หลายหน่วยงานในพื้นที่อำเภอชายแดนจังหวัดตาก ร่วมรณรงค์โครงการลดและป้องกันอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะถนนหมาย 12 แม่สอด-ตาก เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่บริเวณวงเวียนใหญ่ขาเข้าแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายศราวุธ ทังดิน ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอด พร้อมด้วยนายสนิท ทองมา ผู้อำนวยการแขวทางหลวงตากที่ 2 เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงตากที่ 2 ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด ตลอดจนทีมแพทย์เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลแม่สอด หน่วยกู้ชีพกู้ภัย และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดโครงการลดและป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลใหม่ ลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและผู้เสียชีวิต ของประชาชน บนทางหลวง รวมถึงการบริการประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ใช้ถนน โดยเฉพาะถนนทางหลวง หมายเลข 12 แม่สอด-ตาก เป็นถนนที่มีจุดเสี่ยงหลายจุด และมักเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง เช่นบริเวณ กม.16 +800 โค้งหน้าวัดโพธิคุณ...
พะเยา เริ่มแล้วตัวแทนกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยส่งเสริมเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรม รวมตัวออกรณรงค์เพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม ตัวแทนกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตย เพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดพะเยา เริ่มรวมตัวออกรณรงค์ในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม โดยเตรียมการจะเปิดทีปราศรัยเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงเรื่องประชาธิปไตย และสิทธิสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรม นายมนตรา พงศ์นิล อาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ ร.ต. วรกัญ พิงคะสันติ ในนามตัวแทนกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตย เพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์โปร่งใส ของจังหวัดพะเยา ต้องออกมาเริ่มรณรงค์ในการที่จะสร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดพะเยา ถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่จะมาถึงในเร็ววันนี้ เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรมในการเลือกตั้ง ตามระบอบประชาธิปไตย โดยทางกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตย เพื่อส่งเสริมการเลือกตั้ง จังหวัดพะเยา จะได้ดำเนินการรณรงค์บอกกล่าวให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ให้ได้รับทราบสิทธิเสรีภาพในการเลือกตั้ง พร้อมทั้งจะเข้าร่วมตรวจสอบการเลือกตั้ง เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรม โดยในปีใหม่นี้จะได้เริ่มออกรณรงค์ จัดเวทีชี้แจงให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในการใช้สิทธิเสรีภาพในการเลือกตั้ง เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใส ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียง เพื่อห้ กระบวนการประชาธิปไตยเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนส่วนใหญ่อย่างแท้จริง ซึ่งในขณะนี้ทางกลุ่มได้มีการรวมตัวที่จะเริ่มดำเนินการกิจกรรมในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาทั้ง 9 อำเภอเพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้ เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมและเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง สัมภาษณ์... นายมนตรา พงษ์นิล อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร.ต.วรกันต์ พิงคะสันติ อดีตข้าราชการ ตัวแทนกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตย จังหวัดพะเยา...
“พรรคเสรีรวมไทย”เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร จังหวัดพะเยา 3 เขต วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณศูนย์ประสานงานพรรคเสรีรวมไทย หมู่ที่ 3 ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พรรคเสรีรวมไทย ได้เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครในพื้นที่จังหวัดพะเยา และ เริ่มรณรงค์ออกหาเสียงกับแกนนำกลุ่มในพื้นที่เขต 3 จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. จากภาคเหนือตอนบน 3 จังหวัด เข้าร่วมให้กำลังใจ โดยพรรคเสรีรวมไทย ยืนยันส่งผู้สมัครครบทั้ง 3 เขต นายบำเพ็ญ บินไธสงค์ หัวหน้ากลุ่มรณรงค์เลือกตั้งพรรคเสรีรวมไทย ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จังหวัดพะเยา แพร่  เชียงราย ทำการชี้แจงนโยบายของพรรคเสรีรวมไทย พร้อมทั้งเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ให้กับ แกนนำของพรรคในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา โดย ร.ต.อ.ศรานนท์ ใจเดียว ผู้ประสานงานพรรคเสรีรวมไทย จังหวัดพะเยา ละว่าที่ผู้สมัครพรรคเสรีรวมไทย โดยทำการชี้แจงกับแกนนำชาวบ้านที่เข้ารับฟัง  “พรรคยืนยันที่จะส่งว่าที่ผู้สมัคร...
พปชร.เปิดตัวผู้สมัคร พิษณุโลก - สุโขทัย “มั่นใจประชาชนลงมติให้ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา”เป็นนายกฯ สมศักดิ์ เทพสุทิน เผยนายกรัฐมนตรี อาจจะไม่ได้เป็นส.ส. ถ้าได้รับความเห็นชอบจากประชามติ เมื่อเวลา 14:30 น. วันที่ 23 ธันวาคม 2561 ที่สำนักงานสหกรณ์ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(สกต.)จังหวัดพิษณุโลก ตำบลดอนทองอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)โดยการนำของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน ประธานยุทธศาสตร์พรรค พปชร.ภาคเหนือ พร้อมคณะและว่าที่ผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย ได้เดินทางมาพบประประชาชนเพื่อชี้แจงนโยบายพรรคพลังประชารัฐ และแนะนำตัวว่าที่ผู้สมัครของจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย โดยมีผู้เข้าร่วมจากพิษณุโลก และสุโขทัย ประมาณ 8,000 คน นายสมศักดิ์กล่าวว่า การเสนอผู้ใดเป็นนายกรัฐมนตรีบุคคลผู้นั้นอาจจะไม่ได้เป็นส.ส.หรือไม่เป็นผู้สมัคร ส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อของพรรค ถ้าได้รับความเห็นชอบจากพรรคสามารถเสนอได้ ตรงนี้ลงประชามติมีความเห็นชอบ เพราะจากการเป็นที่ พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี มันสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนที่ได้มาประชุมกันในวันนี้นับ 10,000 คน ทั้งจังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย มีมติเป็นเอกฉันท์ อยากได้ พล.อ.ประยุทธ์...
