"จุติ"ขับเคลื่อนปลูกพืชสมุนไพรพิษณุโลก  สิรินธรวัลลี-ไผ่ดำ-กัญชาพันธุ์ดี 1 ใน 5  ของโลก วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ศาลาประชาคม  ศาลากลางจังหวัด พิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เรื่อง การขับเคลื่อน “พืชทางเลือก” สมุนไพร เศรษฐกิจฐานราก ระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก และ 8 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก นิคมสร้างตนเองบางระกำ นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก และเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก การลงนามความร่วมมือ MOU ในการแสดงพลังร่วมขับเคลื่อนพืชทางเลือกสมุนไพร เศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมประโยชน์ของผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง และเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก นายจุติ กล่าวว่า รัฐบาลมีเป้าหมายในการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้สูง โดยใช้พื้นที่เกษตรให้เกิดผลผลิต นับว่าเป็นความน่ายินดีที่สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยสถาบัน การศึกษาต่างๆ...

พิษณุโลก ผู้สมัครนายก อบต.คันโช้ง ชูนโยบาย สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ นายปราโมทย์ เมืองเปรม ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) คันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เบอร์ 1  กล่าวว่า มีแนวคิดที่จะสร้างสนับสนุนส่งเสริมในการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชาวตำบลคันโช้ง ให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยกำหนดนโยบาย ดังนี้ 1.ปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพ มาตรฐาน 2.สนับสนุนให้เยาวชนทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการนักธุรกิจการเกษตรยุคใหม่ 3.ประสานความร่วมมือโครงการฝึกอาชีพสร้างความสามารถพิเศษให้กับเยาวชน 4.โครงการฝึกกีฬาฟุตบอลวอลเลย์บอลและมวยสากล 5.สร้างโอกาสทักษะใหม่ให้คนที่มาจากกรุงเทพ 6.สนับสนุนโครงการบ้านวัดโรงเรียน (บวร)สร้างครอบครัวให้เข้มแข็งอบอุ่นและรักสามัคคีกัน 7.ส่งเสริมการพัฒนาสตรีทุกหมู่บ้านให้มีอาชีพและมีรายได้เพิ่ม 8.สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดสรรงบประมาณให้ตรงตามความต้องการของพื้นที่ 9.ส่งเสริมการท่องเที่ยว ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 10.สร้างศูนย์ สร้างสุข ร่วมกับหน่วยงานราชการ ดูแลผู้สูงอายุ "ประการสำคัญจะประสานความร่วมมือกับหน่วยราชการในพื้นที่รวมถึงผู้นำท้องที่ อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.และองค์กรต่างๆภายในชุมชน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนชาวตำบลคันโช้ง ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน"นายปราโมทย์ กล่าว สำหรับผลการรับสมัครนายกและสมาชิก อบต.76 แห่งของจังหวัดพิษณุโลก ในระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   จำนวน  185  คน  ...

พิษณุโลก ปิดร้านอาหารชื่อดัง ไม่ปฎิบัติตามมาตรการควบคุมโรคโควิด -19 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 20.00 - 24.00 น. นายพิพัฒน์ เอภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายนายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมกับจนท.สาธารณสุขจังหวัด/อำเภอ จนท.ตำรวจ สภ.เมืองพิษณุโลก จนท.ตำรวจ ปคม. จนท.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จนท.เสมารักษ์ จนท.ศึกษาธิการจังหวัด จนท.ตำรวจ ตม.จนท.กอ.รมน. จว.พล. จนท.เทศกิจ เทศบาลนครพิษณุโลก จนท.อบต.ท่าโพธิ์ นายสุธี ชำนาญจิตร ปลัดอำเภอ นายอรัญ นิยะกิจ และชุดจัดระเบียบสังคมอำเภอเมืองพิษณุโลก โดยการออกตรวจเรื่องร้องเรียนสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการเสียงดัง ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อตรวจประเมินเพื่อเฝ้าระวังการป้องกันการติดเชื้อไวรัส โคโรนา COVID-19 ตามแบบประเมิน THAi STOP COvic แต่ต้องรักษาระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ พบร้าน...
"นักรบดำ" ฉก.ทพ.35 ล่องลำน้ำเมย ขนผ้าห่มกันหนาว อุปกรณ์ป้องกันโควิด - 19 มอบชาวกระเหรี่ยงปกากะญอ(คลิป) ในห้วงวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2563 กองร้อยทหารพรานที่ 3501 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 (ฉก.ทพ.35) จัดกำลังพล ชุดคลายหนาวเดลิเวอรี่ (Team Delivery ) นำผ้าห่มกันหนาว และสิ่งของแล่นเรือ เดินทางด้วยเรือยนต์เร็วของหน่วย ผ่านภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ล่องแม่น้ำเมย เมื่อถึงพื้นที่เป้าหมาย เหล่านักรบดำ ชุดคลายหนาวเดลิเวอรี่ กองร้อยทหารพรานที่ 3501 เดินเท้าตามภูมิประเทศ จากชุดปฏิบัติการที่ 3 บ้านแม่เหว่ย หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร ลุยป่าในม่านหมอกจาง ตามเส้นทางที่สลับกันทั้งเส้นทางป่าและทางดินลาดชัน ในที่สุด " ทีมนักรบดำท่าสองยาง...

