พิษณุโลก พม.จัดสมรสไร้หนี้ 7 คู่รัก "จุติ"เจ้าภาพฝ่ายชาย แนะใช้สังคหวัตถุ 4 ครองรักยืนยาว วันที่ 19 ก.พ. 66 เวลา 10.00 น. ณ บ้านสวนดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีมงคลสมรส ตามโครงการ "สร้างสัมพันธภาพครอบครัว สมรสไร้หนี้ ชีวีมีสุข" ให้กับคู่บ่าวสาว 7 คู่ พร้อมทั้งจดทะเบียนสมรสต่อหน้านายทะเบียนอำเภอวังทอง และลงนามในสัญญารักนิรันดร์ โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ทำหน้าที่เป็นเฒ่าแก่ฝ่ายชาย พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทอวยพรแก่คู่บ่าวสาว นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและครอบครัว เป็นเฒ่าแก่ฝ่ายหญิง โดยมีนายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัด พม. พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. นายอำเภอวังทอง พร้อมภรรยา และผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังทอง พร้อมทั้งบิดามารดา บุตร...
"จุติ"มอบบ้านพอเพียง และงบซ่อมแซมบ้านกลุ่มเปราะบางพืษณุโลก 500 ครัวเรือน พร้อมขันตะปูเกลียว-ยกเสาเอก วันที่ 18 กุมภาพนธ์ 2566 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)และคณะผู้บริหาร ร่วมงานเวที "สานพลังความร่วมมือเสริมสร้างชุมยนเข้มแข็งและการแก้ไขปัญหาความยากจน" และรับชมวีดีทัศน์ "การพัฒนาที่อยู่อาศัย" บ้านพอเพียง ปี 2565 นายสนอง เนียมเหลี่ยม คณะทำงานเครือขายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวถึงทิศทางนโยบาย ที่สำคัญต่อการเริมร้างความเข้มเข็งองค์กรชุมชนและการสนับสนุนการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย โดย นายกฤษดา ประสงค์ ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม.กล่าวเปิดและมอบนโยบายสำคัญการเก้ปัญหาความยากจนและ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และมอบบ้านเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้โคฃรงการบ้านพอเที่ยง ปี 2565 จำนวน 247 หลัง 37 ตำบล 5,099,600 บาท และมอบงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านพอเพียง ปี 2566 จำนวน...
พิษณุโลก "จุติ"สร้างเครือข่ายอาสาสมัคร พม. เตรียมของบสร้างสะพานให้ชาวบ้าน 3 ตำบล อ.ชาติตระการ วันที่ 17 ก.พ. 2566 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเปิดการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จังหวัดพิษณุโลก รวม 200 คน ณ เทศบาลตำบลป่าแดง และศูนย์ประสานแผนอำเภอชาติตระการ นอกจากนี้ ได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 29/10 หมู่ที้ 7 บ้านน้ำพึง ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ เพื่อมอบบ้านแก่นายสหัส แสงปัญญา ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย เนื่องจากบ้านพังเสียหายทั้งหลังจากน้ำป่าไหลหลากเมื่อเดือนสิงหาคม 2565 นายจุติ กล่าวว่า การดำเนินงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 และ อพม. มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาสังคม ประสานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน...
อุตรดิตถ์ ชูจังหวัดคุณธรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.09 น. ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์มอบหมาย นายทัศนัย สุธาพจน์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม เพื่อร่วมกันกำหนดคุณธรรมเป้าหมายร่วม และวางแนวทาง สำหรับกลไกการขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์สู่จังหวัดคุณธรรม ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้ง 9 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคเอกชน/ประชาสังคม เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม เครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรม เครือข่ายอำเภอคุณธรรม เครือข่ายชุมชนคุณธรรม เครือข่ายศาสนา เครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัด/อำเภอ และเครือข่ายสื่อมวลชน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนรวมจำนวน 200 คน/รูป โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบาย 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดคุณธรรม รวมทั้งสอดคล้องกับแผนส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 และนโยบายรัฐบาล...
