4 จังหวัดเหนือ เชียงราย- พิษณุโลก-แพร่-เพชรบูรณ์ กรมควบคุมโรค เตือนเฝ้าระวังตนเอง 14 วัน และให้ไปรายงานตัว กรมควบคุมโรค แจ้งเตือนสถานที่ชุมนุมชน ที่มีการประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าระวังอาการตนเอง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักอนามัย กทม.สามารถแจ้งสถานที่ ที่ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการเฝ้าระวังอาการตนเองต่อกรมควบคุมโรค เพื่อเพิ่มจำนวนสถานที่ผ่านทางสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) หรือสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่รับผิดชอบในพื้นที่ #จังหวัดเชียงราย - รถสมบัติทัวร์ กรุงเทพ- เชียงแสน ปรับอากาศ VIP 24 ที่นั่ง เลข 3-1 ทะเบียน 16-3473 กทม.(วันที่ 21-22 มีนาคม 2563 เวลา 19.15 - 08.00 น) **ให้เป็นรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ สถานพยาบาลใกล้บ้านทันที #จังหวัดแพร่ -สนามชนไก่ทุ่งกวาวอำเภอเมืองแพร่ (วันที่ 9 -12 มีนาคม 2563 ) -สนามชนไก่ปากกาง อำเภอลอง (วันที่ 9...
ม.นเรศวร แถลงการณ์ บุคลากรติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 6 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ออกแถลงการณ์ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหา จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (CoVID-19) โดยมีสาระสำคัญว่า ผู้ป่วยชายไทยอายุ 59 ปี เป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร มีประวัติไปเฝ้ามารดา ซึ่งเข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคหลอดเลือดสมองและมีภาวะการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ณโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 2 ช่วงเวลา ระหว่างวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2563 และ วันที่ 26 - 31 มีนาคม 2563 โดยเฝ้าอาการทุกวัน และเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวตลอดเวลาขณะที่อยู่ในกรุงเทพฯและตลอดการเดินทางไปกลับจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดพิษณุโลก จากการสอบถามผู้ป่วยพบว่าเมื่อมาถึงจังหวัดพิษณุโลก แล้ว ในวันที่ 1 เมษายน 2563 ได้เข้ามารับเอกสารในที่ทำงาน (มหาวิทยาลัยนเรศวร) เพื่อนำกลับไปทำงานที่บ้าน หลังจากนั้นอยู่บ้านตลอดเวลา ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้ ปวดเมื่อยตามตัวและไอ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 จนกระทั่งทราบข่าวจากญาติว่าผลการตรวจเชื้อโควิด-19...
พิษณุโลก ผู้ป่วยโควิด- 19 รายแรก หญิงสาววัย 43 ปี วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.ณ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์รัฐภูมิ ชามพูนท รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ได้ร่วมกันแถลงข่าวว่า พบผู้ป่วยโควิด-19 รายแรก ของจังหวัดพิษณุโลก,เป็นหญิงไทยอายุ 43 ปี ไปเที่ยวสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานคร ขณะนี้ผู้ป่วยได้เข้าพักรักษาตัวในห้องแยกที่ทางโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก จัดเตรียมไว้ โดยการดูแลของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้วยชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE ปัจจุบันผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแรงและได้รับยาต้านไวรัสตามมาตรฐานการรักษาแล้ว สำหรับ สำหรับหญิงบุคคลดังกล่าว เป็นเทรนเนอร์การออกกำลังกายให้กับลูกค้าในสถานฟิตเนส (Frtness) แห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก โดยในคืนวันที่ 7 มีนาคม ได้ไปเที่ยวสถานบันเทิงในซอยนานาตั้งแต่เวลา 22.00 -14.30 น.วันที่ 8 มีนาคม...
