เปิดแหล่งท่องเที่ยวสงกรานต์มาคลายร้อน  "เขื่อนนเรศวร" วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 11.30 น. นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานพิธีเปิดแหล่งท่องเที่ยว “เขื่อนดิน” บ้านหัวดาน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 พร้อมด้วย ปศุสัตว์อำเภอ , สาธารณสุขอำเภอ , จนท.ตำรวจสภ.พรหมพิราม ,ทหาร ป.พัน.104 , นายก อบต.หนองแขม, กำนัน , ผู้ใหญ่บ้านและราษฎรตำบลหนองแขม ร่วมพิธีเปิด ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแขม
พะเยา ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ “ป่าไค้ “1,000 ปี หนองเล็งทราย เที่ยวชมความสวยงามตามธรรมชาติที่งดงามของป่าไค้ 1,000 ปี ของน้องเล็งทราย ตำบลห้วยเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ซึ่งมีเนื้อที่กว่า 2,000 ไร่ ที่เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำนาๆชนิด รวมทั้งสัตว์ปีก ซึ่งชาวบ้านได้ร่วมกันพัฒนาที่จะทำเส้นทางเป็นแหล่งท่องเที่ยวศึกษาทางธรรมชาติ ดูวงจรชีวิตของสัตว์น้ำรวมทั้งศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของบ้านปลา ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์และถือเป็นหนึ่งเดียวในพะเยา ชาวบ้านและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่บ้านสันสลี หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประธานชมรมอุตสาหกรรมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ต่างเดินทางเข้าทำการสำรวจป่าไคร้ 1,000 ปีในพื้นที่น้องเล็งทราย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ซึ่งถือว่าเป็นป่าอเมซอนหนองเล็งทราย ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์สวยงามและเป็นแหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้ำที่สำคัญของน้องเล็งทรายที่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติทางน้ำเกิดความอุดมสมบูรณ์ โดยมีพื้นที่ป่าไม้น้ำหรือป่าไค้ กว่า 2,000 ไร่ในพื้นที่กว่า 5,000 ไร่ของน้องเล็งทราย ที่ชาวบ้านได้ร่วมกันอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นแหล่งบ้านปลาหรือแหล่งที่เพาะพันธ์สัตว์น้ำของน้องเล็งทราย ซึ่งชาวบ้านได้ร่วมกันที่จะอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ผู้คนได้เข้าศึกษาวงจรชีวิตของสัตว์น้ำ ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของน้องเล็งทรายในขณะนี้ โดยนาวาเอก ประธานกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านสันสลี ตำบลห้วยเจริญราษฏร์ อำเภอแม่ใจ ระบุว่า สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าป่าไม้น้ำ ซึ่งมีพื้นที่มากกว่า...
ททท.สำนักงานพิษณุโลก "เปิดฤดูกาลล่องแก่งลำน้ำเข็ก" ผ่าน 17 แก่ง 8 กม. วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ประธานพิธีเปิด"ฤดูกาลล่องแก่งลำน้ำเข็ก" โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก ชมรมล่องแก่ง พิษณุโลก ทรัพย์ไพรวัลย์รีสอร์ท ณ ศูนย์เรียนรู้ช้างวนธารารีสอร์ท เรนฟอเรส รีสอร์ท จัดกิจกรรมเปิดฤดูท่องแก่งลำน้ำเข็ก ประจำปี 2562 ณ ทรัพย์ไพรวัลย์รีสอร์ทและศูนย์เรียนรู้ช้างอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายสบธนา อั๋นประเสริฐ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก กล่าวรายงานว่า กิจกรรมล่องแก่งลำน้ำเข็ก เป็นหนึ่งในกิจกรรมช่วงฤดูฝนที่มือที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพิษณุโลก การท่องเที่ยวเชิงนิเวศกึ่งผจญภัยที่มีความสนุกสนาน บรรยากาศธรรมชาติ กิจกรรมล่องแก่งลำน้ำเข็ก มีความท้าทาย ตั้งแต่ระดับ 1-5 สำหรับผู้ลงแข่งมือใหม่จนถึงระดับ นักล่องที่มีประสบการณ์ ล่องแก่งพาน แป้งน้ำตาล 17 แก่ง ระยะทาง...
