พิษณุโลก รมว.พม.เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ พิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและศักยภาพของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)โดยมี นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมประชุมให้การต้อนรับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)มีนโยบายดำเนินงาน ตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ. 2561 - 2580 )ในการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย โดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง ศพด.ตั้งแต่พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน จำนวน 7,133 ตำบล เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการทำงานด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับสตรีและครอบครัวในชุมชนระดับตำบล ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาชนภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และได้จัดกิจกรรมเสริมสร้าง พัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านครอบครัว ให้แก่ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และ เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลรับผิดชอบงาน ศพศ. ในโอกาสนี้ รมว.พม.สังคมได้บรรยายพิเศษให้กับผู้เข้าร่วมประชุม และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนอีกด้วย  
งานวันครูจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี 2563 วันนี้ (16 มกราคม 2563 )เวลา 08.49 นายพิภัช ประจันเขตต์ รอง ผวจ.อต.เป็นประธานในพิธีวันครู ประจำปี พ.ศ. 2563 จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อ.เมืองฯ จ.อุตรดิตถ์ โดยในพิธีดังกล่าว ประกอบด้วย ผศ.ดร.เรืองเดช วงษ์หล้า อธิการบดี มรอ.กล่าวต้อนรับ,นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศธจ.อต.,ผู้แทนส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์,คณะอดีตผู้บริหารสถานศึกษา,คณาจารย์,คณะบุคลากรครูจากทุกสถาบันการศึกษาในพื้นจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งการจัด กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงต์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู และสร้างความตระหนักให้สังคมได้รับรู้ถึงบทบาทของครูและผู้ปกครองวิชาชีพทางการศึกษา ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และนำลงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน
พะเยา หนุ่มวัย 27 ปี เพาะเห็ดหลากหลายชนิดจำหน่ายสร้างรายได้งาม หนุ่มวัย 27 ปี ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หันมาทำเกษตรโดยการเพาะเห็ด หลากหลายชนิด ทั้งนางฟ้า เห็ดนางรม และอีกหลายอย่าง จำหน่ายสร้างรายได้งาม และเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากผลผลิตเห็ดดังกล่าวนั้นมีความสวยงามและปลอดภัยเนื่องจากใช้ระบบการดูแลแบบธรรมชาติ ซึ่งในแต่ละวันสามารถเก็บผลผลิตได้รวมมากกว่า 30 กิโลกรัมต่อวัน และจำหน่ายในราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 60 ถึง 80 บาทต่อกิโลกรัม นายจักรกฤษณ์ ท้าวล่า หนุ่มวัย 27 ปี บ้านเลขที่ 27 หมู่ 8 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นำผู้สื่อข่าวเข้าดูโรงเพาะเห็ดของเขา ที่ได้ทำมาแล้วกว่า 4 ปี ซึ่งมีการเพาะเห็ดหลากหลายชนิดทั้งเห็ดนางฟ้า นางรม เห็ดขอนขาว รวมทั้งเหตุหลินจือ...
พิษณุโลก ฟ้องศาลปกครอง โยงผู้ว่าฯ-กรมทางหลวง ดันงบสร้างอุโมงค์กลับรถเปลี่ยนจุดไม่สนเสียงค้าน นร.-ปชช. วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลปกครองจังหวัดพิษณุโลก นายศรัทธา เสมามิ่ง ทนายความได้รับมอบอำนาจจากนายวีระเมธ ชามพูนท นายเจริญ เฉลิมวิสุตย์กุล นายวีระพล เตชะสถิตย์กุล นายสุทัศน์ โพธิ์ทอง และนางสาวโสภา วชิรพงศ์ และนำรายชื่อผู้คัดค้านกว่า 400 คน ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองพิษณุโลก ขอฟ้องจังหวัดพิษณุโลก โดย นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 กรมทางหลวง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 และแขวงทางหลวงพิษณุโลก ที่ 1 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 เพื่อคัดค้านการก่อสร้างอุโมงค์จุดกลับรถ ทางหลวงหมายเลข 126 ตอนควบคุม 0101ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ที่ กม....
