เชียงใหม่ รมว.พม. เปิดงานประเพณีกินข้าวใหม่และตลาดร้อยใจ 10 กลุ่มชาติพันธุ์ 3 จังหวัดภาคเหนือ ปลุกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 มีอาชีพที่ยั่งยืน(คลิป) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ที่พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรพื้นที่สูง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.).เป็นประธานพิธีเปิด"งานประเพณีกินข้าวใหม่และตลาดร้อยใจชนเผ่าพื้งนเมืองภาคเหนือ" ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (คชท.) สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของขาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท.) (IMPECT) มูลนิธิเพื่อการประสานความร่วมมือของชนเผ่าพื้นเมืองเอเชีย และภาคีองค์กร เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. พร้อมด้วย เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองในภาคเหนือบนพื้นที่สูง ราษฎรพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน เข้าร่วมงาน จำนวน 600 คน โดยมีนายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวรายงานว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจในการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน และเผยแพร่อัตลักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรมกลุ่มราษฎรบนพื้นที่สูง จำนวน...
พิษณุโลก นอภ.บางระกำ มอบถุงธารน้ำใจ ผู้พิการอำเภอบางระกำ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:30 น. ณ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางระกำ ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบถุงธารน้ำใจ เครื่อง-บริโภค แก่ผู้พิการ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จำนวน 21 ราย โดยมีนายธีรพงษ์ บุญเมือง กำนันตำบลนิคมพัฒนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น รพ.สต.นิคมพัฒนา รพ.สต.บ้านใหม่เจริญผล ให้การต้อนรับ และร่วมมอบถุงธารน้ำใจดังกล่าว เนื่องในวันอำเภอเคลื่อนที่ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ
พิษณุโลก คณะสงฆ์-จิตอาสาฯ เยี่ยมให้กำลังใจมอบสิ่งของผู้ป่วยติดเตียง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น บ้านเลขที่ 93 หมู่ 11 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พระครูวิมลธรรมรักขิต เจ้าอาวาสวัดวังทองวราราม รองเจ้าคณะอำเภอวังทอง รูปที่ 1 ฝ่ายการศึกษา พร้อมคณะสงฆ์ และนางพีรกานต์ ทองเชื้อ จิตอาสาพระราชทาน ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิกุล อสม.หมู่ 11 บ้านหนองตาสี ตำบลวังพิกุล ร.ต.ต.สมนึก อยู่หลาย หัวหน้าสายตรวจตำบลวังพิกุล ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ นางสาวนกเล็ก จินดาเฟือง อายุ 74 ปี เนื่แงจากเป็นผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุ ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง อยู่คนเดียวไม่มีครอบครัว รายได้มาจากเก็บผักขาย และได้เฉพาะเบี้ยยังชีพ 700 บาท ซึ่งในวันนี้คณะสงฆ์และจิตอาสา...
ผบ.มทบ.35 เยี่ยมเยียนครอบครัว ก่อนเข้ารับราชการทหารกองประจำการ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 พลตรี ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 พร้อมด้วยชุดแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับครอบครัวของนายรัชชานนท์ แสนป้อ ที่กำลังจะเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/63 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งครอบครัวมีฐานะยากจนมาก ณ ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีการนำเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม สิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน มามอบให้ เพื่อบรรเทาทุกข์แก่ครอบครัว รวมทั้งได้นำแพทย์ทหารจากโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ดูแลรักษาสุภาพเบื้องต้น มอบยาสามัญประจำบ้านให้แก่ครอบครัวของพลทหารดังกล่าว ในโอกาสนี้ได้ให้กำลังใจแก่ผู้ปกครอง มีความห่วงใยทหารกองประจำการ รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสวัสดิการของทหารกองประจำการ เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ สวัสดิ์การ ได้รับความช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่ ด้านการรักษาสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สมกับที่เสียสละเข้ารับราชการทหารกองประจำการ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน และคลายความกังวลให้กับทหารขณะเข้าประจำการ  

