อบจ.พิษณุโลก อบรมให้ความรู้ไวรัสโควิด 19 -จัดทำหน้ากากอนามัย 9 อำเภอ วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)พิษณุโลก พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกอบจ.พิษณุโลก คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ส.อบจ.)พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อการป้องกันตนเอง ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอ ในพื้นที่ 9 อำเภอ โดยจัดอบรมพร้อมกันทุกอำเภอในจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ อำเภอเมืองอำเภอวังทอง อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอเนินมะปราง อำเภอบางกระทุ่ม อำเภอบางระกำ อำเภอพรหมพิราม อำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเผยแพร่การจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการจัดทำหน้ากากอนามัยและนำไปใช้ป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยในการอบรมครั้งนี้ มีบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิษณุโลกจำนวน103 แห่ งแห่งละ1 คน รวม103 คนพร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน/ผู้นำชุมชนอาสาสมัครในพื้นที่ เช่น อสม. กลุ่มสตรีจิตอาสาฯลฯ ในเขตจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 1,112...
อำเภอพบพระ เข้มป้องกันการเผยแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ใช้กฎชุมชนไม่สวมหน้ากากอนามัยเข้า-ออกหมู่บ้าน ปรับ200บาท วันที่ 5 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานในพื้นที่อำเภอพบพระจังหวัดตาก มี 2 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลรวมไทยพัฒนา เข้ม  เริ่มใช้กฎ ของชุมชน ในการ ป้องกันการเผยแพร่ เชื้อไวรัสโควิด-19 ใด้แก่ บ้านรวมไทนพัฒนา7 หมู่ 3 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตากและบ้านรวมไทยพัฒนา 8 ต.รวมไทยพัฒนา โดยมติเสียงส่วนมากของหมู่บ้านให้สวมใส่หน้ากากอนามัยเข้าและออกในหมู่บ้าน ทุกคน ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับเป็นเงิน 200 บาท นายอนุชา ช่วยคิด ผู้ใหญ่บ้านรวมไทยพัฒนา7 อายุ 47 ปี 83 บ้านรวมไทยพัฒนา 7 หมู่ที่ 3 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ กล่าวว่า หลังจากตั้งด่านจุดคัดกรองในการเข้า-ออกของพี่น้องประชาชน  มีการจดบันทึกข้อมูลการเข้าออก เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เน้นให้ใส่หน้ากากอนามัย ห้ามบุคคลภายนอกเข้าหมู่บ้านเป็นอันขาด โดยกฎและนโยบายของชุมชนถ้าไม่ใส่หน้ากากอนามัยจะไม่ให้เข้าและออกโดยเด็ดขาด...
มทภ.3 ตรวจเยี่ยมความพร้อม รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รองรับผู้ป่วยโควิด-19 วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พล.ท. ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 (มทภ.3) ตรวจติดตามความก้าวหน้าและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในการเตรียมการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโคโรน่าไวรัส โดย รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็น รพ.ระดับ 3 ของกองทัพบก เพื่อดูแลผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อและมีอาการจนถึงระดับวิกฤติที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ โดยมี พล.ต.วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้การต้อนรับและชี้แจงความพร้อมและก้าวหน้าในการดำเนินงานดังนี้ จุดที่ 1 ARI modular clinic (คลินิกเฉพาะโรคทางเดินหายใจ) ซึ่งให้บริการเป็นแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (one stop service) บุคลากรทางการแพทย์จะอยู่ในห้องควบคุมการไหลเวียนอากาศแบบบวก (positive pressure) เพื่อความปลอดภัย และลดการสวมใส่ชุดป้องกันส่วนบุคคล...
เพชรบูรณ์ ปิดชั่วคราวร้านสะดวกซื้อ สถานที่ และสถานประกอบการเสี่ยง 22 รายการ คุมเข้มโควิด-19 รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับคำสั่งรายการที่ 21 ให้เปิดปิดชั่วคราวร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อให้บริการ 24 ชั่วโมง โดยให้เปิดจำหน่ายในช่วงเวลาตั้งแต่ 05.00-24.00 น. ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมมีการโต้แย้งถึงเหตุผลความจำเป็นต้องปิดชั่วคราว เนื่องจากมีเสียงประชาชนทักท้วงถึงร้านสะดวกซื้อเหล่านี้ มีลูกค้าเข้าออกตลอดเวลา โดยไม่มีช่วงเวลาปิดกิจการเพื่อทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อถือเป็นจุดเสี่ยง ที่สำคัญควรใช้มาตรฐานเดียวกับร้านค้าทั่วไป สำหรับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในภาพรวมของ จ.เพชรบูรณ์ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้สรุปสถานการณ์เมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา โดยแจ้งว่า ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค(PUI)มีจำนวน 75 ราย เป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 3 ราย, ออกจาก รพ.แล้ว 56 ราย พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 8 ราย, ไมพบเชื้อ 63 ราย รอผล 9 ราย  
เชียงใหม่ พบผู้ป่วยชาวต่างชาติเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 38 ราย กลับบ้านแล้ว 7 ราย ขอประชาชน“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” วันที่ 5 เมษายน 2563 นายแพทย์ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์อาวุโส โรงพยาบาลนครพิงค์ แถลง สถานการณ์ล่าสุดของเชื้อโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ว่า พบผู้ป่วยเพิ่มจำนวน 1 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 38 ราย กลับบ้านแล้ว 7 ราย เหลืออีก 31 ราย ยังรักษาตัวที่โรงพยาบาล สำหรับผู้ป่วยรายที่ 38 เป็นชายชาวเนเธอร์แลนด์ อายุ 72 ปี เกษียณอายุราชการ มีโรคประจำตัวเป็นตับแข็ง หัวใจโต ข้อเข้าเสื่อม เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 มีนาคม...
