พิษณุโลก พม.เปิดโครงการช่างผมอุ่นใจ นำร่อง 4 จังหวัด เจ้าของร้านบาเบอร์-SALON วันที่ 10 ธันวาคม 2564 ที่หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพช่างผมในโครงการผมอุ่นใจ by พม.ปี 2  เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด- 19 ให้กับเจ้าของร้านบาร์เบอร์ และซาลอนขนาดเล็ก เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ covid 19 เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างปลอดภัย ตามมาตรการผ่อนคลายของรัฐบาล โดยปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจฟื้นฟูอาชีพและรายได้ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้พัฒนา และยกระดับมาตรฐานอาชีพช่างผมมาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งพัฒนาศักยภาพเพิ่มทักษะยกระดับฝีมือให้กับช่างผมให้มีประสิทธิภาพสู่การนำไปปรับใช้ในกิจการของช่างผม โดยรุ่นที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 10 ธันวาคม 2554 เป็นการอบรมในหัวข้อบุคลิกภาพของช่างผม การออกแบบทรงผม การตัดผมบ๊อบ การไดร์ และเซ็ตผม กลุ่มเป้าหมายรวม 35 คน ประกอบด้วย ช่างทำผมในพื้นที่พิษณุโลก 24 คน ผู้พิการ 2 คน...
พิษณุโลก ทีมกระทรวง พม.ให้ความช่วยเหลือครอบครัวประสบอัคคีภัย อำเภอวังทอง วันที่ 10 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหมายให้นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยนายณรงค์เกียร์ติ สิทธิเวช ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลกนายลาภิศ พระภูจำนงค์ ผู้ประสานงานนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยร่วมกับทีมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้ความช่วยเหลือครอบครัวนายประวิง วงษ์ไทย อายุ 81 ปี (ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง) ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง ประสบเหตุอัคคีภัยไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร โดยใช้แนวทางการจัดการรายกรณี (Case Management : CM) คือ การประเมินความต้องการจำเป็นของผู้ใช้บริการและครอบครัว ประสานความร่วมมือ ดำเนินการช่วยเหลือจัดสรรทรัพยากรจากระบบบริการ และติดตามประเมินผล ทั้งนี้ ผู้บริหารและทีม อพม. ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น...
พิษณุโลก จับร้าน "โกดังเฮียปอ"ฝ่าฝืนคำสั่ง ศบค. จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 20.00 น. ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก นำโดย ปกครองจังหวัดพิษณุโลก ปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก กอ.รมน.พิษณุโลก มณฑลทหารบกที่ 39 ตำรวจ สภ.เมืองพิษณุโลก ตำรวจท่องเที่ยวพิษณุโลก ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพิษณุโลก ตำรวจป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก แรงงานจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และ ชุดปฏิบัติการพิเศษ DOPA37 โดยร่วมกันตรวจและชี้แจงประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 อย่างเคร่งครัด เนื่องจากขณะนี้ในพื้นที่ยังพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 อย่างต่อเนื่อง ต่อมาเวลา 22.00 น. ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก ได้มาถึงร้านโกดังเฮียปอ พบผู้ใช้บริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน จึงได้สอบถามผู้จัดการร้าน และได้สารภาพว่าทางร้านได้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งฝ่าฝืนคำสั่ง...
“อดีต ส.ว.”แนะช่องช่วยเหลือผู้เฒ่าไร้สัญชาติ หวั่นผู้สูงอายุทนรอไม่ไหวในยุคโควิด 19 เข้าไม่ถึงเยียวยา วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นางเตือนใจ ดีเทศน์ หรือ “ครูแดง”กรรมการและผู้ก่อตั้งมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.) อดีตสมาชิกวุฒิสภา จ.เชียงราย เปิดเผยว่า ได้ติดตามการแก้ปัญหาสถานะบุคคลของผู้เฒ่าไร้สัญชาติ กรณีแปลงสัญชาติชาวเขาและชนกลุ่มน้อย กรณีศึกษาบ้านป่าคาสุขใจ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย จำนวน 15 ราย เป็นชาติพันธุ์อาข่า ซึ่งได้ผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะทำงานระดับจังหวัดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงกรมการปกครอง และมีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองสัญชาติ กระทรวงมหาดไทย ตามมาตรา 25 ของพระราชบัญญัติสัญชาติ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2564 ขณะนี้เป็นเวลา 3 เดือนแล้วแต่ยังไม่ทราบความคืบหน้า ว่ามีการเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติการแปลงสัญชาติตามมาตรา 12 ของพรบ.สัญชาติแล้วหรือไม่  ซึ่งข้อกังวลคือผู้เฒ่ากลุ่มนี้มีอายุเกิน 70 ปี มีภูมิลำเนาบนแผ่นดินไทยไม่ต่ำกว่า 40 ปี มีความกลมกลืนกับสังคมไทย...

