ลูกผู้ชายไทย-เทศ นัดดวล "มวยทะเล" ฉลองสงกรานต์คลายร้อน...พลพัทธิ์ แหงมงามง อุณหภูมิกว่า 40 องศาเซียลเชียน หาดทรายทอง ฝั่งแม่น้ำปิง โซนตะวันตก ของตัวเมืองตาก หรือฝั่งป่ามะม่วง (Mango Forest ) ณ เวลานี้ ร้อนทั่วเมือง ใคร ๆ ก็มุ่งหน้าสู่หาดทรายทอง บ้านป่ามะม่วงที่สร้างหาดทรายเทียม ขึ้นในสมัยนายสวัสดิ์ ศรีสุวรรณดี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เพื่อใช้กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวตาก และนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศ เมื่อหลายปีก่อน หลังจากนั้น ทั้งจังหวัด และองค์กรปกครองท้องถิ่น สามารถใช้พื้นที่หาดทรายทองแห่งนี้ ได้จัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ อย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 1-15 เมษายน ผู้คน นักท่องเที่ยว แห่ไปพบปะกันที่บริเวณหาดทรายทอง นับพันนับหมื่นคนในแต่ละวัน สำรวย พุทธวงศ์ นายกองต์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จึงจัดงานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 มีหลากหลายกิจกรรมที่เกี่ยวข้องประเพณีสงกรานต์บ้านเรามีการประกวดเทพีงานสงกรานต์...
“หนาวนี้ที่เพชรบูรณ์”-“ถนนคนเดินเขาค้อ” ร่วมนับถอยหลังเคาท์ดาวน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่31 ธันวาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)เพชรบูรณ์ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์และอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์จัดโครงการ”หนาวนี้ที่เพชรบูรณ์” โดยมีนายอัครเดชทองใจสดนายกอบจ.เพชรบูรณ์เป็นประธานพิธิเปิดฯเมื่อช่วงค่ำของวันที่30 ธันวาคมที่ผ่านมา สำหรับวัตถุของการจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามของจังหวัดเพชรบูรณ์ให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ นอกจากนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับอำเภอเขาค้อได้จัดกิจกรรมเดินกินชิมเที่ยวถนนคนเดินเขาค้อตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้มีถนนคนเดินกินชิมเที่ยวจังหวัดทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมให้เกิดการใช้จ่ายในประเทศเริ่มต้นจากกรุงเทพฯและได้ขยายผลไปยังทุกจังหวัดสำหรับถนนคนเดินเขาค้อจัดขึ้นระหว่างวันที่30-31 ธันวาคม2562  โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนภาคประชาชนในอำเภอเขาค้อ โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจได้แก่เดินกินชิมเที่ยวกับถนนคนเดินเขาค้อชอปสินค้ามากกว่า100 ร้านค้า, อิ่มอร่อยกับอาหารหลากหลายFood truck, ถ่ายภาพพร็อพดอกไม้สีสันสวยงาม, ชมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและการแสดงดนตรีและในคืนวันที่31 ธันวาคม2562 ร่วมนับถอยหลังเคาท์ดาวน์2020 เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2563 ตระการตาไปกับการแสดงพลุและดอกไม้ไฟ ภาพโดย: Infinity team ฝ่ายจัดเวที-สถานที่จัดงานฯเอื้อเฟื้อ
เปิดแหล่งท่องเที่ยวสงกรานต์มาคลายร้อน  "เขื่อนนเรศวร" วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 11.30 น. นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานพิธีเปิดแหล่งท่องเที่ยว “เขื่อนดิน” บ้านหัวดาน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 พร้อมด้วย ปศุสัตว์อำเภอ , สาธารณสุขอำเภอ , จนท.ตำรวจสภ.พรหมพิราม ,ทหาร ป.พัน.104 , นายก อบต.หนองแขม, กำนัน , ผู้ใหญ่บ้านและราษฎรตำบลหนองแขม ร่วมพิธีเปิด ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแขม
“สวดมนต์ เที่ยววัด ชมวัง ฟังเรื่องเล่า”เส้นทางแสวงบุญเมืองสองแคว ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงศาสนาหรือการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual Tourism) วัดศาสนสถาน สถานปฎิบัติธรรม โบราณสถานและชุมชน กลายเป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง ของการท่องเที่ยวในกลุ่มความสนใจพิเศษของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ชื่นชอบนิยมกันมาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก จึงได้กำหนดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของคนไทย รวมทั้งส่งเสริมการปฎิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้วัด ศาสนสถาน โบราณสถาณชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่สนับสนุนให้มีแนวทางหรือแผนการบูรณาการของการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในจังหวัด และสร้างความเท่าเทียมในการแสวงหาโอกาสบนพื้นฐานของการพัฒนาการท่องเที่ยวในมิติทางศาสนาอย่างยั่งยืน นางสุวิมล เกษศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า เพราะตามคติความเชื่อที่ถือกันว่าการได้มาสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ร่วมปฎิบัติบูชา การทำบุญ บริจาคทานจะนำความเป็นสิริมงคลมาสู่ชีวิตและครอบครัวของผู้ที่ได้มาสักการะ และสร้างจิตใจที่ผ่องใสมาสู่ผู้ปฏิบัติ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก กล่าวอีกว่า  วัดเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว ที่สะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรมและร่องรอยวิถีชีวิตในอดีตที่มีลักษณะกลมกลืนระหว่างชุมชน วัด และสิ่งแวดล้อม ที่มีลักษณะการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ความเชื่อของท้องถิ่นและยังเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านประวัติศาสตร์การศึกษา ศิลปกรรม รวมทั้งความเชื่อมโยงความเป็นมาของวัฒนธรรมกับชุมชน และการตั้งถิ่นฐานของชุมชนอีกด้วย รวมทั้งเกิดการบูรณาการ และเป็นเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เกิดการสร้างรายได้ให้กับชุมชน สำหรับสถานที่จัดกิจกรรม คือ พระราชวังจันทน์-ศาลหลักเมือง -วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร -วัดราชบูรณะ-วัดจันทร์ตะวันออก -วัดจันทร์ตะวันตก ทั้งนี้จะมีโบชัวร์ บอกประวัติความเป็นมาโดยสังเขป ส่วนบริเวณศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ จะมีผู้บรรยายประจำ จุดที่ 1 พระราชวังจันทน์ เป็นสถานที่เสด็จพระราชสมภพ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช...
อำเภอสะเมิง เตรียมพร้อมจัดงานสตรอว์เบอร์รี่และของดีอำเภอสะเมิง ระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานสตรอว์เบอร์รี่และของดีอำเภอสะเมิงครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอสะเมิง นายวิทยา นาระต๊ะ ประธานศูนย์การเรียนรู้ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอสะเมิงที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสะเมิง ซึ่งการจัดงานในปีนี้นอกจากจะมีการนำผลผลิตสตรอว์เบอร์รี่สดที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนจากการใช้สารเคมีมาเป็นสารชีวภาพ เพื่อให้เป็นสตรอว์เบอร์รี่ปลอดภัย และสตรอว์เบอร์รี่อินทรีย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวและผู้บริโภคแล้ว ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสตรอว์เบอร์รี่...
"ไร่ภูตะวัน" ในอ้อมกอดเทือกเขาหินปูน แลนด์มาร์ค 5 ดาว "บ้านมุง" เมืองสองแคว หากกล่าวถึง"บ้านมุง"ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก นับว่าเป็นแลนด์มาร์ค อีกมุมหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันได้กลับกลายเป็นแลนด์มาร์ก ( Landmark) ที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศ ผู้คนให้ความสนใจเดินมาท่องเที่ยว ผลิตรายการ สารคดี มิวสิควีดีโอ โฆษณารถยนต์ การจัดประชุม สัมมนา การจัดแข่งขันวิ่ง เนื่องจากสภาพพื้นที่บ้านมุงมีธรรมชาติที่สวยงามอีกมิติหนึ่ง "เทือกเขาหินปูนล้านปี" ในพื้นที่ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราาง จังหวัดพิษณุโลก กลายเป็นมนต์ขลังที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามา อันอาจเพียงจากการเดินทางมาเป็นไปด้วยความเรียบง่าย และไม่ห่างไกลจากตัวเมืองมากนัก จึงสามารถเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติที่รังสรรค์ไว้อย่างงดงาม "บ้านมุง"สภาพพื้นที่ราบมีเทือกเขาหินปูนที่สลับซับซ้อน จึงทำให้เจ้าของพื้นที่ได้พัฒนาที่ดินแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง เป็นรีสอร์ทโดยเฉพาะโฮมสเตย์ หรือกางเต็นท์ รองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย ซึ่งสามารถชื่นชมธรรมชาติ ที่ถูกแต่งแต้มไว้ด้วยภูเขาหินปูนน้ำตก ถ้ำค้างคาว เป็นต้น "ไร่ภูตะวัน" แลนด์มาร์ค อีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในหุบเขาหินปูน ซึ่งแตกต่างไปจากแลนด์มาร์คคนอื่นๆ อาจกล่าวได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คระดับ 5 ดาว ของบ้านมุง "ไร่ภูตะวัน" แห่งนี้ใช้ระยะเวลาการพัฒนามานาน 3 ปี...