หนุ่มพิษณุโลก ถูกตำรวจต่อยเบ้าตาแตก แพทย์ระบุ"กระดูกเบ้าตาร้าว เยื่อบุตาเคลื่อน"ผกก.อ้างเหตุชุลมุน วันที่ 29 มิถุนายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณีนายไพศาล นุชพ่วง ข้าราชการบำนาญ กรมการข้าว อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 43/4 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกร่างอำเภอเมืองพิษณุโลก ได้เข้าแจ้งความ ต่อร้อยเวรร้อยตำรวจเอก สุรพงษ์เหมือนศรีชัย ร้อยเวร สภ. เมืองพิษณุโลกว่า บุตรชายคือนายนราวิช รถพ่วง อายุ 27 ปี ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองพิษณุโลก ทำร้ายร่างกาย โดยการต่อยถูกเบ้าตา ด้านขวาแตก ต้องเย็บถึง 6 เข็ม เหตุเกิดเมื่อวันที่.28 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณศาลาที่พักริมทาง หน้าวัดพระขาวชัยสิทธิ์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ภายหลังจากที่นายนราวิช ได้ทำบาดแผลจากโรงพยาบาลพุทธชินราช...
พิษณุโลก“คลายล๊อค” ยุบด่านหมู่บ้านทั้งหมด1,048 แห่ง คงไว้ด่านชายแดนชั้นนอก 7 แห่ง ด่านชั้นในตัวเมือง เพื่อคัดกรองฯ วันที่ 25 เมษายน2563 เวลา10.00 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019  (COVID-19) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯณห้องประชุมพระศรีศาสดาศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก(หลังเก่า) อ.เมืองพิษณุโลก โดยประชุมผ่านระบบ ZOOM เพื่อพิจารณาประเด็นสำคัญต่างๆเกี่ยวกับมาตรการป้องกันยับยั้งเยียวยารักษาและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19)  ที่ประชุมใช้เวลาพิจารณานานร่วม 3 ชั่วโมง และมีข้อสรุปดังนี้ 1.ยกเลิกด่านหมู่บ้าน 1,048 แห่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2563  และใช้กลไกการปฏิบัติของศูนย์โควิดหมู่บ้านเช่นการวัดอุณหภูมิการสวมหน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่าง( Social Distancing ) และการปฏิบัติตามมาตรการทางสังคมเกี่ยวกับจัดกิจกรรมที่ได้ประกาศไปแล้ว 2.ยุบด่านชายแดนหรือด่านชั้นนอกเหลือเพียง 7 แห่งจาก 10 แห่งได้แก่ด่านบ่อทอง ด่านท่างาม ด่านชาติตระการ ด่านบ่อโพธิ์ ด่านบ้านแยง ด่านคลองเมม และด่านสันติบันเทิง ทั้งนี้ ด่านที่ยุบเลิก คือ ด่านโป่งแค ด่านไผ่ล้อม ด่านแยกเทศบาลบางระกำเมืองใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2563 ส่วนด่านชั้นในเขตเมืองจำเป็นต้องคงไว้ เพื่อคัดกรองและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อฯ 3.คงไว้ซึ่งมาตรการต่างๆที่เคยประกาศไปแล้วถึง 15 พ.ค.2563 โดยจะออกมาตรการผ่อนปรน Save Phitsanulok ตามกรอบแนวคิดประชาชนปลอดภัยและเศรษฐกิจอยู่รอด ขณะนี้แต่งตั้งคณะกรรมการผ่อนปรนฯยกร่างแผนคลายล๊อคในห้วงระยะเวลา 1-15 พ.ค.2563 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับมาตรฐานในลักษณะ New Normal (บรรทัดฐานใหม่) ให้กับสถานประกอบการได้แก่ ร้านอาหาร โรงแรม ร้านเสริมสวย ร้านตัดผมกิจการนวดแผนโบราณ ตลาดนัด สถานที่ท่องเที่ยว สวนสาธารณะ บริการขนส่งสาธารณะ  และอื่นๆ เพื่อให้ดำเนินการปรับมาตรฐานตามแนวทางคลายล็อคอย่างปลอดภัยก่อนเปิดให้บริการได้ 4.มาตรการและแนวทางการแจกสิ่งของช่วยเหลือประชาชน ขณะนี้ได้จัดทำมอบหมายให้นายอำเภอทุกแห่งเป็น Single Command ในการกำหนดจุดรับบริจาคทรัพย์สินสิ่งของและแจกจ่าย โดยให้มีการจัดทำแผนก่อนแจกและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า 2 วัน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ เพื่อจัดระเบียบความเรียบร้อยไม่ให้เกิดปัญหาที่ขัดต่อมาตรการ Social...