ผู้ว่าฯ พิษณุโลก ให้กำลังใจเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัด ผลิตหน้ากากอนามัย ถวายคณะสงฆ์ แจก ปชช.   วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก และคณะได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ที่ร่วมกันจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม เป็นต้นมา เพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 โดยคณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมกับทางสำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก นำทีม เครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ประชาชนทั่วไปกว่า 1,500 คน ร่วมเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า ผ้าคอตตอน จำนวน 250 เมตร ส่มารถนำผลิตหน้ากากอนามัยได้จำนวน 7,000 ชิ้น โดยจะนำถวายให้คณะสงฆ์ และ แจกประชาชนทั่วไปที่มาเรียนเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าทุกวัน ซึ่งวันนี้เ 9 มีนาคม เป็นวันสุดท้าย และจะขนย้ายอุปกรณ์ไปสถานที่วัดจันทร์ตะวันตก อำเภอเมืองพิษณุโลก นางสุวิมล เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า หลังจากวันนี้...
เพชรบูรณ์ ผู้ป่วยโควิด-19 ชาวเบลเยี่ยม กลับบ้าน นพ.สสจ.ระบุไม่มีผู้ป่วยเพิ่มตามเกณฑ์ 28 วัน นับว่าปลอดเชื้อ กำชับอย่าการ์ดตก วันที่ 18 เมษายน 2563  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้จ.เพชรบูรณ์มีผู้ป่วยติดเชื้อรวม 3 ราย ซึ่ง 2 รายแรกก่อนหน้านี้แพทย์ให้ออกจากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์และโรงพยาบาลศรีเทพไปแล้ว ส่วนผู้ป่วยติดโควิดชาวเบลเยี่ยมอายุ 67 ปี หลังจากแพทย์โรงพยาบาลเพชรบูรณ์รักษาอาการจากปายจากการติดเชื้อแล้ว และอยู่ระหว่างทำกายภาพฟื้นฟูปอดที่ได้รับเสียหายอยู่ที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันที่ 17 เมษายนที่ผ่านมา ผู้ป่วยชาวต่างชาติรายนี้ญาติขอนำผู้ป่วยชาวเบลเยี่ยมออกจากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เพื่อพาไปพักฟื้นต่อในโรงพยาบาลเอกชนที่ กทม.แล้ว ส่งผลให้ จ.เพชรบูรณ์ ปัจจุบันไม่มีผู้ป่วยติดโควิดอยู่ในโรงพยาบาล นพ.ชัยวัฒน์ ทองไหม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า สำหรับคนไข้ติดโควิดในรายชาวเบลเยี่ยม อายุ 67 ปีนั้น หลังหายจากอาการป่วยโควิดโดยตรวจไม่พบเชื้อแล้ว แต่ยังทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูปอดอยู่ที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ แต่เนื่องจากทางญาติขออนุญาตนำผู้ป่วยรายนี้ออกไปบำบัดฟื้นฟูที่ กทม. เพราะใกล้สถานฑูตและอาจจะมีความสะดวกมากกว่า แพทย์จึงอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ไปเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 17...