ผู้ว่าฯ พิษณุโลก "เต้น" สั่งสอบธนาคารหมู่บ้านอำเภอนครไทย เบิกเงินไม่ได้ จี้หยุดผู้นำกร่างบุกข่มขู่ถอนเรื่องร้องเรียน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณีนางยุพิน นาคกลม  ชาวบ้าน ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก และผู้เสียหายจำนวนหนึ่งได้นำรายชื่อหางว่าวเดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายอธิปไตย ไกรราช ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก เพื่อขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ตรวจสอบข้อเท็จจริง"ธนาคารหมู่บ้าน ตามแนวพระราชดำริ ศูนย์สาธิตบริหารเงินระดับหมู่บ้าน" ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากมีผู้นำเงินไปฝากในพื้นที่อำเภอนครไทย นับ 100 ล้านบาท แต่ไม่สามารถเบิกเงินออกมาใช้ได้ในยามเดือดร้อนจำเป็น  โดยคณะกรรมการธนาคารหมู่บ้านฯ อ้างเหตุผลต่างๆมาตามลำดับ จึงนำมาสู่การร้องเรียนในที่สุด เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564  ที่ผ่านมา ต่อมาเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ออกคำสั่งให้นายนิสิต...
แม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบผ้าห่มกันหนาว บริษัท ปตท.สผ. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.ณ บริเวณห้องโถง กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน 3,000 ผืน จากนายณัฐพงศ์ วัฒนเจริญ/รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเอส 1 บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และคณะ ทั้งนี้ เพื่อจะได้นำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 ซึ่งที่ผ่านมาทางกองทัพภาคที่ 3 ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มาด้วยดีโดยตลอด ในโอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้มอบหนังสือขอบคุณและของที่ระลึก ให้กับ...
สภ.บ้านดู่ จับร้านอาหารแอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับลูกค้า คืนวันที่ 19 พ.ย.64 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านดู่ โดยการนำของ พ.ต.อ.ภาสกร  ณ พิกุล ผกก.สภ.บ้านดู่  มอบหมายให้ พ.ต.ท.รฤชภล  เมฆสงค์ รอง ผกก.ป.สภ.บ้านดู่  บูรณาการกำลังและอบรมปล่อยแถวสายตรวจรถยนต์  สายตรวจรถจักรยานยนต์  ผู้นำชุมชน ,ผู้นำท้องถิ่น อปพร.อส.ตร.กู้ชีพ กู้ภัย รวมทั้งสิ้น จำนวน 30 นาย การออกปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปราม อาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในประเพณีวันลอยกระทง ในพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.บ้านดู่  เพื่อเป็นการกวดขันต่อเนื่อง​ป้องกันคลัสเตอ​ร์ร้านอาหาร​ที่ฝ่าฝืนมาตรการ​ป้องกันโรคโค​วิด​19​ในพื้นที่​รับผิดชอบ​ โดยผลการปฏบัติทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการจับกุมร้านอาหารเปิดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 1 ราย ในข้อหา “ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มเปิดให้บริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านโดยฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ 81/2564 ข้อ 8 ข ” โดยเป็นร้านชื่อดังติด ถ.พหลโยธิน  ต.บ้านดู่  อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยการจับกุมในครั้งนี้ทาง เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้ออกตรวจร้านอาหารในพื้นที่รับผิดชอบ เมื่อเดินทางไปถึงร้านดังกล่าวเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แสดงตนเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ ...
รมว.พม.ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต  มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็ก-เยาวชน ประสบปัญหาทางสังคมช่วงโควิด - 19 วันที่ 17 พ.ย. 64 เวลา 09.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยนางอัญชลี วานิช เทพบุตร ประธานโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดภูเก็ต  นายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  นายเรวัต  อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  ผศ.ดร.หิรัญ  ประสารการ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในครอบครัวยากจนประสบปัญหาทางสังคมจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จำนวน 100 คน...

พิษณุโลก ทีม onehome กระทรวง พม.ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวยากจน พักอาศัยร่วมกัน 5 คน อ.วัดโบสถ์ (คลิป) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 นายนิตินัย อุทัยรังษี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก นายลาภิส พระภูจำนงค์ ผู้ประสานงาน นายจุติไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม(รมว.พม.) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และนางพิชญา ศรีสวัสดิ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมด้วยอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก (อพม.) ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์จังหวัดพิษณุโลก สำหรับครอบครัวดังกล่าวพักอาศัยร่วมกันอยู่บ้านเลขที่ 74/1 หมู่ที่ 8 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ คือ พ่อ-แม่ และบุตรอีก 3 คน คือ นายสายชล อยู่เพชร  อายุ 46 ปี...
"จุติ ไกรฤกษ์" มอบรางวัล"มาดามฟิน"เชิดชูเกียรติยกย่อง"ผู้เสียสละเพื่อสังคม" วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มอบรางวัลเชิดชูเกียรติยกย่อง "ผู้เสียสละเพื่อสังคม" ให้กับนางสาวนรี  ชีวสุทธิศิลป์ กรรมการผู้จัดการบริษัทมาดามฟิน จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำหอมชื่อดัง "มาดามฟิน"  ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดยมีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   ร่วมพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ สำหรับ"มาดามฟิน"น้ำหอมชื่อดัง บริจาคสิ่งของ ข้าวกล่อง  ถุงปันน้ำใจ เงินสด เตียงสนาม อุปกรณ์การแพทย์ ทุนการศึกษา  เป็นต้น ช่วยเหลือสังคมมาตามลำดับในช่วงเกิดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 นับตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา 1.มอบถุงปันนํ้าใจ​ในจ.พิษณุโลก​ จํานวน 12 ครั้ง​รวมเป็นเงิน 3,000,000 บาท 2.มอบเงิน รพ.พุทธชินราช 500,000 บาท 3.มอบเงินสร้าง รพ.สนามให้รพ.ม.นเรศวร 500,000 บาท 4.มอบเครื่องช่วยหายใจให้ รพ.พุทธชินราช 3 เครื่อง​...