แม่สาย มอบบ้านร่วมใจปันสุข ให้ผู้สูงอายุผู้ยากไร้กลุ่มเปาะบาง วันที่ 16 ก.พ.66 เวลา 08.00 น. นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย จังหวะดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบบ้านร่วมใจปันสุขให้ผู้สูงอายุ พร้อมด้วย พ.ต.อ.พิพัฒน์ นาระเดช ผกก.สภ.แม่สาย นางยุพิน คิดอ่าน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย นางณัชชา กันทะดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา นายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่สาย นายจรัส นันตาวาง ผู้ใหญ่บ้าน บ.จ้องเด่น ม.10 เข้าร่วมในการมอบบ้านร่วมใจปันสุขให้กับครอบครัวของ นายอนันต์ คำลือวงศ์ บ้านเลขที่ 273 ม.10 ต.โป่งผา อ.แม่สาย โดยนายอนันต์พร้อมภรรยา ได้มีความปิติดีใจเป็นอย่างมากในการที่ได้รับความช่วยเหลือการซ่อมแซมสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้มั่งคงถาวร ซึ่งได้รับความช่วยเหลือการบูรณาการจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และการประสานแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเพจข่าวชุมชนคนแม่สาย รวมจนถึงเริ่มลงมือก่อสร้างการก่อสร้างของกำลังพล ทหาร ร้อย ม.3 บก.ควบคุม ฉก. ทัพเจ้าตาก...
พิษณุโลก พม.จัด"สมรสไร้หนี้ ชีวีมีสุข"มอบสัญญารัก ฟรีชุดแต่งงาน ทำผม ช่างภาพ ที่พักฯ นางศิริกานต์ ชาวห้วยหมาก ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) โดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม.กำหนดจัดกิจกรรม "สร้างสัมพันธภาพครอบครัว สมรสไร้หนี้ ชีวีมีสุข" มีพิธีมงคลสมรส ตามแบบประเพณีไทยสมัยต้นรัชกาลที่ 9 ให้กลุ่มคู่รักชายหญิง และคู่รักไม่จำกัดเพศ ตลอดจนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยในครัวเรือนที่ประสบปัญหา หรือ มีข้อจำกัดด้านรายได้น้อยไม่เกิน100,000 บาทต่อคนต่อปี โดยให้ผู้นำชุมชนรับรองเงินเดือน นางศิริกานต์ กล่าวอีกว่า หากเป็นพนักงานห้าง ร้าน หน่วยราชการ รายได้ไม่เกิน100,000 บาทต่อคนต่อปี แนบสลิปเงินเดือน และหนังสือรับรองพร้อมทั้งให้บริการฟรี แต่งหน้า ทำผม ช่างภาพ ประกอบพิธีทางศาสนา ที่พักเฉพาะคู่รัก จดทะเบียนสมรส พร้อมมอบสัญญารักให้กับคู่รักเพศเดียวกันที่ไม่สามารถจดทะเบียนสมรสได้ตามกฎหมาย นางศิริกานต์ กล่าวด้วยว่า...
เมืองตาก เหล่ากาชาดฯ นำสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวหนูน้อย วัย 1 ขวบ 7 เดือน พลัดตกบ่อบาดาล วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดตาก พร้อมด้วยนายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอพบพระ ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลพบพระ เพื่อมอบเงินและสิ่งของ ช่วยเหลือ บำรุงขวัญ แก่ เด็กหญิงตะแซมวย อายุ 1 ปี 7 เดือน หลังพลัดตกบ่อบาดาลความลึกประมาณ 30 เมตร แต่น้องติดอยู่ที่ความลึกประมาณ 13.5 เมตร ก่อนที่หลายหน่วยงานจะระดมกำลังพร้อมอุปกรณ์ ให้การช่วยเหลือได้สำเร็จ รวมเวลา 18 ชั่วโมงในการให้ความช่วยเหลือ สำหรับการมอบสิ่งของในครั้งนี้ โดยมีนางลงตานเท และนายเหน่โซ่ มารดาและบิดาเป็นผู้รับมอบ พร้อมเผยว่า ตนทำงานเกษตร มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ปกติเวลาทำงานจะนำลูกสาว...
