พระสงฆ์ สร้าง "พิพิธภัณฑ์ความทรงจำ" สะสมสิ่งของเครื่องใช้ มีอายุกว่า 100 ปี นับหมื่นชิ้น วันที่ 23 มกราคม 2562 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปชมพิพิธภัณฑ์ความทรงจำ วัดเชียงทอง โดยเจ้าอาวาส ได้สะสมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ จำนวนกว่า 10,000 พันชิ้น ก่อนรวบรวมสร้างพิพิธภัณฑ์ความทรงจำ (ร่วมสมัย) ขึ้นมา เพื่อให้เป็นสถานที่ศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้ ชุมชน 1 เดียวในจังหวัด ที่วัดเชียงทอง หมู่ 8 บ้านศาลา ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา มีพิพิธภัณฑ์ความทรงจำ (ร่วมสมัย) โดยมีพระเจ้าอาวาสเป็นผู้สร้างขึ้นมา เพื่อรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันหลาย 10,000 ชิ้น เพื่อให้คนในชุมชนร่วมอนุรักษ์ดูแล ให้เป็นสถานที่เรียนรู้ ค้นคว้าศึกษา และทบทวนความทรงจำในอดีต ที่เคยมีเคยใช้ เคยพบเห็น ซึ่งในปัจจุบันหาดูแทบไม่ได้ แต่จะมีเพียงแห่งเดียวที่วัดแห่งนี้...
พิษณุโลก "โค้งสุดท้าย"ชื่นชม ซากุระเมืองไทย อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า นายสุริยา กาละสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ปีนี้นับเป็นความโชคดีของนักท่องเที่ยว เนื่องจากสภาพอากาศหนาวมาเร็ว ส่งผลดีต่อดอกนางพญาเสือโคร่ง หรือ ดอกซากุระเมืองไทย จำนวนหลายแปลงบนพื้นที่กว่า 1,200 ไร่ "ขนะนี้กำลังออกดอกเบ่งบานสะพรั่งเป็นสีชมพูขณะนี้เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามของภูเขาสีชมพูที่เบ่งบานสะพรั่งพร้อมกันหลายแปลง โชว์ความสวยงามสีชมพูให้นักท่องเที่ยวได้ชมไปจนถึงช่วงกลางเดือนมกราคม 2563 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าเผยว่าตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม2562 จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2563 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่อุทยานฯ เป็นจำนวนมาก" นายสุริยา กล่าว หัวหน้าอุทยานฯ กล่าวอีกว่า ปีนี้อาจเป็นด้วยการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ทำให้ดอกนางพญาเสือโคร่งซึ่งปกติจะทยอยเบ่งบานทีละแปลงให้นักท่องเที่ยวได้ยลโฉมไปจนถึงปลายเดือนมกราคม แต่ปีนี้เหมือนจะมอบของขวัญให้นักท่องเที่ยวในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้นรับปีใหม่ ดอกพญาเสือโคร่งบานพร้อมกันทุกแปลง และผลิใบเร็วกว่าปกติ ทำให้ความคาดหมายว่าจะมีดอกพญาเสือโคร่งให้นักท่องเที่ยวชมต่อไปจนถึงปลายเดือนกุมพาพันธ์นั้นคงเป็นไปไม่ได้ แต่ทว่าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า มีแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชม และพักผ่อนได้ตลอดปี เช่น ลานหินปุ่ม ลานหินแตก ผาชูธง น้ำตกต่าง...
พิษณุโลก สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือฯ บุกเบิกแหล่งท่องเที่ยวบ้านน้ำจวง อำเภอชาติตระการ วันที่ 15 มิถุนายน 2562 นายมนิตย์ สีฆสัมบันน์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยกรรมการ และสมาชิก ร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย และผู้แทนสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13, 14 บ้านน้ำจวง ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ชาวบ้านและกลุ่มท่องเที่ยวในชุมชนบ้านนำ้จวงอย่างยั่งยืนประชุมเพื่อ สืบสาน รักษา ต่อยอด พัฒนา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นาขั้นบันได บ้านนำ้จวง สู่การท่องเที่ยวเมืองรอง สำหรับบ้านนำ้จวง ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ   มีการทำนาเกษตรอินทรีย์  พัฒนาที่ดินส่งเสริมปลูกพืช ปลอดสาร 500 ไร่ และกลุ่มปลูกข้าวโค้ว(ข้าวหอมมะลิม้ง หรือข้าวพันปี) เพื่อเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้บุกเบิกเปิดแหล่งท่องเที่ยวนาขั้นบันไดบ้านนำ้จวง...