ผลการออกสลากกาชาดพระแม่ย่าการกุศล ประจำปี 2562 งานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 22.00 น. ที่เวทีหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานกรรมการจัดการออกรางวัลสลากกาชาดพระแม่ย่าการกุศล ประจำปี 2562 และเป็นคณะกรรมการดำเนินการออกรางวัล ในการนี้นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และร่วมตรวจวงล้อทุกหมายเลขด้วย สำหรับรางวัลที่ 1 หมายเลขที่ออก คือ 995384 ซึ่งผู้ถูกรางวัลสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ห้องตรวจสอบภายใน สำนักงานจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 2 โทรศัพท์ 055-610-530 พร้อมเอกสาร สลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2562 ฉบับที่ถูกรางวัล, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ หรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ ทั้งนี้ กำหนดรับของรางวัลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ฉก.ร.14  สุ่มตรวจ“กุ้งตะกั่ว”ตลาดริมเมยแม่สอดเจอยาบ้าซุกกางเกง      วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ร้อยโทวิวัฒน์ ปาลี ผู้บังคับหมวดระวังป้องกัน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่14 (ฉก.ร.14)อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้จัดกำลังพล  ออกสุ่มตรวจกุ้งตะกั่ว บริเวณตลาดค้าอาหารทะเลใกล้ลานจอดรถตลาดริมเมย  หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องปรามการกระทำผิดโดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าบางรายที่มีพฤติกรรมเอาเปรียบผู้บริโภคด้วยการใช้ตะกั่วยัดในหัวกุ้ง เพื่อเพิ่มน้ำหนัก ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว สำหรับการออกสุ่มตรวจในครั้งนี้ ไม่พบการกระทำผิด แต่เจ้าหน้าที่ได้มีการเน้นย้ำพ่อค้าแม่ค้าอาหารทะเล โดยเฉพาะกลุ่มชาวเมียนมา เพื่อป้องปรามการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคทั้งการยัดตะกั่วกุ้งการโกงตาชั่ง หรือแม้แต่การฉวยโอกาสสลับเปลี่ยนถุงสินค้าตลอดจนการโกงในลักษณะต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคตลอดจนสร้างความประทับใจกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก     นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ทหารยังได้มีการออกลาดตะเวนป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติดในพื้นที่แนวชายแดน โดยเฉพาะบริเวณใกล้จุดเกาะกลางแม่น้ำเมยสามารถจับกุม นายตอเซ่ ชาวเมียนมา อายุ 19 ปี พร้อมยาบ้าจำนวน 8 เม็ด ที่ซุกซ่อนไว้กางเกงชั้นใน เจ้าหน้าที่จึงนตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม พบว่ากลุ่มขบวนการมีการลักลอบขนยาเสพติดในลักษณะกองทัพมด เจ้าหน้าที่ทหารจึงต้องมีการจัดชุดลาดตระเวนและเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนอย่างเต็มที่ ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์  สุขแว่น
