พิษณุโลก "ข้าวแกงปากหมา" ราคาอมตะ 10 บาท  นาน 30 ปี กินเสร็จต้องเก็บจาน -แก้วเอง ขายช่วงเช้ามานาน 30 ปี ลูกค้าอมตะ วัยทำงาน วัยเด็ก อุดหนุนแน่น แถมผักดิบฟรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า.ที่บริเวณริมกำแพงภายในรั้ววัดศรีวิสุทธาราม หรือ วัดโคกมะตูม ถนนแสนพลพ่าย อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบคนทำงานและวัยเด็ก กำลังเร่งรีบรับประทานอาหารเช้าร้านข้าวแกงชื่อดัง ที่ขายมานานกว่า 30 ปี หลายคนซื้อห่อกลับบ้านและเก็บไว้กินตอนกลางวันอีกด้วย   เนื่องจากร้านข้าวแกงแห่งนี้เปิดขายมานาน 30 ปี เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง คือ “ร้านข้าวแกงปากหมา” บางคนเรียก”ข้าวแกง 10 บาท” ซึ่งคุณภาพอาหารบวกกับราคาแล้ว ยอมรับว่า ขายถูกมาก แม้ไม่ได้ติดป้ายโฆษณาใดๆว่า ราคา 10 บาท แต่ลูกค้าเก่าทราบดี และแวะเวียนเป็นลูกค้าประจำ กระทั่งย้ายร้านมาทั้งหมด 3 แห่ง แต่ทว่าลูกค้าคนเมืองพิษณุโลกเรียกว่า”ข้าวแกงปากหมา” เปิดขายข้าวแกงวันละหลายหม้อ หลากชนิด...
พะเยา หนุ่มวัย 27 ปี เพาะเห็ดหลากหลายชนิดจำหน่ายสร้างรายได้งาม หนุ่มวัย 27 ปี ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หันมาทำเกษตรโดยการเพาะเห็ด หลากหลายชนิด ทั้งนางฟ้า เห็ดนางรม และอีกหลายอย่าง จำหน่ายสร้างรายได้งาม และเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากผลผลิตเห็ดดังกล่าวนั้นมีความสวยงามและปลอดภัยเนื่องจากใช้ระบบการดูแลแบบธรรมชาติ ซึ่งในแต่ละวันสามารถเก็บผลผลิตได้รวมมากกว่า 30 กิโลกรัมต่อวัน และจำหน่ายในราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 60 ถึง 80 บาทต่อกิโลกรัม นายจักรกฤษณ์ ท้าวล่า หนุ่มวัย 27 ปี บ้านเลขที่ 27 หมู่ 8 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นำผู้สื่อข่าวเข้าดูโรงเพาะเห็ดของเขา ที่ได้ทำมาแล้วกว่า 4 ปี ซึ่งมีการเพาะเห็ดหลากหลายชนิดทั้งเห็ดนางฟ้า นางรม เห็ดขอนขาว รวมทั้งเหตุหลินจือ...
พิษณุโลก รมว.พม.เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ พิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและศักยภาพของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)โดยมี นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมประชุมให้การต้อนรับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)มีนโยบายดำเนินงาน ตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ. 2561 - 2580 )ในการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย โดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง ศพด.ตั้งแต่พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน จำนวน 7,133 ตำบล เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการทำงานด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับสตรีและครอบครัวในชุมชนระดับตำบล ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาชนภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และได้จัดกิจกรรมเสริมสร้าง พัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านครอบครัว ให้แก่ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และ เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลรับผิดชอบงาน ศพศ. ในโอกาสนี้ รมว.พม.สังคมได้บรรยายพิเศษให้กับผู้เข้าร่วมประชุม และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนอีกด้วย  
งานวันครูจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี 2563 วันนี้ (16 มกราคม 2563 )เวลา 08.49 นายพิภัช ประจันเขตต์ รอง ผวจ.อต.เป็นประธานในพิธีวันครู ประจำปี พ.ศ. 2563 จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อ.เมืองฯ จ.อุตรดิตถ์ โดยในพิธีดังกล่าว ประกอบด้วย ผศ.ดร.เรืองเดช วงษ์หล้า อธิการบดี มรอ.กล่าวต้อนรับ,นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศธจ.อต.,ผู้แทนส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์,คณะอดีตผู้บริหารสถานศึกษา,คณาจารย์,คณะบุคลากรครูจากทุกสถาบันการศึกษาในพื้นจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งการจัด กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงต์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู และสร้างความตระหนักให้สังคมได้รับรู้ถึงบทบาทของครูและผู้ปกครองวิชาชีพทางการศึกษา ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และนำลงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน
พิษณุโลก ฟ้องศาลปกครอง โยงผู้ว่าฯ-กรมทางหลวง ดันงบสร้างอุโมงค์กลับรถเปลี่ยนจุดไม่สนเสียงค้าน นร.-ปชช. วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลปกครองจังหวัดพิษณุโลก นายศรัทธา เสมามิ่ง ทนายความได้รับมอบอำนาจจากนายวีระเมธ ชามพูนท นายเจริญ เฉลิมวิสุตย์กุล นายวีระพล เตชะสถิตย์กุล นายสุทัศน์ โพธิ์ทอง และนางสาวโสภา วชิรพงศ์ และนำรายชื่อผู้คัดค้านกว่า 400 คน ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองพิษณุโลก ขอฟ้องจังหวัดพิษณุโลก โดย นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 กรมทางหลวง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 และแขวงทางหลวงพิษณุโลก ที่ 1 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 เพื่อคัดค้านการก่อสร้างอุโมงค์จุดกลับรถ ทางหลวงหมายเลข 126 ตอนควบคุม 0101ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ที่ กม....