"ไร่ภูตะวัน" ในอ้อมกอดเทือกเขาหินปูน แลนด์มาร์ค 5 ดาว "บ้านมุง" เมืองสองแคว หากกล่าวถึง"บ้านมุง"ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก นับว่าเป็นแลนด์มาร์ค อีกมุมหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันได้กลับกลายเป็นแลนด์มาร์ก ( Landmark) ที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศ ผู้คนให้ความสนใจเดินมาท่องเที่ยว ผลิตรายการ สารคดี มิวสิควีดีโอ โฆษณารถยนต์ การจัดประชุม สัมมนา การจัดแข่งขันวิ่ง เนื่องจากสภาพพื้นที่บ้านมุงมีธรรมชาติที่สวยงามอีกมิติหนึ่ง "เทือกเขาหินปูนล้านปี" ในพื้นที่ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราาง จังหวัดพิษณุโลก กลายเป็นมนต์ขลังที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามา อันอาจเพียงจากการเดินทางมาเป็นไปด้วยความเรียบง่าย และไม่ห่างไกลจากตัวเมืองมากนัก จึงสามารถเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติที่รังสรรค์ไว้อย่างงดงาม "บ้านมุง"สภาพพื้นที่ราบมีเทือกเขาหินปูนที่สลับซับซ้อน จึงทำให้เจ้าของพื้นที่ได้พัฒนาที่ดินแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง เป็นรีสอร์ทโดยเฉพาะโฮมสเตย์ หรือกางเต็นท์ รองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย ซึ่งสามารถชื่นชมธรรมชาติ ที่ถูกแต่งแต้มไว้ด้วยภูเขาหินปูนน้ำตก ถ้ำค้างคาว เป็นต้น "ไร่ภูตะวัน" แลนด์มาร์ค อีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในหุบเขาหินปูน ซึ่งแตกต่างไปจากแลนด์มาร์คคนอื่นๆ อาจกล่าวได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คระดับ 5 ดาว ของบ้านมุง "ไร่ภูตะวัน" แห่งนี้ใช้ระยะเวลาการพัฒนามานาน 3 ปี...
อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 เปิดตัวโครงการส่งเสริมสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “Together we go, Together we green : ไปด้วยกัน ไปได้ไกล เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า” วันที่ 29 มกราคม 2562 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4) หน่วยงานพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตพัฒนามรดกโลกด้านวัฒนธรรม จัดงานสัมมนาเปิดตัว โครงการส่งเสริมสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในชื่อ “Together we go, Together we green : ไปด้วยกัน ไปได้ไกล เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า” ณ ห้องประชุมโรงแรมอันดามัน อำเภอเมือง จังหวัดตาก ปัจจุบันการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับต่อปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาลที่เล็งเห็นว่าภาคการท่องเที่ยวนั้นสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย  เมื่อมองอีกด้านจะเห็นว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้น ส่งผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มมากขึ้นทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับหน่วยงานพัฒนาการท่องเที่ยว ที่จำเป็นต้องเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้ผู้เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวเกิดความตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว การสัมมนาในครั้งนี้  เพื่อให้ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านการท่องเที่ยว...
อุตรดิตถ์ เปิดงานงานประเพณีแห่เจ้าแม่ทับทิม 147 ปี  44 ขบวนยิ่งใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ลั่นกลองเปิดงานประเพณีแห่เจ้าแม่ทับทิม 147 ปี อำเภอพิชัย งานแห่เจ้าที่ยิ่งใหญ่ในภาคเหนือตอนล่างรองจากจังหวัดนครสวรรค์ เวันที่ 22 ธันวาคม 2561นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่เจ้าแม่ทับทิมพิชัย ประจำปี 2561 โดย”มีการแห่มังกรนำไม้ตีกลองมาให้ผู้ว่าตีกลองเปิดงาน ก่อนที่จะร่วมขบวนแห่เจ้าแม่ทับทิม ซึ่งมี 44 ขบวน ระยะทางประมาณ 500 เมตร ซึ่งมี นายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพยงค์ ยาเภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง หัวหน้าส่วนราชการ และชาวไทยเชื้อสายจีน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย กล่าวว่า ทุกภาคส่วนในอำเภอพิชัย ได้ร่วมกันจัดประเพณีแห่เจ้าแม่ทับทิม ระหว่างวันที่ 21 - 24...