แม่ฮ่องสอน ห้ามเข้าผู้ไม่มีประวัติการรับวัคซีน ต้องมีผลตรวจ ATK หรือ Rt-PCR จากสถานพยาบาล ในระยะเวลา 72 ชั่วโมง จุดชมวิวบ้านจ่าโบ่ ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของสายธรรมชาติ เนื่องจากสามารถรับชมความงดงามของหมอกยามเช้า และทิวเขาสลับซับซ้อนสุดลูกหูลูกตา จากความสูงประมาณ 900 เมตร โดยก่อนหน้านี้ ที่พักโฮมสเตย์ (homestay) รวมถึงร้านอาหาร ร้านกาแฟ หลายแห่งได้ทำการปิดชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่ปัจจุบันได้มีการทยอยเปิดรับนักท่องเที่ยว ให้มาสัมผัสกับไอหมอกแล้ว ซึ่งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างคึกคักภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด โดยสังเกตุพบว่านักท่องเที่ยวมีการสวมใส่หน้ากากอนามัย มีการเว้นระยะห่าง และพกแอลกอฮอล์ล้างมือติดตัว ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการออกคำสั่งมาตรการคัดกรองและป้องกันโรค COVID-19 สำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยให้ผู้เดินเดินทางเข้าจังหวัดทุกคน ลงทะเบียนในคิวอาร์โค้ดสวัสดีแม่ฮ่องสอน และคัดกรองโรคเบื้องต้น ณ จุดตรวจ ส่วนผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข็มงวด (สีแดงเข้ม) ต้องแสดงประวัติการฉีดวัคซีนครบโดสตามมาตรฐานของสาธารณสุข หากไม่มีประวัติการรับวัคซีน ต้องมีผลตรวจ ATK หรือ...
พิษณุโลก "โค้งสุดท้าย"ชื่นชม ซากุระเมืองไทย อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า นายสุริยา กาละสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ปีนี้นับเป็นความโชคดีของนักท่องเที่ยว เนื่องจากสภาพอากาศหนาวมาเร็ว ส่งผลดีต่อดอกนางพญาเสือโคร่ง หรือ ดอกซากุระเมืองไทย จำนวนหลายแปลงบนพื้นที่กว่า 1,200 ไร่ "ขนะนี้กำลังออกดอกเบ่งบานสะพรั่งเป็นสีชมพูขณะนี้เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามของภูเขาสีชมพูที่เบ่งบานสะพรั่งพร้อมกันหลายแปลง โชว์ความสวยงามสีชมพูให้นักท่องเที่ยวได้ชมไปจนถึงช่วงกลางเดือนมกราคม 2563 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าเผยว่าตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม2562 จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2563 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่อุทยานฯ เป็นจำนวนมาก" นายสุริยา กล่าว หัวหน้าอุทยานฯ กล่าวอีกว่า ปีนี้อาจเป็นด้วยการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ทำให้ดอกนางพญาเสือโคร่งซึ่งปกติจะทยอยเบ่งบานทีละแปลงให้นักท่องเที่ยวได้ยลโฉมไปจนถึงปลายเดือนมกราคม แต่ปีนี้เหมือนจะมอบของขวัญให้นักท่องเที่ยวในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้นรับปีใหม่ ดอกพญาเสือโคร่งบานพร้อมกันทุกแปลง และผลิใบเร็วกว่าปกติ ทำให้ความคาดหมายว่าจะมีดอกพญาเสือโคร่งให้นักท่องเที่ยวชมต่อไปจนถึงปลายเดือนกุมพาพันธ์นั้นคงเป็นไปไม่ได้ แต่ทว่าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า มีแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชม และพักผ่อนได้ตลอดปี เช่น ลานหินปุ่ม ลานหินแตก ผาชูธง น้ำตกต่าง...