“แรมโบ้อีสาน” ร่วมเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.อุตรดิตถ์ พรรคพลังประชารัฐ เผย สาเหตุย้ายพรรคมาร่วม พปชร. เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 22 ธันวาคม ที่บริเวณสนามกีฬาจังหวัด (หมอนไม้) ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ หรือแรมโบ้อีสาน อดีตแกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ปัจจุบันเป็นผู้แทนพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ผู้อำนวยการเลือกตั้ง พปชร.ภาคเหนือ และ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อุตรดิตถ์ สมาชิกพรรค พปชร.ร่วมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.อุตรดิตถ์ ทั้ง 2 เขตประกอบด้วย เขต 1 พ.ต.อ.ดิษยเดช พัชรภูวดล ผกก.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ และ เขต 2 นายวารุจ ศิริวัฒน์...
ผกก.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ เตรียมสลัดเครื่องแบบ กระโดดลงสมัคร ส.ส.อุตรดิตถ์ เขต 1 พรรค พปชร. เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 พ.ต.อ.ดิษยเดช พัชรภูวดล ผกก.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ หรือที่รู้จักกันชื่อเดิมคือ “สำเริง พรหมแก้วต่อ” กล่าวว่า หลังปีใหม่นี้เตรียมยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง ผกก.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ เพื่อลงรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) อุตรดิตถ์ เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พ.ต.อ.ดิษยเดช กล่าวอีกว่า โดยได้รับการชักชวนจากผู้ใหญ่คนหนึ่งในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ และการลงรับสมัครครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ และจะต้องลงแข่งขันกับผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่ง ส.ส.อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็น ส.ส.มานานกว่า 20 ปี จึงต้องทำงานให้หนักมากขึ้นหลายเท่าตัว เนื่องจากรู้ตัวว่าเป็นรองอยู่มาก การขยันเดินลงพื้นที่พบปะประชาชนเท่านั้นถึงจะสามารถต่อสู้กับอดีต ส.ส.รายนี้ ยอมรับว่าเป็นงานที่เหนื่อยแต่ไม่มีคำว่าท้ออย่างแน่นอน “อย่างที่บอกไปว่า การลงรับสมัคร ส.ส.อุตรดิตถ์ครั้งนี้ค่อนข้างเหนื่อยมาก แต่ก็พยายามลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยไม่เบียดบังเวลาราชการ จะลงพื้นที่ช่วงหลังเวลาราชการและวันหยุดราชการ เพราะไม่อยากให้ถูกมองว่า เอาเวลาราชการมาทำงานส่วนตัว...
วันที่ 17 ธันวาคม 2561  ร้อยโทปรีชาพล พงษ์พานิช  หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ(ทษช.) และแกนนำคนสำคัญ อาทิ นายจาตุรนต์ ฉายแสง  ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติ นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช ผู้อำนวยการการเลือกตั้งพรรค นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ประธานคณะกรรมการรณรงค์หาเสียง และคณะกรรมการบริหารพรรค ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต ของจังหวัดพิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ 1 และ เขตเลือกตั้งที่ 3 นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช ในฐานะคนพิษณุโลก  และเป็นบิดาร้อยโท ปรีชาพล พงษ์พานิช  อดีต ส.ส.เพื่อไทย ขอนแก่น 3 สมัย นมัสการหลวงพ่อพระพุทธชินราช  และสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  พร้อมกับขึ้นรถรางมาพบปะประชาชนที่ตลาดร่วมใจ ตลาดเทศบาล 6 เขตเทศบาลนครพิษณุโลก ร้อยโท ปรีชาพล กล่าวว่า คสช. ได้ปลดล็อคทางการเมือง จึงลงพื้นที่พบปะพร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนประชาชนคนพิษณุโลก ตลอด...
อุตรดิตถ์ “พรรคอนาคตใหม่”เปิดศูนย์ประสานงาน พร้อมเดินตลาดหาเสียง วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ที่อาคารพาณิชย์เลขที่ 236/12 ซอยเอื้อประเสริฐ  ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์         นางสาวจารุวรรณ ศรัณย์เกตุ  นายสุนทร บุญยอด กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ และ นายปัณณวัฒน์ นาคมูล หัวหน้าคณะทำงานพรรคอนาคตใหม่จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยแกนนำพรรคอนาคตใหม่ ทั้งในส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์ และสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ 9 อำเภอจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเปิดศูนย์ประสานงานพรรคอนาคตใหม่สาขาจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล นิมนต์พระสงฆ์  9 รูป ทำบุญเปิดสำนักงาน   โดยหลวงพ่อเจ้าคุณพระสุธรรมญาณ ทองคำ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์คีรีวิหาร อ.ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ทำพิธีเจิมแป้งเปิดป้ายสำนักงานพรรคอนาคตใหม่สาขาจังหวัดอุตรดิตถ์ ปะพรหมน้ำมนต์ให้สมาชิกพรรคที่เข้าร่วมงาน นางสาวจารุวรรณ กล่าวว่า พรรคทำการอบรมว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เรื่องของการวางแผนลงพื้นที่หาเสียง ทั้งนี้ได้มีการวางตัว ผู้สมัคร...