พิษณุโลก ชาวเนินมะปราง แจ้งความถูกเบี้ยวขายข้าว ปิดท่าข้าว-โทรศัพท์ ล่องหน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น.ชาวอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลกประกอบด้วย ตำบลชมพู บ้านมุง เนินมะปราง และบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก จำนวน 20 ราย โดยการนำของนายอภินันท์กลางจันทรา อายุ 58 ปี บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 5 ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง ได้นำผู้เสียหายจากการขายข้าว เข้าแจ้งความร้องทุกข์มอบคดีความผิดฐานฉ้อโกง ต่อพนักงานสอบสวนสภเนินมะปราง กรณีถ้าข้าว ตั้งหนึ่งในพื้นที่ตำบลชมพูอำเภอเนินมะปราง รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับท่าข้าวดังกล่าว รับซื้อข้าวจากชาวนาไม่ต่ำกว่า 50 ราย มีมูลค่ากว่า 2,000,000 บาท แต่ไม่ยอมชำระค่าข้าว แม้ว่าจะเคยติดตามทวงถามมาแล้วหลายครั้ง แต่ท่าข้าวบ่ายเบี่ยงการชำระเงินค่าข้าวมาโดยตลอด พ.ต.อ. ชนะชัย แสงศิริ ผกก สภ.เนินมะปราง กล่าวว่า...
หนุ่มพิษณุโลก ถูกตำรวจต่อยเบ้าตาแตก แพทย์ระบุ"กระดูกเบ้าตาร้าว เยื่อบุตาเคลื่อน"ผกก.อ้างเหตุชุลมุน วันที่ 29 มิถุนายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณีนายไพศาล นุชพ่วง ข้าราชการบำนาญ กรมการข้าว อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 43/4 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกร่างอำเภอเมืองพิษณุโลก ได้เข้าแจ้งความ ต่อร้อยเวรร้อยตำรวจเอก สุรพงษ์เหมือนศรีชัย ร้อยเวร สภ. เมืองพิษณุโลกว่า บุตรชายคือนายนราวิช รถพ่วง อายุ 27 ปี ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองพิษณุโลก ทำร้ายร่างกาย โดยการต่อยถูกเบ้าตา ด้านขวาแตก ต้องเย็บถึง 6 เข็ม เหตุเกิดเมื่อวันที่.28 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณศาลาที่พักริมทาง หน้าวัดพระขาวชัยสิทธิ์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ภายหลังจากที่นายนราวิช ได้ทำบาดแผลจากโรงพยาบาลพุทธชินราช...
ผลการออกสลากกาชาดพระแม่ย่าการกุศล ประจำปี 2562 งานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 22.00 น. ที่เวทีหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานกรรมการจัดการออกรางวัลสลากกาชาดพระแม่ย่าการกุศล ประจำปี 2562 และเป็นคณะกรรมการดำเนินการออกรางวัล ในการนี้นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และร่วมตรวจวงล้อทุกหมายเลขด้วย สำหรับรางวัลที่ 1 หมายเลขที่ออก คือ 995384 ซึ่งผู้ถูกรางวัลสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ห้องตรวจสอบภายใน สำนักงานจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 2 โทรศัพท์ 055-610-530 พร้อมเอกสาร สลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2562 ฉบับที่ถูกรางวัล, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ หรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ ทั้งนี้ กำหนดรับของรางวัลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
พิษณุโลก“คลายล๊อค” ยุบด่านหมู่บ้านทั้งหมด1,048 แห่ง คงไว้ด่านชายแดนชั้นนอก 7 แห่ง ด่านชั้นในตัวเมือง เพื่อคัดกรองฯ วันที่ 25 เมษายน2563 เวลา10.00 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019  (COVID-19) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯณห้องประชุมพระศรีศาสดาศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก(หลังเก่า) อ.เมืองพิษณุโลก โดยประชุมผ่านระบบ ZOOM เพื่อพิจารณาประเด็นสำคัญต่างๆเกี่ยวกับมาตรการป้องกันยับยั้งเยียวยารักษาและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19)  ที่ประชุมใช้เวลาพิจารณานานร่วม 3 ชั่วโมง และมีข้อสรุปดังนี้ 1.