พิษณุโลก จัดงานย้อนยุคแสง สี เสียง “วิถีถิ่น วิถีไทย วิถีพิษณุโลก”ดึงศิลปินชื่อดังร่วมงาน วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 17:00 น. ณ พระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางสุวิมลกฤษศรีบุรินทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก พล.อ.ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 นางเปรมฤดี ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันแถลงข่าวความพร้อมการจัดงานมหกรรม “วิถีถิ่น วิถีไทย วิถีพิษณุโลก” ประจำปี 2562 โดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 19 - 23 มิถุนายน นี้ ณ บริเวณพระราชวังจันทน์ ซึ่งการจัดงานยังคงรักษาเอกลักษณ์รูปแบบ บรรยากาศย้อนอดีตเมืองสองแคว พร้อมทั้งรณรงค์เชิญชวนให้ผู้มาร่วมงานแต่งกายสวมใส่ชุดไทยย้อนยุค ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่าเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชาวพิษณุโลก...

ดอยอินทนนท์ นทท.ไทย-เทศ คึกคัก สัมผัสทะเลหมอก น้ำค้างยอดดอย(คลิป) วันที่ 13 ตุลาคม 2 3 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวนมากเดินทางขึ้นไปสัมผัสอากาศที่เริ่มหนาวเย็นบนดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง เชียงใหม่ ที่มีอุณหภูมิลดลงต่ำสุด 12 องศาเซลเซียส บริเวณกิ่วแม่ปาน 9 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ นักท่องเที่ยว เซลฟี่และถ่ายภาพ เก็บความสวยงามของทะเลหมอก ยามเช้า สภาพอากาศในช่วงเช้าที่จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มมีลมหนาว และอากาศเริ่มเย็นแล้ว  นักท่องเที่ยวยังคงเดินทางมาท่องเที่ยวกันอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การปฏิบัติตนตามมาตรการด้านสาธารณสุข ด้านนางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กล่าวว่า ช่วงวันที่ 11 – 15 ตุลาคม ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมในระยะนี้ วันที่ 10-15 ตุลาคม 2563 ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ภาคเหนือตอนบน มีเมฆเป็นส่วนมาก...
พิษณุโลก มหกรรมอาหารบางระกำ งดการใช้โฟม ไร้สารเจือปน 25-27 ธ.ค.นี้ วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่เทศบาลตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ  เป็นประธานเปิดงานมหกรรมอาหาร  โดยมีนายประพันธ์ ชัยจิตติประเสริฐ นายกศมนตรีเทศบาลตำบลบางระกำ กล่าวรายงานวัตุประสงค์การจัดงาน มีหน่วยงานในพื้นที่ พร้อมพ่อค้าแม่ค้าทีเข้าร่วมงานมาเปิดร้านอาหารให้ได้ชิมรสชาดอาหารจำนวนหลายสิบร้าน เพื่อเป็นการเปิดตัวให้นักท่องได้ชิม ก่อนวันเปิดงานจริง ในระหว่างวันที่ 25- 27 ธันวาคม นี้  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ร้านค้า ร้านอาหารในพื้นที่ อ.บางระกำ ให้แพร่หลายและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว  โดยภายในงานมหกรรมอาหารจะมี ร้านอาหารที่ได้รับการคัดสรรและคัดเลือกมาอย่างดี จำนวน 40 ร้าน ทั้งเรื่องคุณภาพความอร่อย ตลอดจนความสะอาดแลถูกหลักอนามัย ไร้สารปรุงแต่งเจือปน มีมาตรฐานความปลอดภัยกับผู้บริโภค   นอกจากนั้นยังมีสินค้าชุมชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานมาจำหน่าย เพื่อเสริมสร้างอาชีพให้กับชุมชนมีรายได้  เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ชุมชนอยู่ดีกินดี  สร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีอย่างยั่งยืน  
พิษณุโลก แห่หนีร้อนนั่งแคร่แช่น้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์นักท่องเที่ยวพากันหนีร้อนไปนั่งแคร่แช่น้ำล่องห่วงยางที่บริเวณเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนตำบลคันโช้งอำเภอวัดโบสถ์จังหวัดพิษณุโลก เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนมีบริการซุ้มไม้ไผ่ไว้นั่งห้อยขาแช่น้ำเย็นๆจำนวนกว่า1,500 ซุ้มพร้อมห่วงยางเรือยางและเสื้อชูชีพให้เช่าแถมยังมีอาหาร-เครื่องดื่มไอศกรีมจำหน่ายอีกด้วยแบบว่าเล่นน้ำเหนื่อยๆไม่ต้องกลัวหิวกันเลยส่วนห้องน้ำก็มีบริการเช่นกัน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้งเปิดบริการจุดเล่นน้ำท้ายเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ขอบคุณภาพ:เพจคันโช้งวัดโบสถ์
error: Content is protected !!