เมียนมา ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สะสมยืนยัน 55,804 ราย เสียชีวิต 1,307 ราย วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมา ผู้ติดเชื้อสะสม 55,804 คน โดยเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2563 จำนวน 1,197 คน (รายงานทางการยังไม่แยกรายรัฐ/ภาค) - ผู้เข้าข่ายเฝ้าระวัง/อยู่ในสถานกักตัว 15,581 คน - รักษาหาย 39,063 คน - เสียชีวิต 1,307 คน - จำนวนการตรวจทั้งหมด 722,135 คน - ประชากร สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (มม.) ทั้งประเทศ 54 ล้านคน (หมายเหตุ : สถานะ 3 พ.ย.63 เวลา 20.00 น....