กฟผ. หนุนแคมเปญ “Workation Thailand ทำงานเที่ยวได้ รวมใจช่วยชาติ” ชวนเช็คอิน 8 เขื่อนสุดชิลพร้อมมอบส่วนลด 50% ให้กับผู้ใช้บริการบ้านพัก หวังเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย สำหรับ 8 เขื่อนของ กฟผ. ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อมอบส่วนลด 50% ให้กับผู้ใช้บริการบ้านพัก ได้แก่ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เขื่อนวชิราลงกรณ และเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และเขื่อนรัชชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยองค์กรหรือประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.workationthailand.com หรือ ติดต่อโดยตรงที่บ้านพักรับรองเขื่อนที่ร่วมโครงการ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ กฟผ. ขอความร่วมมือผู้ที่สนใจกรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนการใช้บริการ และสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน
ศาลอุทธรณ์ แก้โทษเหลือคุก 8 ด. อดีต หน.สนง.พิษณุโลก-พวก ซื้ออัลฟ่า 6 แพง-ไร้ประสิทธิภาพ ป.ป.ช. เผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหา  ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ วงศาโรจน์ อดีตหน.สนง.จังหวัดพิษณุโลก จัดซื้อเครื่องตรวจค้นยาเสพติดอัลฟ่า 6 ในราคาแพง-ไร้ประสิทธิภาพใช้งานจริง ล่าสุด ศาลอุทธรณ์ พิพากษาแก้โทษให้เหลือจำคุก 8 เดือน พร้อมพวก 1 ราย จากเดิมโดนหนัก 4 ปี แต่ยืนไม่ให้รอการลงโทษ เหตุพฤติการณ์แห่งคดีร้ายแรง   สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหา ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ วงศาโรจน์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก กับพวก 2 ราย คือ นายวีระหรือวีระกิตต์ อินทรประสิทธิ์ นายทรงศักดิ์ ภูมิผล จัดซื้อเครื่องตรวจค้นยาเสพติดอัลฟ่า 6 ในราคาแพง และไม่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ซึ่งถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ลงมติชี้มูลความผิดทางอาญา ตาม พ.ร.บ.ป.ป.ช....
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด นายสเดชชัย สุวรรณจันทร์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก  และพวก 6 รายประกอบไปด้วย  1. นายองอาจ สายบุตร ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 2. นางสาวกันทลัส วิริยะเนตร์บุบผา เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  3. นายอดิสร ขอบรูป ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและ บัญชี 2  4. นายนพรธีธรรม (สุนทร) ช่วยรัมย์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 3  เทศบาลตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก   5. นายณฐกร (ธารา) บุญฤทธิ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และ...
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด  นางสาวพัชรินทร์ ทิพยพลาติกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งธนารักษ์พื้นที่พะเยา จังหวัดพะเยา นำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนเบียดบังเวลาราชการ และรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ระบุว่า นางสาวพัชรินทร์ ทิพยพลาติกุล มีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 และมาตรา 162 (1), (4) และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหาย แก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยทุจริต ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 123/1 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 192 นอกจากนี้ ยังมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่...
เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนพันธุ์ปลาแจกจ่ายให้ชุมชนสู้ภัยหลัง COVID-19 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนสิริกิติ์ นายบรรจง ศรีสอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-1 พร้อมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มอบพันธุ์ปลา จำนวน 150,000 ตัว ตามโครงการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำชุมชน ประจำปี 2563 ให้กับ นายชุมพล ร่วมสุข นายกเทศมนตรีตำบลร่วมจิต ทั้งนี้เพื่อนำไปปล่อยลงในแหล่งน้ำสาธารณะ และนำไปแจกจ่ายให้กับชุมชนตำบลร่วมจิตในการสู้วิกฤตหลัง COVID-19 ต่อไป ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน
กฟผ. มอบสิ่งของและอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชน รร.บ้านห้วยยาง อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายพงษ์เทพ จันทร์ปุ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-2 พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์ เป็นตัวแทน กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ และฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ มอบอุปกรณ์กีฬา มูลค่า 20,000 บาท ข้าวสาร จำนวน 300 กิโลกรัม และชุดสังฆทาน 2 ชุด มูลค่า 11000 บาท รวมจำนวน 31,000 บาท ให้กับ พลโทไพโรจน์ วิไลลักษณ์ เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร นายสิทธิชัย แก้ววังอ้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ นักเรียน และประชาชน ร่วมรับมอบ ...
แขวงการทางพิษณุโลกที่ 2 แจงยิบขั้นตอนตัดต้นไม้ ก่อสร้างถนนสายนครไทย วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังสื่อมวลชนได้นำเสนอข่าว กรณีการก่อสร้างถนนจาก สามแยกบ้านแยง ไปสู่ตัวอำเภอนครไทย ช่วง บ.น้ำเทิน-บ่อโพธิ์ ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ แม้ว่าป้ายโครงการระบุหมดสัญญาจ้างไปแล้วนั้น การดำเนินงานก่อสร้างถนนทำได้เพียงบดอัดพื้นผิวจราจรเท่านั้น โดยมีต้นไม้เรียงรายตั้งอยู่กลางถนนนับ 10 ต้น นายเจษดา บุญรอด ผผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากกรมทางหลวง ได้ดำเนินการติดต่อยื่นคำขอตัดไม้กลางถนน เมื่อ 17 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา เสนอไปยัง ออป.พิษณุโลก ดำเนินการขออนุญาตต่อผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก เพื่อขออนุญาตทำไม้หวงห้ามในเขตทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน น้ำเทิน-บ่อโพธิ์ ระยะ 1.488 กม. โดยทางสำนักทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก มีหนังสือมาขอเอกสารเพิ่มเติมไปมา จนกระทั่งเมื่อวันที่...