พิษณุโลก"จุติ ไกรฤกษ์" เปิด"บ้านเพิ่มสุข"บริการรับเลี้ยงเด็กฟรี อายุ 3 เดือน- 2 ขวบ วันที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา14.00 น.นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)เปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก “บ้านเพิ่มสุข” ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรพลายชุมพล ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อช่วยเหลือ พ่อ แม่ ผู้ปกครองที่ต้องประกอบอาชีพ และประสบปัญหาการเลี้ยงดูบุตรในช่วงเวลาทำงาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด "บ้านเพิ่มสุข" เปิดบริการทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น.สถานรับเลี้ยงเด็กของกระทรวง พม.ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ผู้ปกครอง พ่อ หรือแม่เลี้ยงเดี่ยว ต้องเลี้ยงลูกโดยลำพัง ทำให้ครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอในการเลี้ยงดูเด็ก โดยเฉพาะเด็ปฐมวัย ช่วงอายุระหว่าง 3 เดือน - 2 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ต้องได้รับการพัฒนาด้านสติปัญญาการเรียนรู้ของเด็ก การพัฒนาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมวัย เพื่อจะเป็นรากฐานในการพัฒนานาเด็ก ให้เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป ...
ชาวพิษณุโลก กระหึ่มเมือง!สวมเสื้อเหลือง แสดงจุดยืนปกป้องสถาบันกษัตริย์ วันที่ 23 ตุลาคม.2563 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณวงเวียนหอนาฬิกากลางเมืองพิษณุโลก มีกลุ่มมวลชนใส่เสื้อเหลืองออกปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเดินทางมารวมตัวแสดงพลังประมาณ 500 คน ชูป้ายเขียนข้อความว่า "ไม่ต้องปฏิรูปกษัตริย์ แต่ปฏิรูปนักการเมือง" "พิษณุโลกคือแผ่นดินมหากษัตริย์ คนพิษณุโลกไม่ต้อนรับพวกชังชาติ มันผู้ใดจาบจ้วงสถาบันจะต้องมีอันเป็นไป ไร้แผ่นดินอยู่" โดยมี นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม แกนนำกลุ่มไทยภักดี และนายอนุชา น้อยวงศ์ ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชารัฐ ทหารผ่านศึก มาร่วมกับมวลชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ เพื่อแสดงพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ถูกกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งแสดงออกถึงการจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์โดย ต่างพร้อมใจชูพระบรมฉายาลักษณ์ ธงชาติไทย ในการร่วมชุมนุมการรวมพลังของชาวพิษณุโลก และร้องเพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงต้นไม้ของแผ่นดิน เพื่อเทิดทูนสถาบัน การแสดงพลังปกป้องสถาบันของจังหวัดพิษณุโลกครั้งนี้ นายแพทย์วรงค์ ได้กล่าวโจมตีกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ และพร้อมที่จะออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย และกล่าวกับกลุ่มผู้มาชุมนุมว่า เน้นย้ำต่อไปการแสดงออกไม่จำเป็นต้องสวมเสื้อเหลือง ใส่เสื้อสีไหนก็แสดงความจงรักภักดีได้   เสร็จแล้วทางกลุ่มมวลชน ได้เดินทางจากวงเวียนหอนาฬิกา ไปมอบแถลงการณ์ของกลุ่มรวมพลังปกป้องสถาบันพิษณุโลกให้กับ พ.ต.อ.ภาคภูมิ ปราบศรีภูมิ...

พิษณุโลก เปิดอบรม อพม. คุ้มครองช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) เพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายป้อม ยอดกิ่ง นายก อบต.เนินมะปราง กล่าวต้อนรับ และนายณรงค์เกียรติ สิทธิเวช ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน ซึ่งการอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่สมัครเป็น อพม.มีความรู้ความเข้าใจในการดูแล คุ้มครอง ช่วยเหลือ คนไร้ที่พึ่ง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้สมัครเป็น อพม. ในพื้นที่ ต.เนินมะปราง จำนวนทั้งสิ้น 45 คน ทั้งนี้ มีหัวหน้าหน่วยงาน One Home พม. พิษณุโลก และผู้ที่ได้รับเกียรติ...
พล.ม.1เยี่ยมเยือนมอบสิ่งของ ยายวัย 77 ปี หลงป่าหายนาน 3 วัน วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพลทหารม้าที่ 1(ศบภ.พล.ม.1) มอบหมายให้ ผบ.ม.พัน.28 พล.ม.1 ร่วมกับ นายอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของให้แก่ นางฝัง คำมู อายุ 77 ปี บ้านเลขที่ 137/1 ม.6 บ.วังยาว ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จว.พ.ช. ประชาชนผู้ที่หลงป่า ตั้งแต่วันที่ 13 – 15 ต.ค. 63 ที่ผ่านมา ที่เข้ารับการตรวจร่างกายรักษาตัว ณ โรงพยาบาลหล่มสัก อ.หล่มสัก ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อ 14 ต.ค.63...

"แรมรุ้ง" ผู้ตรวจ พม.จับมือ นศ.วปอ.62 ตรวจสุขภาพคนพิการ (ราชาวดีชาย) วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับคณะนักศึกษาหลักสูตรง วปอ. รุ่นที่ 62 จัดทำกิจกรรม CSR จิตอาสาตรวจสุขภาพเอ็กซ์เรย์ปอดและตรวจเลือดให้แก่คนพิการที่อยู่ในการดูแลของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ (ราชาวดีชาย) จังหวัดนนทบุรี ฟรี จำนวน 588 คน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา โดยได้รับการสนุนจากบริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด ในการจัดรถเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการตรวจสุขภาพ มีมูลค่า 500,000 บาท ทั้งนี้ ได้การมอบใบประกาศนียบัตร เพื่อแทนคำขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มีความห่วงใยกลุ่มหมายของ พม. ...
นักแม่นปืนทั่วไทย แข่งขันชิงชัยยิงต่อสู้ รณยุทธ IPSC ช่วยผู้สูงอายุ วันที่ 3 ต.ค.63 เวลา 09.00 น. นักกีฬาแหม่นปืนทั่วไทยกว่า 128 คน ได้เดินทางมาลงแข่งขันชิงชัย ยิงต่อสู้ รณยุทธ IPSC เหนือสุดแดนสยามคัพการกุศล 2020 ณ สยามยิงปืน สุวิทย์ เม่นแย้ม ม.2 บ.สันนา ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยมีชมรมยิงปืนรณยุทธ C.R.P.S.D เชียงราย ได้ร่วมกับ สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย ให้การตอนรับนักกีฬาที่เดินทางมาลงแข่งขันในแมทช์นี้อย่างอบอุ่น ในการจัดแข่งขัน เพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือกองทุนผู้สูงอายุในตำบล ต.เกาะช้าง ต.เวียงพางคำ ต.ศรีเมืองชุม ต.เทศบาลแม่สายมิตรภาพ ทั้ง 4 ตำบลใน อ.แม่สาย จ.เชียงราย และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ / รายงาน