พมจ.แม่ฮ่องสอน จับมือเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน บริการจดทะเบียนคนพิการเคลื่อนที่ อ.แม่สะเรียง-อ. สบเมย นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด(พมจ.)แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า สำนักงาน พมจ.โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ร่วมกับแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสบเมยและโรงพยาบาลแม่สะเรียง และผู้ช่วยคนพิการ (pa) อำเภอสบเมย และอำเภอแม่สะเรียง ร่วมออกหน่วยบริการจดทะเบียนคนพิการเคลื่อนที่ตามโรงพยาบาล ทั้ง 2 แก่ง ทั้งนี้มีคนพิการและผู้ที่มีแนวโน้มจะพิการ มารับการตรวจประเมินความพิการ และขอมีบัตรประจำตัวคนพิการรายใหม่ จำนวน 52 ราย ต่ออายุ บัตร และเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในบัตร จำนวน 15 ราย พร้อมให้ความรู้เรื่องสิทธิคนพิการ โครงการดังกล่าวเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการและครอบครัวคนพิการที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อทำบัตรประจำตัวคนพิการถึงตัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นการจัดบริการ ที่ช่วยให้ประชาชน ได้เข้าถึงสิทธิ และบริการขั้นพื้นฐานจากรัฐบาลได้มากยิ่งขึ้น
นอภ.เถิน ช่วยแม่'ผีน้อย'ในประเทศเกาหลี เปิดบัญชีรับบริจาคช่วยลูกผ่าตัดสมอง . วันที่ 31 ม.ค. 66 ณ ที่ว่าการอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง นายสมศักดิ์ วัชรธาดาพงศ์ นายอำเภอเถิน พร้อมด้วยนางสาวรัตนาภรณ์ ฉัตรชัยรัตน์ ปลัดอำเภองานปกครอง และนางสาวนงลักษณ์ ชัยวงศ์ ปลัดอำเภอ ศูนย์ดำรงธรรมประจำอำเภอ ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน ครอบครัวนางบัวรัตน์ ดีจิตร (แม่) และนางรำแพน เมืองชื่น (ภรรยา) ของนายณรงค์ ฝั้นเฝือ ผีน้อยป่วยในประเทศเกาหลีใต้ . กรณีนายณรงค์ ฝั้นเฝือ ผีน้อย ล้มป่วยกระทันหัน เส้นเลือดแตกในสมอง ได้ผ่าตัดแล้ว เมื่อวันที่ 19 ม.ค. หมอตรวจดูอาการ ยังไม่ได้สติ และไม่ตอบสนอง เมื่อวันที่ 27 มกราคม ที่ผ่านมา หมอจึงวินิจฉัยจะผ่าตัดอีกครั้ง นั้น . นายอำเภอเถิน ได้ให้กำลังใจ และทำหนังสือถึง ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาเถิน...
ตม.เชียงแสน จัด“ตม.ปันน้ำใจ ต้านภัยหนาว”บริจาคผ้าห่มนักเรียนถิ่นทุรกันดาร สนับสนุนอุปกรณ์วันเด็ก ปี 2566 วันที่ 12 ม.ค.66 เวลา 07.30 น. ด่านตม.เชียงแสน โดย พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน และข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมกับ คุณรสริน รวิศโอฬาร กรรมการผู้จัดการบริษัท พิพัฒนกิจเทรดดิ้ง จำกัด จัดกิจกรรม “ตม.ปันน้ำใจ ต้านภัยหนาว” บริจาคผ้าห่มกันหนาว 450 ชุด ทุนการศึกษา 4,000 บาท อุปกรณ์การกีฬา อุปกรณ์การเรียนการสอน และสนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2566 โดยได้มอบให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษา เชียงราย-พะเยา หมู่ 6 บ้านกิ่วกาญจน์ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย จำนวน 300...
error: Content is protected !!