พิษณุโลก นร.ประท้วง ผอ.ไม่ยอมเข้าเรียน อ้างถูกด่าหยาบคายดูหมิ่น-ไม่ชี้แจงเงินผ้าป่า(คลิป) วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีเด็กนักเรียน โรงเรียนท่ทองพิทยาคม ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จำนวนหนึ่งได้รวมตัวกันที่บริเวณหน้าเสาธง โดยไม่ยอมเข้าไปเรียนตามปกติ จึงได้เดินทางไปตรวจสอบ พบว่าบริเวณด้านหน้ามีนักเรียนทั้งหญิงและชายจำนวนหนึ่ง มารวมตัวกัน เพื่อแสดงความไม่พอใจกับผู้บริหารโรงเรียน เมื่อเข้าไปสอบถามทางอาจารย์ได้ให้นักเรียนเข้าไปเรียนตามเดิม โดยเหลือเฉพาะกลุ่มนักเรียนชายเพียงไม่กี่คน ที่ไม่ยอมเข้าไปเรียน(คลิป) จากการสอบถามเกลุ่มเด็กนักเรียนชาย ทราบว่า ที่ผ่านมาไม่พอใจเกี่ยวกับการบริหารงานของ ผู้อำนวยการโรงเรียน 1. ไม่มีการซ่อมแซมห้องเรียนจึงได้รวมตัวกันเพื่อเรียกร้อง 2. มีการเก็บโทรศัพท์นักเรียน 4.อยากให้ผู้อำนวยการเอางบมาใช้เกี่ยวกับการเรียนซื้อหนังสือเรียนให้ครบ 5.ขอให้ชี้แจงเกี่ยวกับเงินผ้าป่าที่จาก ม.6 กับ ม.3 และ 6.ขอให้ ผอ.เลิกดูถูกดูหมิ่นเด็กนักเรียน ด้านนายสงัด ดาทอง ครูชำนาญการ ฝ่ายปกครอง เปิดเผยว่า สาเหตุไม่มีอะไรมาก เนื่องจากมีเด็กนักเรียนบางคนบางกลุ่มเข้าใจผิด ในเรื่องเงินผ้าป่าที่ทางโรงเรียนจัดหามา โดยมีการเรี่ยไรจากผู้ปกครองเด็กนักเรียน ม.3 และ ม.6 จำนวนกว่า 10,000...
พะเยา (สีสัน)  บ้านรั้วจักรยาน วันที่ 5 พ.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในชุมชน บ้านร่องไฮ หมู่ 1 ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้มีเจ้าของบ้าน มีความคิด สร้างสีสันให้กับบ้านเรือน และรั้วบ้าน ให้สวยงาม และไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนได้นำรถจักรยานเก่าที่ชื้อมาสะสม และไม่ได้ใช้ประโยชน์  นำมาตกแต่งประดับทำเป็นรั้วบ้านและเก็บห้อยไว้บนโรงจอดรถโดยมีของสะสมแบบยุคก่อนที่เลิกใช้หลากหลายชนิดเช่น อุปกรณ์ทางการเกษตรของชาวนา เตารีด หม้อไห และอื่นๆอีกมากมายนำมาจัดตบแต่งภายในบ้าน โดยมีสะสมมากมายรวมทั้งจักรยานเก่านำมา ทาสี  ใหม่ เอาประดับตบแต่งในบ้านและรั้วบ้านจนเป็นที่สนใจของผู้พบเห็นและเพื่อนบ้านตลอดจนผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาให้ความสนใจแวะดู และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จากการสังเกตุโดยรอบตัวบ้านพบว่าเจ้าของบ้านได้นำจักรยานมาต่อเรียงรายกันทำเป็นรั้วบ้านโดยทาสีสันทั้งสีเหลือง น้ำเงิน ขาว แดง เป็นที่สะดุดตาแก่ผู้ที่ผ่านไปมาและพบเห็นที่นำเอารถจักรยานเก่าเก็บใช้งานไม่ได้ มาทำการตบแต่งประดับ เป็นแนวรั้วบ้านพร้อมกับทาสีอย่างสวยงาม จนเป็นที่สะดุดตาและแปลกตาแก่ผู้ที่พบเห็น นับว่าเป็นบ้านที่สร้างความแปลกตาในชุมชน ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ดำเนินโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิด และความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก 7 จังหวัด 4-6 พฤศจิกายนนี้ นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และสำเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี พร้อมด้วยสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิ พอ.สว. ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยคณะแพทย์ และอาสาสมัคร พอ.สว. ดำเนินโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิด และความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ประจําปี 2564 เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพจิตที่ดี สามารถทำงานหาเลี้ยงชีพได้ และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข . นายเกษม ตั้งเกษมสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิด แผลเป็นหดรั้งทั้งจากอุบัติเหตุทั่วไป และอุบัติเหตุไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ซึ่งความพิการดังกล่าวอาจทำให้เกิดปัญหากับผู้ป่วยในการรับประทานอาหาร อาจเกิดโรคแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม...
error: Content is protected !!