อุตรดิตถ์ เปิดงานงานประเพณีแห่เจ้าแม่ทับทิม 147 ปี  44 ขบวนยิ่งใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ลั่นกลองเปิดงานประเพณีแห่เจ้าแม่ทับทิม 147 ปี อำเภอพิชัย งานแห่เจ้าที่ยิ่งใหญ่ในภาคเหนือตอนล่างรองจากจังหวัดนครสวรรค์ เวันที่ 22 ธันวาคม 2561นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่เจ้าแม่ทับทิมพิชัย ประจำปี 2561 โดย”มีการแห่มังกรนำไม้ตีกลองมาให้ผู้ว่าตีกลองเปิดงาน ก่อนที่จะร่วมขบวนแห่เจ้าแม่ทับทิม ซึ่งมี 44 ขบวน ระยะทางประมาณ 500 เมตร ซึ่งมี นายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพยงค์ ยาเภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง หัวหน้าส่วนราชการ และชาวไทยเชื้อสายจีน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย กล่าวว่า ทุกภาคส่วนในอำเภอพิชัย ได้ร่วมกันจัดประเพณีแห่เจ้าแม่ทับทิม ระหว่างวันที่ 21 - 24...
เชียงราย "โฮมสเตย์" กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว เตรียมพร้อมรองรับเปิดประเทศ 1 พ.ย.นี้ วันที่ 25 ต.ค.64 ที่ศูนย์ประสานงานกลุ่มโฮมสเตย์ บ้านท่าขันทอง ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว อ.เชียงแสน ร่วมกับโครงการวิจัย "แนวทางการบริหารจัดการองค์กรอาสาสมัครการท่องเที่ยวไทยเพื่อความยั่งยืน" โดยสมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (TRTA) ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) กลุ่มเรื่องการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) “จัดกิจกรรมอาสาสมัครการท่องเที่ยวไทยเพื่อความยั่งยืน” โดยมี นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย นายวิสูตร บัวชุม ผอ.ททท.สนง.เชียงราย นายกฤศ โพธิสุธน ที่ปรึกษานายก อบจ.เชียงราย นายอเนก ปันทะยม ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอเชียงแสน นายไพโรจน์ อาวัชนานุกุล ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.เชียงแสน ว่าที่ร้อยตรี จิระศักดิ์ นวปฏิภาณ...

"ภูชี้ฟ้า" นักท่องเที่ยวกว่า 300 คน แห่ชมทะเลหมอกช่วงหยุดยาว เช้ามืดวันที่ 14 ต.ค.65 ที่ อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า ต.ตับเต้า อ.เทิง จ.เชียงราย นักท่องเที่ยวกว่า 300 คน ขึ้นดอยสัมผัสความหนาว เพื่อที่จะไปรอชมพระอาทิตย์แสนงามยามโผล่พ้นขอบฟ้า ชมทะเลหมอกสีขาว ในช่วงวันหยุดยาว ทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยสภาพอากาศหนาวเย็นเช้าวันนี้ สามารถวัดอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ ที่ 13 องศาเซลเซียส ยอดภูมีลมแรงทำให้มีความหนาวเย็น สภาพท้องฟ้าสลับ เปิด-ปิด ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ และประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมาก นางจันทร์ทิพย์ อาทโรประยูร และนางพิชยาภา สายนภา นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากจังหวัดชลบุรี บอกเล่าถึงความรู้วึกเมื่อเดินขึ้นไปถึงบนยอดภูชี้ฟ้าว่า อากาศหนาวเย็น บรรยากาศดี วันนี้นักท่องเที่ยวมากพอสมควร ทางขึ้นมาอาจจะลำบากบ้างเพราะน้ำค้างเยอะเลยทำให้ลื่น ทะเลหมอกสวยงาม แต่อยากให้รักษากฏเกณฑ์กติกาของทางอุทยาน ไม่ควรฝ่าฝืน เพราะอาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ หากเกิดการลื่นตกเขาขึ้นมา ทางด้านกรมอุตตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงรายว่า ในช่วงวันที่ 13 – 15...
เที่ยวตากสุดฟิน !!... ปีใหม่ 5 ชนเผ่า ดอยมูเซอ งานประเพณีปีใหม่ ประจำปี 2562 โดย สบเกษม แหงมงาม “ดอยมูเซอ” คือ สถานที่ที่อยู่อาศัยของชาวเขา 5 ชนเผ่า ได้แก่ ชาวม้ง ลีซอ กะเหรี่ยง มูเซอดำ และชาวมูเซอเหลือง ในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี บนดอยมูเซอแห่งนี้ ชาวไทยภูเขาทุกชนเผ่าต่างขะมักเขม้นและมีความสุขกับการเตรียมงานรื่นเริงของพวกเขา นั่นคือ งานเทศกาลปีใหม่ ที่ถือว่าเป็นวันพักผ่อนประจำปีที่ทุกคนในเผ่าต่าง ๆ จะได้มีโอกาสมาพบปะ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ซึ่งกันและกัน และในปีนี้ก็เช่นกัน ชาวไทยภูเขาทั้ง 5 ชนเผ่า ต่างพร้อมใจกันในการจัดงานปีใหม่ และยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวชมและร่วมกิจกรรมพื้นถิ่นต่างๆ ของพวกเขาอีกด้วย โดยจัดงาน “ปีใหม่ 5 ชนเผ่า ชาวดอยมูเซอ” ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านลีซอ...
