"จุติ ไกรฤกษ์"ดึง"สมศักดิ์ ชลาชล" อบรมคุณวุฒิวิชาชีพช่างผมให้กับสตรีสองแคว พร้อมสนับสนุนเงินทุน วันที่ 23 ธันวาคม 2556 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดอบรมคุณวุฒิวิชาชีพช่างผม ให้กับสตรีจำนวน 40 คน จัดโดยสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควจังหวัดพิษณุโลก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ตามโครงการช่างผมอุ่นใจ by พม."ให้ผมพลิกชีวิตคุณ" สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก ร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สมาคมวิชาชีพช่างผมไทย และผู้อบรมหลักสูตรการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 25 (ปปร.25) สถาบันพระปกเกล้า   กลุ่มบ้านหน้าพระลาน ในการดำเนินโครงการช่างผมอุ่นใจ by พม. “ให้ผมพลิกชีวิตคุณ”โดยอบรมวิธีการ การสระผมเพื่อไดร์ จัดทรง ดัด ซอย เซ็ท การควบคุมดูแลความสะอาดภายในร้าน การม้วนเพื่อตัด การม้วนโรลเพื่อเซ็ท การจัดดูแลเก็บผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องมือทำผม  การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างทำผม...
พิษณุโลก สืบสวนจังหวัด ไล่จับสถานบริการร้าน"อะไรเล่า" จำหน่ายแอลกอฮอล์ฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัด วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 21.00 น.ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.อัคราเดช  พิมลศรี  ผบช.ภ.6 , พล.ต.ต.ธวัช  วงศ์สง่า ผบก.ภ.จว. พิษณุโลก นำโดย พ.ต.อ.ไชยวิญญ์  อินทรทรัพย์ ผกก.สืบสวน ภ.จว. พิษณุโลก , พ.ต.ท.พัชรพงศ์  ผู้ภักดี รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.พิษณุโลก  พ.ต.ต.ชนะศักดิ์  ภูเฮืองแก้ว สว.กก.สืบสวน ภ.จว.พิษณุโลก พร้อมชุด นปพ. กก.สืบสวน ภ.จว.พิษณุโลก ออกตรวจกวดขันร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ประกอบด้วย 1.ร้าน โรงฮัก 2.ร้าน แคมเปอร์ 3.ร้าน สนุกนึก 4.ร้าน อะไรเล่า 5.ร้าน ลาเก้อ 6.ร้าน ครัวแอบแดก ผลการปฏิบัติได้ทำการจับกุม ร้านอะไรเล่า โดยกล่าวหาเจ้าของร้าน/ผู้ดูแล...

พิษณุโลก พม.เปิดโครงการช่างผมอุ่นใจ นำร่อง 4 จังหวัด เจ้าของร้านบาเบอร์-SALON วันที่ 10 ธันวาคม 2564 ที่หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพช่างผมในโครงการผมอุ่นใจ by พม.ปี 2  เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด- 19 ให้กับเจ้าของร้านบาร์เบอร์ และซาลอนขนาดเล็ก เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ covid 19 เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างปลอดภัย ตามมาตรการผ่อนคลายของรัฐบาล โดยปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจฟื้นฟูอาชีพและรายได้ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้พัฒนา และยกระดับมาตรฐานอาชีพช่างผมมาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งพัฒนาศักยภาพเพิ่มทักษะยกระดับฝีมือให้กับช่างผมให้มีประสิทธิภาพสู่การนำไปปรับใช้ในกิจการของช่างผม โดยรุ่นที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 10 ธันวาคม 2554 เป็นการอบรมในหัวข้อบุคลิกภาพของช่างผม การออกแบบทรงผม การตัดผมบ๊อบ การไดร์ และเซ็ตผม กลุ่มเป้าหมายรวม 35 คน ประกอบด้วย ช่างทำผมในพื้นที่พิษณุโลก 24 คน ผู้พิการ 2 คน...
พิษณุโลก ทีมกระทรวง พม.ให้ความช่วยเหลือครอบครัวประสบอัคคีภัย อำเภอวังทอง วันที่ 10 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหมายให้นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยนายณรงค์เกียร์ติ สิทธิเวช ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลกนายลาภิศ พระภูจำนงค์ ผู้ประสานงานนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยร่วมกับทีมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้ความช่วยเหลือครอบครัวนายประวิง วงษ์ไทย อายุ 81 ปี (ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง) ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง ประสบเหตุอัคคีภัยไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร โดยใช้แนวทางการจัดการรายกรณี (Case Management : CM) คือ การประเมินความต้องการจำเป็นของผู้ใช้บริการและครอบครัว ประสานความร่วมมือ ดำเนินการช่วยเหลือจัดสรรทรัพยากรจากระบบบริการ และติดตามประเมินผล ทั้งนี้ ผู้บริหารและทีม อพม. ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น...
พิษณุโลก จับร้าน "โกดังเฮียปอ"ฝ่าฝืนคำสั่ง ศบค. จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 20.00 น. ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก นำโดย ปกครองจังหวัดพิษณุโลก ปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก กอ.รมน.พิษณุโลก มณฑลทหารบกที่ 39 ตำรวจ สภ.เมืองพิษณุโลก ตำรวจท่องเที่ยวพิษณุโลก ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพิษณุโลก ตำรวจป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก แรงงานจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และ ชุดปฏิบัติการพิเศษ DOPA37 โดยร่วมกันตรวจและชี้แจงประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 อย่างเคร่งครัด เนื่องจากขณะนี้ในพื้นที่ยังพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 อย่างต่อเนื่อง ต่อมาเวลา 22.00 น. ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก ได้มาถึงร้านโกดังเฮียปอ พบผู้ใช้บริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน จึงได้สอบถามผู้จัดการร้าน และได้สารภาพว่าทางร้านได้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งฝ่าฝืนคำสั่ง...