พิษณุโลก สะพานข้ามสี่แยกอินโดจีนใกล้เสร็จ ใช้รูปไก่ชน“พระนเรศวร”ทองเหลือง 400 ตัว ประดับราวสะพาน วันที่ 31 พ.ค.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกสี่แยกอินโดจีน ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดจ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นจุดตัดทางหลวงหมายเลข11 (เส้นทางขึ้นทิศเหนือลงใต้) กับทางหลวงหมายเลข12 (เส้นทางมุ่งสู่อิสานและตะวันตก)เป็นทางแยกยกระดับ เพื่อให้รถวิ่งจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ และทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตกเคลื่อนตัว โดยไม่ต้องติดสัญญาณไฟจราจรการก่อสร้างเป็นแบบมาตรฐานทางชั้นพิเศษงบประมาณ 849,950,000 บาท ขณะนี้มีความคืบหน้าโครงการก่อสร้างคืบหน้ากว่าร้อยละ82.31 แล้วแม้ว่ากำหนดงานตามแผน(เมื่อ25 พ.ค.62) ระบุไว้ตามแผนงานรวม94.70 เปอร์เซ็นต์เท่ากับว่าช้ากว่าแผน12.38 เปอร์เซ็นต์แต่ทางสำนักงานก่อสร้างสะพานมั่นใจว่าจะเสร็จตามแผนแน่นอน  เนื่องจากยังต้องรวมวันหยุดเทศกาลต่างๆในรอบ900 วันอีกประมาณ30-40 วันโดยหากนับจากเริ่มสัญญาวันที่  16  กุมภาพันธ์  2560 และวันสิ้นสุดสัญญาวันที่ 4  สิงหาคม  2562  สามารถยึดออกไป1 เดือนเศษๆ หลังจากนั้น หากไม่เสร็จจริงระบุค่าปรับไว้วันละ  2,124,875.00 บาท แหล่งข่าวจากโครงการก่อสร้างก่อสร้างสะพานเปิดเผยว่าบริษัทคริสเตียนีและนีลเส็น(ประเทศไทย)เป็นผู้สร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงโดยให้บริษัทพะเยาใบทองเป็นผู้ทำถนนและบริษัทภัทรไพล์ลิ่งจำกัดเป็นผู้สร้างสะพานปัจจุบันโครงสร้างหลักคือสะพานคอนกรีตพบว่าอีก2 สัปดาห์ก็วางโครงสร้างสะพานปูนสำเร็จแล้วเสร็จแน่เหลือเพียงเล็กน้อยจากนั้นได้เตรียมลาดยางมะตอยทับปูนซีเม็นท์ให้เรียบในส่วนเฉพาะความยาวสะพานระยะ700 เมตรจากนั้นจึงเริ่มงานสาธารณูปโภคและปรับปรุงภูมิทัศน์วงเวียน   ล่าสุดคนงานกำลังปูหญ้าบริเวณเกาะกลางถนนเตรียมปลูกต้นกระจง, ปาล์ม, ไม้พุ่ม(ชาฮกเกี้ยนและเทียนทอง)ภายในวงเวียนหากงานสะพานเสร็จจะดำเนินตามแผนคือติดไฟปฎิมากรรมบนราวสะพานใช้รูป“ไก่ชนพระนเรศวร”ซึ่งทำโดยเหล็กหล่อสีทองขนาดความสูง25-30 เซนติเมตรจำนวนกว่า400 ตัวประดับเรียงทั้ง2 ข้างราวสะพานและยังมีไก่ตัวใหญ่อีก2 คู่บริเวณหัวสะพานทั้งแนวตะวันออกตะวันตก ห้วงที่ผ่านมามีปัญหาร้องเรียนตามสายด่วนบ้างอาทิปัญหาจราจรซึ่งยอมรับว่าปริมาณรถสัญจรมากในช่วงเทศกาลต่างๆแต่รถสามารถเคลื่อนตัวไปได้ไม่มีปัญหาใดๆส่วนปัญหาฝุ่นละอองก็มีรถน้ำประจำคอยดูแล เหลือเวลาอีก68 วันจะครบกำหนดตามสัญญาก่อสร้างแต่ยังต้องบวกชดเชยกับวันหยุดเทศกาลต่างๆที่คนงานหยุดไปประมาณ30-40 วันยืนยันอีกประมาณ100 วันงานงานสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภคเสร็จตามกำหนดแน่นอน
โหดสะท้านเมืองอุตรดิตถ์ ลูกเขยยิง 5 ศพ เมียและญาติ เมื่อเวลา 17.45 น.วันที่ 13 มกราคม พล.ต.ต.พยูร์ ธนะศรีสืบวงศ์ รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด (รรท.ผบก.ภ.จว.) อุตรดิตถ์ พร้อม นายปรัชญา เสริฐลือชา พ.ต.อ.ทัพพ์เศรษฐ์ เขื่อนแก้ว ผกก.สืบสวน ภ.จว.อุตรดิตถ์ และ นายอำเภอพิชัย จ.อุตรดิตถ์ ร่วมกันตรวจสอบเหตุ นายวีรพล ปิ่นอมร อายุ 37 ปี ที่อยู่ตามบัตรประชาชนเลขที่ 66/2 หมู่ 1 ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ใช้อาวุธปืนพกสั้นยิงคนในครอบครัวของ นางกัญญารัตน์ กิ่งแก้ว ภรรยา จุดเกิดเหตุมี 2 จุด โดยจุดแรกที่บ้านเลขที่ 71/10 หมู่ 2 ต.พญาแมน อ.พิชัย...
error: Content is protected !!