พิษณุโลก พมจ.-อจ.วิทยาลัยพยาบาล ระบุ"ม่านรูด"ปล่อยเยาวชนชุดนักเรียนใช้บริการเวลาเรียน วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมบุญยวงศ์วิโรจน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นระดับจังหวัดพิษณุโลก สำหรับจังหวัดพิษณุโลก นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กรกฎาคม 2562 สถิติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อัตราการตั้งครรภ์ 27.11 ต่อ 1,000 ประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี มีเป้าหมายต้องไม่เกิน 38 ต่อ 1,000 ประชากรหญิง อับดับ 1.อำเภอวังทอง 22.2 อันอับ 2.อำเภอบางระกำ 22.00 อันดับ 3.อำเภอวัดโบสถ์ 21.51 ส่วนผู้มีอายุ 10 -14 ปี อัตราการตั้งครรภ์ 1.05 ต่อ 1,000 คน...
พิษณุโลก อบต.วัดพริก จัดโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ภายใต้ความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนําโดยยุงลาย โดยมี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน ประชาชนชาวตำบลวัดพริกร่วมกิจกรรม ด้วยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาดในช่วงฤดูฝน ทำให้มีผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อโรคไข้เลือดออกโดยมียุงลายเป็นพาหะ ประกอบกับนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันโรคติดต่อนําโดยยุงลาย โดยร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค พอมีอยู่ทุ่งสงเพื่อส่งเสริมให้ดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนําโดยยุงลาย ปัจจุบันพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพริกได้เกิดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน 5 ราย จึงเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโลก จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีกิจกรรมประกอบไปด้วย การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสถานที่ราชการ ชุมชน วัด โรงเรียน การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโดยการรณรงค์ให้ความรู้ อาการสำคัญของผู้ป่วยไข้เลือดออก การพัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบบ้านเพื่อป้องกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงและหยอดทรายอะเบทป้องกันลูกน้ำยุงลาย เป็นต้น
สคร.2 เตือนภัยผิงไฟแก้หนาว ทำสมองขาดอ๊อกซิเจน เผลอหลับล้มบนกองไฟ ระวังหายใจนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ -ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซค์ ทำให้เกิดอาการง่วงเผลอหลับขณะผิงไฟ ดร.วิรัช ประวันเตา รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 (สคร.2) พิษณุโลก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เนื่องด้วยสภาพอากาศที่หนาวเย็นในช่วงนี้ลดลงอย่างกะทันหัน ส่งผลประชาชนต้องหาวิธีทำให้ร่างกายอบอุ่นด้วยวิธีการพิงไฟ ซึ่งความรู้เท่าไม่ถึงการณ์และการขาดความระมัดระวัง อาจส่งผลให้ได้รับอันตราย เนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซค์จากการเผาไหม้เมื่อหายใจเอาก๊าซ 2 ชนิดนี้เข้าไปจะทำให้สมองขาดออกซิเจนไปเลี้ยงทำให้เกิดอาการง่วงหลับโดยไม่รู้ตัว หากเผลอหลับไปทั้งๆ ที่ไฟยังผิงอยู่ "สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น หอบหืดถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจ โรคลมชักและหญิงตั้งครรภ์ซึ่งหากสูดดมควันไฟเข้าไปในปริมาณมากอาจส่งผลกระทบกับสุขภาพในระยะยาว และหากเป็นเด็กเล็กอาจส่งผลต่อสมองได้ และเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ เพื่อความปลอดภัยควรปฏิบัติ ดังนี้ 1)ควรระวังลมพัดกรรโชกแรง เพราะเปลวไฟอาจปลิวไปติดวัสดุที่ทำให้เกิดไฟไหม้ได้ 2)เตรียมอุปกรณ์ดับไฟ เช่น น้ำหรือถังดับเพลิง กรณีไฟลุกลาม 3)ใส่เสื้อกันหนาว หรืออุปกรณ์กันหนาว 4)ไม่นั่งใกล้กองไฟจนเกินไป 5) ไม่ดื่มเหล้าใกล้กับกองไฟ 6) ควรดับไฟให้สนิททุกครั้งเพื่อป้องกันการเกิดไฟลุกลาม"รองผู้อำนวยการ สคร.2 พิษณุโลก กล่าว ดร.วิรัช กล่าวอีกว่า วิธีการดูแลร่างกายในฤดูหนาว...