พะเยา  นทท.แห่ชมทุ่งปอเทืองบานสพรั่งเหลืองอร่าม วันที่ 4 ธ.ค 64  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยาหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้นักท่องเที่ยวพากันเข้ามาเที่ยวชม ทุ่งดอกปอเทือง ที่บานเหลืองอร่ามเต็มพิ้นที่กว่า 5 ไร่ ในพื้นที่บ้านแม่กาบัว  หมู่ 7 ตำบลแม่กา  อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  โดยทางเจ้าของที่ ได้ปลูกไว้เป็นบริเวณกว้าง เพื่อใช้เป็นพืชปรับสภาพดินและเป็นแหล่งท่องเที่ยวถ่ายรูป  ซึ่งขณะนี้ออกดอกเหลืองอร่ามบานสะพรั่งไปทั่วอย่างสวยงาม ทำให้ผู้คนที่เดินทางผ่านพบเห็นต่างเดินทางสัมผัสความสวยงามและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก สำรับดอกปอเทืองขณะนี้กำลังออกดอกเหลืองอร่ามบานสะพรั่งเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางผ่านไปมาพบเห็นเป็นอย่างมาก หลังทางเจ้าของที่ในพื้นที่ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้ปลูกขึ้นในพื้นที่ของตนเองจำนวนกว่า 5 ไร่   โดยได้ปลูกไว้ เพื่อใช้ในการปรับปรุงสภาพดิน รวมทั้งเพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและถ่ายรูปและในขณะนี้ปอเทืองได้ออกดอกบานสะพรั่งทั่วบริเวณ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้พบเห็นและเดินทางผ่านมาซึ่งผู้ที่อยากสัมผัสความสวยงามของทุ่งดอกปอเทือง ดังกล่าว สามารถเดินทางเข้าท่องเที่ยวได้ ในช่วงนี้
เชียงราย "เมืองแห่งขุนเขา ทะเลหมอก ดอกไม้" เปิดงานเข้มป้องกันโควิด-19 วันที่ 24 ธ.ค.64 ที่ สวนตุงและโคมนครเชียงราย  อ.เมือง จ.เชียงราย  เทศบาลนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ริเริ่มจัด งานเชียงรายดอกไม้งาม และนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเปิดงาน  "เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 18"  ภายใต้แนวคิด "เชียงราย เมืองแห่งขุนเขา ทะเลหมอก ดอกไม้" โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวรอเข้าชมสวนอย่างคับคั่ง โดยก่อนเข้าชมดอกไม้ภายในงานมีการจัดระบบป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19  และให้มีทางเข้า - ออกทางเดียว โดยผู้ที่จะเข้าไปภายในงานต้องมีการผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ภายใน 72 ชั่วโมง หรือได้รับวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม ขณะที่ภายในพิธีเปิดมีการจัดการแสดงอย่างงดงาม นายวันชัย กล่าวว่างานเชียงรายดอกไม้งาม มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 ธ.ค.2564 ถึงวันที่ 9 ม.ค.2565 ตั้งแต่เวลา...
พิษณุโลก แห่หนีร้อนนั่งแคร่แช่น้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์นักท่องเที่ยวพากันหนีร้อนไปนั่งแคร่แช่น้ำล่องห่วงยางที่บริเวณเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนตำบลคันโช้งอำเภอวัดโบสถ์จังหวัดพิษณุโลก เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนมีบริการซุ้มไม้ไผ่ไว้นั่งห้อยขาแช่น้ำเย็นๆจำนวนกว่า1,500 ซุ้มพร้อมห่วงยางเรือยางและเสื้อชูชีพให้เช่าแถมยังมีอาหาร-เครื่องดื่มไอศกรีมจำหน่ายอีกด้วยแบบว่าเล่นน้ำเหนื่อยๆไม่ต้องกลัวหิวกันเลยส่วนห้องน้ำก็มีบริการเช่นกัน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้งเปิดบริการจุดเล่นน้ำท้ายเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ขอบคุณภาพ:เพจคันโช้งวัดโบสถ์
error: Content is protected !!