“อดีต ส.ว.”แนะช่องช่วยเหลือผู้เฒ่าไร้สัญชาติ หวั่นผู้สูงอายุทนรอไม่ไหวในยุคโควิด 19 เข้าไม่ถึงเยียวยา วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นางเตือนใจ ดีเทศน์ หรือ “ครูแดง”กรรมการและผู้ก่อตั้งมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.) อดีตสมาชิกวุฒิสภา จ.เชียงราย เปิดเผยว่า ได้ติดตามการแก้ปัญหาสถานะบุคคลของผู้เฒ่าไร้สัญชาติ กรณีแปลงสัญชาติชาวเขาและชนกลุ่มน้อย กรณีศึกษาบ้านป่าคาสุขใจ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย จำนวน 15 ราย เป็นชาติพันธุ์อาข่า ซึ่งได้ผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะทำงานระดับจังหวัดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงกรมการปกครอง และมีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองสัญชาติ กระทรวงมหาดไทย ตามมาตรา 25 ของพระราชบัญญัติสัญชาติ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2564 ขณะนี้เป็นเวลา 3 เดือนแล้วแต่ยังไม่ทราบความคืบหน้า ว่ามีการเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติการแปลงสัญชาติตามมาตรา 12 ของพรบ.สัญชาติแล้วหรือไม่  ซึ่งข้อกังวลคือผู้เฒ่ากลุ่มนี้มีอายุเกิน 70 ปี มีภูมิลำเนาบนแผ่นดินไทยไม่ต่ำกว่า 40 ปี มีความกลมกลืนกับสังคมไทย...

ผู้ว่าฯ พิษณุโลก "เต้น" สั่งสอบธนาคารหมู่บ้านอำเภอนครไทย เบิกเงินไม่ได้ จี้หยุดผู้นำกร่างบุกข่มขู่ถอนเรื่องร้องเรียน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณีนางยุพิน นาคกลม  ชาวบ้าน ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก และผู้เสียหายจำนวนหนึ่งได้นำรายชื่อหางว่าวเดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายอธิปไตย ไกรราช ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก เพื่อขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ตรวจสอบข้อเท็จจริง"ธนาคารหมู่บ้าน ตามแนวพระราชดำริ ศูนย์สาธิตบริหารเงินระดับหมู่บ้าน" ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากมีผู้นำเงินไปฝากในพื้นที่อำเภอนครไทย นับ 100 ล้านบาท แต่ไม่สามารถเบิกเงินออกมาใช้ได้ในยามเดือดร้อนจำเป็น  โดยคณะกรรมการธนาคารหมู่บ้านฯ อ้างเหตุผลต่างๆมาตามลำดับ จึงนำมาสู่การร้องเรียนในที่สุด เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564  ที่ผ่านมา ต่อมาเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ออกคำสั่งให้นายนิสิต...
แม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบผ้าห่มกันหนาว บริษัท ปตท.สผ. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.ณ บริเวณห้องโถง กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน 3,000 ผืน จากนายณัฐพงศ์ วัฒนเจริญ/รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเอส 1 บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และคณะ ทั้งนี้ เพื่อจะได้นำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 ซึ่งที่ผ่านมาทางกองทัพภาคที่ 3 ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มาด้วยดีโดยตลอด ในโอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้มอบหนังสือขอบคุณและของที่ระลึก ให้กับ...
สภ.บ้านดู่ จับร้านอาหารแอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับลูกค้า คืนวันที่ 19 พ.ย.64 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านดู่ โดยการนำของ พ.ต.อ.ภาสกร  ณ พิกุล ผกก.สภ.บ้านดู่  มอบหมายให้ พ.ต.ท.รฤชภล  เมฆสงค์ รอง ผกก.ป.สภ.บ้านดู่  บูรณาการกำลังและอบรมปล่อยแถวสายตรวจรถยนต์  สายตรวจรถจักรยานยนต์  ผู้นำชุมชน ,ผู้นำท้องถิ่น อปพร.อส.ตร.กู้ชีพ กู้ภัย รวมทั้งสิ้น จำนวน 30 นาย การออกปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปราม อาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในประเพณีวันลอยกระทง ในพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.บ้านดู่  เพื่อเป็นการกวดขันต่อเนื่อง​ป้องกันคลัสเตอ​ร์ร้านอาหาร​ที่ฝ่าฝืนมาตรการ​ป้องกันโรคโค​วิด​19​ในพื้นที่​รับผิดชอบ​ โดยผลการปฏบัติทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการจับกุมร้านอาหารเปิดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 1 ราย ในข้อหา “ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มเปิดให้บริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านโดยฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ 81/2564 ข้อ 8 ข ” โดยเป็นร้านชื่อดังติด ถ.พหลโยธิน  ต.บ้านดู่  อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยการจับกุมในครั้งนี้ทาง เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้ออกตรวจร้านอาหารในพื้นที่รับผิดชอบ เมื่อเดินทางไปถึงร้านดังกล่าวเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แสดงตนเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ ...
รมว.พม.ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต  มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็ก-เยาวชน ประสบปัญหาทางสังคมช่วงโควิด - 19 วันที่ 17 พ.ย. 64 เวลา 09.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยนางอัญชลี วานิช เทพบุตร ประธานโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดภูเก็ต  นายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  นายเรวัต  อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  ผศ.ดร.หิรัญ  ประสารการ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในครอบครัวยากจนประสบปัญหาทางสังคมจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จำนวน 100 คน...