พิษณุโลก พม.นำร่องเปิดศูนย์ DAY CARE รับเลี้ยงดูเด็กฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย นางอัญชรินทร์ กลิ่นศิริ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่าว่า นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.) มีนโยบายช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคม พบว่ามีครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว พ่อเลี้ยงเดี่ยว และครอบครัวที่ประสบกับปัญหาเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 ในจังหวัดพิษณุโลก นางอัญชรินทร์ กล่าวว่ากระทรวง พม.จึงมีแนวทางที่จะช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครองที่ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ ในช่วงเวลาที่ต้องออกไปทำงานหารายได้เลี้ยงครอบครัว โดยมอบนโยบายให้บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เปิดศูนย์ดูแลเด็ก Day Care เพื่อรับดูแลเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือนจนถึง 6 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในช่วงเวลา 8.30 -16.30 น. แบบไปเช้าเย็นกลับ ตั้งแต่วันจันทร์-วันอาทิตย์ไม่มีเว้นวันหยุดราชการ "ผู้ที่สนใจมีคุณสมบัติ เป็นบิดา มารดา หรือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว พ่อเลี้ยงเดี่ยว ผู้ปกครองที่ประกอบอาชีพที่ประสบปัญหาไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้ ในช่วงไม่มีผู้ดูแลเด็ก เด็กอายุตั้งแต่ 3 เดือนถึง 6 ปี...

"ชวน หลีกภัย"ควง"แม่เลี้ยงติ๊ก"ลุยเมืองแพร่ ยันสภาอยู่ครบเทอม (คลิป) เวลา 12.00 น.วันที่  24  กันยายน  2564 นายชวน  หลีกภัย  ประธานรัฐสภา ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม พร้อมด้วย นางพัชรี  อาระยะกุล  ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางศิริวรรณ  ปราศจากศัตรู หรือ แม่เลี้ยงติ๊ก ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรรคประชาธิปัตย์ จ.แพร่   นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ กรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม นำหน้ากากอนามัย  1,000 ชิ้น  หน้ากากอนามัยเด็ก  2,000 ชิ้น นมผงสำหรับเด็ก 100  กล่อง  ในนามมูลนิธิฯ มอบให้จังหวัดแพร่  ที่ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมีนายสมหวัง  พ่วงบางโพธิ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  นางวันทนา  พ่วงบางโพ  นายกเหล่ากาชาดแพร่ นายวรญาณ  บุณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  นายวิเชียร อนุศาสนนันท์...
พรรคพลังประชารัฐ "ธรรมนัส พรหมเผ่า"นำทีมจังหวัดพะเยา ส่งครบ  3 เขต วันที่ 30 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.ร.อ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานยุทธศาสตร์ภาคเหนือ 17 จังหวัด พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ได้เปิดที่ทำการตัวแทนพรรคพลังประชารัฐประจำจังหวัดพะเยา ณ อาคารเลขที่ 27 9/3-5 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยในช่วงเช้า มีพิธีสงฆ์ ทำบุญเลี้ยงพระ และได้ทำการเปิดป้าย ที่ทำการพรรค หลังจาก เปิดศูนย์ ก็ได้พบปะกลุ่มแกนนำและประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้กันเป็นจำนวนมาก และเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส. ทั้ง 3 เขต ของจังหวัดพะเยา ร.อ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานยุทธศาสตร์ภาคเหนือ 17 จังหวัด กล่าวว่า สำหรับแนวนโยบาย ของพรรคพลังประชารัฐ ได้มอบให้ผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐทั้งหมด...
กองพันทหารม้าที่ 28 พล.ม.1 ช่วยสร้างบ้านให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ 2 พี่น้อง พิการทางหู วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 จัดกำลังพลจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ชุดช่างสร้างบ้านร่วมบูรณาการกับอำเภอหล่มสัก, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า, ผู้นำหมู่บ้าน, มวลชน/ส่วนราชการต่างๆ และประชาชนจิตอาสา ร่วมสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ ร่วมดำเนินการสร้างบ้านให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ คือ นาย บุญเนียม สุขมา และ นาง กลั่น สุขมา เป็นผู้พิการทางหูมาตั้งแต่กำเนิด(เป็นใบ้) ซึ่งทั้งสองพี่น้องไม่มีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง ณ บริเวณตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ล่าสุดมีความคืบหน้าในการดำเนินการ 40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งดำเนินการสร้างเป็นวันที่ 8 ทั้งนี้หน่วยร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการสร้างบ้านอย่างเต็มขีดความสามารถให้แล้วเสร็จต่อไป ...

"จุติ ไกรฤกษ์"เปิด "เฮือนอุ่นใจ๋" DAY CARE NIGHT CARE สถานรับเลี้ยงเด็กฟรี นำร่อง จ.เชียงใหม่ วันที่ 16 สิงหาคม 2563 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานพิธีเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก DAY CARE NIGHT CARE (เฮือนอุ่นใจ๋) โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดบริการไม่คิดค่าใช้จ่าย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองที่ต้องการนำเด็กมาฝากเลี้ยงในช่วงกลางคืน จะต้องเป็นผู้ที่ทำงานบริการ หรือทำธุรกิจส่วนตัวที่ต้องออกจากบ้านในช่วงเย็น และไม่สามารถนำลูกเล็กไปฝากเลี้ยงที่อื่นได้ สามารถมาสมัคร เพื่อขอรับบริการได้ที่ “เฮือนอุ่นใจ๋” บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053-121...
รมว.พม.ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต  มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็ก-เยาวชน ประสบปัญหาทางสังคมช่วงโควิด - 19 วันที่ 17 พ.ย. 64 เวลา 09.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยนางอัญชลี วานิช เทพบุตร ประธานโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดภูเก็ต  นายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  นายเรวัต  อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  ผศ.ดร.หิรัญ  ประสารการ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในครอบครัวยากจนประสบปัญหาทางสังคมจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จำนวน 100 คน...
error: Content is protected !!