เพชรบูรณ์ ผู้ป่วยโควิดหายแล้ว 2 ราย ยินดีบริจาค "พลาสมา"ช่วยผู้ป่วยรายอื่น วันที่ 10 เมษายน นพ.ชัยวัฒน์ ทองไหม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า กรณีผู้ป่วยหญิงติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 2 และรายที่ 3 จำนวน 2 ราย ได้ตอบรับทางทีมแพทย์-สาธารณสุขในพื้นที่ ซึ่งได้ไปติดต่อประสานขอบริจาค"พลาสมา" ทั้ง 2 รายยินดีบริจาคพาสมาให้ผู้ป่วยรายอื่น ทั้งนี้เนื่องจากผู้ป่วยที่หายจากอาการป่วยแล้ว ร่างกายจะมีภูมิต้านทานต่อไวรัสโควิด-19 ฉะนั้น"พลาสมา"ที่ได้จากผู้ป่วยจึงเปรียบเสมือนเป็นเซรุ่มใช้รักษาโรคได้ ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากในการใช้รักษาผู้ปวยโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรง ขณะนี้จึงอยู่ระหว่างรอให้ผู้ป่วยทั้ง 2 ราย เตรียมความพร้อมทางร่างกาย โดยพักฟื้นตัวให้แข็งแรงก่อน เนื่องจากมีผู้ป่วยรายหนึ่งน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์ที่จะบริจาค คาดว่าราวสัปดาห์หน้าหากมีความพร้อม ทางเจ้าหน้าที่จะพาไปบริจาคที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เพื่อจะส่งมอบให้แก่สภากาชาดไทยต่อไป "อยากฝากว่าสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อหายแล้วเหล่านี้ ไม่ใช่ความผิดของเขาที่ติดเชื้อมา เพราะบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าใครมีเชื้อ เมื่อติดเชื้อมาดูแลตนเองไม่ให้ไปติดต่อคนอื่นหรือฝากเชื้อไว้กับคนอื่น ตรงนี้ก็น่าชื่นชมเขา ปัจจุบันเขาก็ไม่ทีเชื้อในร่างกาย จะไปแพร่เชื้อให้คนอื่นได้แล้วก็ขอกลับไปอยู่ในชุมชน แต่เขาก็ต้องระวังตัว ไม่ไปพบใครหรือไปมาหาสู่ใครในชุมชน โดยกักตัวอยู่ที่บ้านตัวเองก่อน ส่วนการบริจาคพลาสมาของผู้ป่วยหายแล้วทั้ง 2...
องค์การอนามัยโลก ชี้แค่ 2 สัปดาห์'โควิด-19‘ ระบาดเพิ่ม13เท่า ไม่เคยเห็นมาก่อน วันที่ 11 มีนาคม นายทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ( Tedros Adhanom Ghebreyesus) ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก แถลงข่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 ว่า สถานการณ์ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด นอกประเทศจีนเพิ่มขึ้น 13 เท่าตัว และจำนวนประเทศที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 3 เท่าตัว ซึ่งปัจจุบันมี ผู้ป่วยมากกว่า 118,000 ราย ใน 114 ประเทศ และเสียชีวิตแล้ว 4,291 ราย ขณะที่หลายพันคนต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล และอีกไม่กี่วันข้างหน้า คาดว่า จะพบผู้ป่วย ผู้เสียชีวิต อีกจำนวนมาก รวมถึงประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 นายทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกได้ประเมินการระบาดครั้งนี้ตลอดเวลา และห่วงใยต่อสถานการณ์ระดับการแพร่กระจาย และความรุนแรงของโรคนี้ ที่หลายประเทศมีการตื่นตระหนก...
สสจ.เพชรบูรณ์  เผยชาวเบลเยี่ยม ติดโควิด-19 รักษาที่ รพ.เพชรบูรณ์ เข้มงวดเข้า-ออก เฝ้าระวังคนใกล้ชิด 14 วัน   แต่คนที่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อ ตรวจแล้วยังไม่พบเชื้อ แต่อยู่ในเกณฑ์ต้องเฝ้าระวัง 14 วัน ท่ามกลางคนเมืองมะขามหวานหวาดระแวง วันที่ 16มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ได้คัดกรองผู้จะเข้าไปภายในอาคารและตึกผู้ป่วยกันอย่างเข้มข้น ใช้เทอร์โมสแกนตรวจวัดอาการไข้ของทุกคน พร้อมติดสติ๊กเกอร์ผู้ที่ผ่านขบวนการคัดกรอง นพ.ชัยวัฒน์ ทองไหม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ชี้แจงว่า กรณีต่างชาติหรือเบลเยี่ยมติดโควิด-19 รักษาที่ รพ.เพชรบูรณ์ นั้น คนที่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อ ได้ป้องกันตัวเอง ผลตรวจยังไม่พบเชื้อ แต่อยู่ในเกณฑ์ต้องเฝ้าระวัง 14 วัน ซึ่งคนใกล้ชิดผู้ป่วย รับปากแล้วว่าจะไม่ออกไปไหน เพื่อรับผิดชอบต่อสังคม ทางโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เข้มงวดทางเข้าออกโรงพยาบาล ส่วนผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังหรือโรคประจำตัว จะปรับเปลี่ยนช่องทางการรับยา โดยไม่จำเป็นต้องมารับยาที่โรงพยาบาล แต่จะจัดส่งไปให้ถึงบ้านทางไปรษณีย์แทนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ ผลจากเมื่อวานนี้ (15 มีนาคม63) กระทรวงสาธารณสุขแถลงถึงผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ล่าสุดเพิ่ม...
error: Content is protected !!