ม.นเรศวร แถลงการณ์นิสิต ผู้คุมสอบ บุคลากรทางการแพทย์กว่า 300 ราย รอดโควิด-19 วันที่ 30 มีนาคม 2563 รายงานข่าวแจ้งว่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ออกมาแถลงการณ์อีกครั้งหนึ่ง กรณี นิสิตคณะนิติศาสตร์ ปี 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ติดเชื้อโควิด -19 จากมารดาและเป็นรายที่ 3 ของจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ได้เข้าสอบคณะนิติศาสตร์ สอบที่อาคารปราบไตรจักร 1 ชั้น 3 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 และวันที่ 22 มีนาคม เข้าตรวจรักษาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ทำให้นิสิตและผู้คุมสอบ ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 และถูกกักตัวเป็นจำนวนมาก ล่าสุดวันที่ 30 มีนาคม มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ออกแถลงการณ์ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีข้อความว่า วันที่ 30 มีนาคม 2563...
สคร.2 พิษณุโลก เตือนฝุ่นละออง PM 2.5 มีผลต่อสุขภาพผู้ป่วยเรื้องรัง ดร.วิรัช ประวันเตา รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 (สคร.2)  พิษณุโลก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าว จากกรณีที่พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สูงในหลายพื้นที่ ในแต่ละจุดในแต่ละเวลามีความแตกต่างกันผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนจึงขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบได้แก่ 1.ตำแหน่งที่อยู่อาศัยหรือตำแหน่งที่ทำกิจกรรม 2.ช่วงเวลาและระยะเวลาที่สัมผัส 3.ชนิดของกิจกรรมที่ทำในพื้นที่ที่มีค่า PM 2.5 สูง เช่น ออกกำลังกายกลางแจ้ง ทำงานกลางแจ้งจะมีความเสี่ยงที่จะได้รับ PM 2.5 มากกว่า กลุ่มคนที่ออกกำลังกายในที่ร่ม หรือทำงานในอาคาร 4.ปัจจัยเฉพาะบุคคล โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหืด ภูมิแพ้ หากได้รับมลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก เข้าสู่ร่างกาย อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพที่รุนแรงมากกว่าประชาชนทั่วไป ดร.วิรัช กล่าวต่อไปว่า...
อุตรดิตถ์ พบผู้ป่วยโควิด-19 รายแรก เซฟหนุ่มอำเภอพิชัย บินกลับจากประเทศกาตาร์ วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 19.30 น. ที่ห้องประชุมสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ นายแพทย์อายุส ภมะราภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ นำทีมแถลงข่าว พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายแรกของจังหวัดอุตรดิตถ์ นายแพทย์เกษม กล่าวว่า สำหรับผู้ป่วยรายนี้ อายุ 51 ปีมีภูมิลำเนาอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ทำงานเป็นเชฟอยู่ที่ประเทศกาตาร์ตะวันออกกลาง เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบินโอมานแอร์ไลน์ ถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2553 และพักค้างคืนที่สุวรรณภูมิ ตอนเช้าวันที่ 18 มีนาคม บินกลับมาที่อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ โดยมีครอบครัวไปรับที่สนามบิน และมีอาการปกติ นายแพทย์ สสจ.อุตรดิตถ์ กล่าวอีกว่า จนกระทั่งวันที่ 22...
สสจ. ตาก ยกระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 5 ดาว ระดับประเทศ ผลตัดเลือก สสช. 115 แห่ง เหลือ 2 แห่ง ผลปรากฏว่า สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.)บ้านกิ่วห้าง อำเภออุ้มผาง และ สสช.เกร้คี อำเภอท่าสองยาง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว นับเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทย นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน) กล่าวภายหลังเดินทางไปร่วมเปิดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำสู่ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน จังหวัดตาก ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ว่า เผยสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 2 แห่ง บ้านกิ่วห้าง อำเภออุ้มผาง...
error: Content is protected !!