ยกเลิกด่านหมู่บ้าน 1,048 แห่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2563  และใช้กลไกการปฏิบัติของศูนย์โควิดหมู่บ้านเช่นการวัดอุณหภูมิการสวมหน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่าง( Social Distancing ) และการปฏิบัติตามมาตรการทางสังคมเกี่ยวกับจัดกิจกรรมที่ได้ประกาศไปแล้ว 2.ยุบด่านชายแดนหรือด่านชั้นนอกเหลือเพียง 7 แห่งจาก 10 แห่งได้แก่ด่านบ่อทอง ด่านท่างาม ด่านชาติตระการ ด่านบ่อโพธิ์ ด่านบ้านแยง ด่านคลองเมม และด่านสันติบันเทิง ทั้งนี้ ด่านที่ยุบเลิก คือ ด่านโป่งแค ด่านไผ่ล้อม ด่านแยกเทศบาลบางระกำเมืองใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2563 ส่วนด่านชั้นในเขตเมืองจำเป็นต้องคงไว้ เพื่อคัดกรองและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อฯ 3.คงไว้ซึ่งมาตรการต่างๆที่เคยประกาศไปแล้วถึง 15 พ.ค.2563 โดยจะออกมาตรการผ่อนปรน Save Phitsanulok ตามกรอบแนวคิดประชาชนปลอดภัยและเศรษฐกิจอยู่รอด ขณะนี้แต่งตั้งคณะกรรมการผ่อนปรนฯยกร่างแผนคลายล๊อคในห้วงระยะเวลา 1-15 พ.ค.2563 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับมาตรฐานในลักษณะ New Normal (บรรทัดฐานใหม่) ให้กับสถานประกอบการได้แก่ ร้านอาหาร โรงแรม ร้านเสริมสวย ร้านตัดผมกิจการนวดแผนโบราณ ตลาดนัด สถานที่ท่องเที่ยว สวนสาธารณะ บริการขนส่งสาธารณะ  และอื่นๆ เพื่อให้ดำเนินการปรับมาตรฐานตามแนวทางคลายล็อคอย่างปลอดภัยก่อนเปิดให้บริการได้ 4.มาตรการและแนวทางการแจกสิ่งของช่วยเหลือประชาชน ขณะนี้ได้จัดทำมอบหมายให้นายอำเภอทุกแห่งเป็น Single Command ในการกำหนดจุดรับบริจาคทรัพย์สินสิ่งของและแจกจ่าย โดยให้มีการจัดทำแผนก่อนแจกและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า 2 วัน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ เพื่อจัดระเบียบความเรียบร้อยไม่ให้เกิดปัญหาที่ขัดต่อมาตรการ Social...
ฉก.ร.14  สุ่มตรวจ“กุ้งตะกั่ว”ตลาดริมเมยแม่สอดเจอยาบ้าซุกกางเกง      วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ร้อยโทวิวัฒน์ ปาลี ผู้บังคับหมวดระวังป้องกัน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่14 (ฉก.ร.14)อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้จัดกำลังพล  ออกสุ่มตรวจกุ้งตะกั่ว บริเวณตลาดค้าอาหารทะเลใกล้ลานจอดรถตลาดริมเมย  หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องปรามการกระทำผิดโดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าบางรายที่มีพฤติกรรมเอาเปรียบผู้บริโภคด้วยการใช้ตะกั่วยัดในหัวกุ้ง เพื่อเพิ่มน้ำหนัก ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว สำหรับการออกสุ่มตรวจในครั้งนี้ ไม่พบการกระทำผิด แต่เจ้าหน้าที่ได้มีการเน้นย้ำพ่อค้าแม่ค้าอาหารทะเล โดยเฉพาะกลุ่มชาวเมียนมา เพื่อป้องปรามการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคทั้งการยัดตะกั่วกุ้งการโกงตาชั่ง หรือแม้แต่การฉวยโอกาสสลับเปลี่ยนถุงสินค้าตลอดจนการโกงในลักษณะต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคตลอดจนสร้างความประทับใจกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก     นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ทหารยังได้มีการออกลาดตะเวนป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติดในพื้นที่แนวชายแดน โดยเฉพาะบริเวณใกล้จุดเกาะกลางแม่น้ำเมยสามารถจับกุม นายตอเซ่ ชาวเมียนมา อายุ 19 ปี พร้อมยาบ้าจำนวน 8 เม็ด ที่ซุกซ่อนไว้กางเกงชั้นใน เจ้าหน้าที่จึงนตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม พบว่ากลุ่มขบวนการมีการลักลอบขนยาเสพติดในลักษณะกองทัพมด เจ้าหน้าที่ทหารจึงต้องมีการจัดชุดลาดตระเวนและเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนอย่างเต็มที่ ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์  สุขแว่น