จังหวัดแพร่ จัดงาน "เทศกาลกลิ่นไอโอโซน กาแฟร้อยปี ของดีเมืองแพร่” วันที่ 17 มกราคม2562 โรงเรียนบ้านนาคูหา ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงานท่องเที่ยววิถีเกษตร งานเทศกาลกลิ่นไอโอโซน กาแฟร้อยปี ของดีเมืองแพร่  โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ จัดขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตกาแฟที่สำคัญในพื้นที่ของจังหวัดแพร่ และยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีอากาศบริสุทธิ์ เป็นแหล่งโอโซนที่ติดอันดับ 1 ใน 7 อากาศดีของประเทศไทย  นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสธรรมชาติท่ามกลางบรรยากาศหมู่บ้านที่อยู่กลางหุบเขา มีแหล่งต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ และยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านในการประกอบอาชีพการเกษตร การทำชาเมี่ยง การแปรรูปห้อม การเลี้ยงสาหร่ายเตา    ภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการการผลิตและแปรรูปกาแฟ กิจกรรมการประกวดกาแฟ ชิมชาจากกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านนาคูหา/กิจกรรมการคั่วกาแฟ สาธิตการทำห้อมเปียก และแสดงผลิตภัณฑ์การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกร
พะเยา รถแห่ขึ้นเหนือคึกคักเที่ยวสงกรานต์ บรรยากาศการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์พะเยา พบปริมาณรถเดินทางขึ้นเหนือไปยังจังหวัดเชียงราย ถนนพหลโยธิน หนาแน่นและปริมาณมากขึ้นคาดการจราจรอาจติดหนึบไปถึงเที่ยงคืน วันมี่ 11 เม.ย 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการเดินทางเข้าสู่พะเยาของวันนี้ปริมาณรถจำนวนมากเริ่มเข้าสะสมบริเวณสี่แยกแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ขณะที่รอสัญญาณจราจรทำให้รถติดเป็นแถวยาวหลายกิโลเมตร เนื่องจากรถยนต์ส่วนใหญ่ที่มุ่งหน้ากลับบ้านและเดินทางเข้าสู่จังหวัดเชียงราย ผ่านจังหวัดพะเยา ถนนสายพหลโยธิน มีปริมาณรถเป็นจำนวนมาก ทำให้ปริมาณรถสะสม บริเวณถนนช่วงสี่แยกแม่ต๋ำ แยกสะพานประมง แยกประตูชัย และแยกป่าแดง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาชึ่งจังหวัดพะเยามีไฟแดงเพิ่มมาอีกหลายที่และห่างกันไม่เกิน 1 กิโล จึงทำให้การเดินรถเป็นไปอย่างช้าๆ และรถที่เดินทางเข้ามาจังหวัดพะเยา เริ่มมีระยะยาว เนื่องจากมีรถจำนวนมากที่เดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาและเชียงราย ประการที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย และมีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนา ที่มุ่งหน้าผ่านถนนสายนี้จึงทำให้รถมีปริมาณคับคั่ง และคาดว่าในช่วงค่ำของวันนี้ปริมาณรถจะเพิ่มขึ้นอีกแน่นอน โดยในปีนี้ทางจังหวัดพะเยา ได้ตั้งจุดบริการสำหรับผู้เดินทางในช่วงนี้จำนวน 18 จุด เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง จากจุดต่างๆเข้าสู่จังหวัดพะเยาสามารถพักรถ เพื่อจะเดินทางต่อไป ขุนพันธ์ กว๊านพะเยา ภาพ/ข่าว
error: Content is protected !!