“จุติ ไกรฤกษ์” ลุยเชียงราย ชูวัดหัวฝาย อำเภอพาน พระนักพัฒนาคุณภาพชีวิตภาคเหนือ พบปะเครือข่าย อพม.มอบรถเข็นคนพิการ เงินสงเคราะห์ ชื่นชมตำบลสันกลาง ต้นแบบใช้ "สมุดพกครอบครัว"แก้ความยากจน วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ลงพื้นที่ วัดหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อพบปะภาคีเครือข่ายการพัฒนาสังคม และร่วมกิจกรรมทางสังคมในพื้นที่ตำบลต้นแบบการจัดสวัสดิการสังคม (ตำบลสันกลาง) พร้อมมอบความช่วยเหลือแก่กลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหา ได้แก่ รถเข็นคนพิการ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และเงินสงเคราะห์ นายจุติ กล่าวว่า วัดหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน ถือเป็นศูนย์กลางด้านการพัฒนาสังคมของจังหวัดเชียงรายและภาคเหนือ นำโดยท่านพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหัวฝ่าย เป็นพระนักพัฒนาที่เสียสละ ทุ่มเทการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทุกระดับ สะท้อนเป็นผลงานรูปธรรม อาทิ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันกลาง ที่ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายโรงเรียนทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและภาคเหนือ นอกจากนี้ ยังมี ศูนย์ช่วยเหลือสังคมไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อให้ความช่วยเหลือบุคคล และครอบครัวในภาวะยากลำบาก และดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ...
เชียงราย กระทรวง  พม. ยกย่อง "พระครูพบโชค" วัดห้วยปลากั้ง ผู้นำช่วยกลุ่มเปราะบาง คนพิการ นับพันคน ส่งเด็กเรียนจนถึงมหาวิทยาลัย วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ลงพื้นที่ ณ วัดห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อถวายโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่น เสียสละเพื่อสังคม แด่ท่านเจ้าคุณพระไพศาลประชาทร วิ. (พระครูพบโชค) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง นายจุติ กล่าวว่า ท่านเจ้าคุณพระไพศาลประชาทร วิ. (พระครูพบโชค) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ถือเป็นแบบอย่างของสังคม เป็นบุคคลที่สังคมให้การยอมรับว่าเป็นที่พึ่งแก่ผู้ทุกข์ยาก เป็นศูนย์รวมความศรัทธาและเมตตาช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด ด้วยการสงเคราะห์กลุ่มเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคม เช่น กลุ่มเด็กกำพร้า ด้อยโอกาส ยากจน ไร้ที่พึ่ง จนถึงกลุ่มคนพิการ เป็นศูนย์กลางการแบ่งปันที่มีขนาดใหญ่ โดยมีผู้ใจบุญบริจาคสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง เสื้อผ้า และปัจจัย...
สิ้นสุดการรอคอย "จุติ" นำทีมช่วยถึงบ้าน ซ่อมบ้าน รับเบี้ยคนพิการ ผู้สูงอายุ อพม.รับไม้ต่อ นายมีชัย อิ่มเอม วัย 47 ปี อดีตทหารที่ประสบอุบัติเหตุจนเป็นคนพิการ อยู่กับพ่อแม่รวม 3 ชีวิต ซึ่งทุกคนเป็นคนพิการด้วย นี่คือครอบครัว"เปราะบาง"อีกครอบครัวหนึ่ง ใน ต.พันชาลี อ.วังทอง พิษณุโลก 1 ใน 4.1 ล้านครอบครัวในประเทศไทยที่ยากจนและต้องการความข่วยเหลือ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ทหารจากค่ายสฤษดิ์เสนา กรมรบพิเศษที่ 4 และเจ้าหน้าที่จากกระทรวง พม. จึงร่วมกันเข้าช่วยเหลือครอบครัว นางทองแปง เอมอื่ม ผู้เป็นแม่ บอกกับคณะที่มาว่า "รอคอยวันนี้มานานเหลือเกิน ชีวิตอยู่อย่างยากลำบากมาก เพราะทุกคนทำอะไรไม่ได้ วันนี้ดีใจที่ทุกท่านมา จนหัวใจเต้นแรง เกือบเป็นลม ดีใจที่วันนี้มีความหวังที่จะอยู่ต่อได้แล้ว" สำหรับความช่วยเหลือที่ได้รับวันนี้ คือการซ่อมแซมหลังคา ฝาผนังบ้าน...
"จุติ ไกรฤกษ์" ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต  บูรณาการ 12 กระทรวง เร่งพัฒนาคุณภาพชีวิต-ฝึกทักษะอาชีพใหม่ เมื่อเปิดประเทศ เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2564 ณ ห้องประชุมโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนร่วมกับ หน่วยงาน 12 กระทรวง และ ทีม พม. จังหวัด (One Home) โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะผู้บริหาร  นายปิยพงศ์  ชูวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  ผู้แทนหน่วยงาน 12 กระทรวง ในพื้นที่ และหัวหน้าหน่วยงาน ทีม พม. จังหวัด (One Home)   เข้าร่วมประชุม นายจุติ กล่าวว่า...
พิษณุโลก "จุติ ไกรฤกษ์ "ส่งทีมกระทรวง พม.ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มเปราะบาง ให้เข้าถึงสิทธิตามโครงการ "เราชนะ" วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายณรงค์เกียรติ สิทธิเวช ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วยนายลาภิศ พระภูจำนงค์ ที่ปรึกษาและผู้ประสานงาน นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความของมนุษย์ (รมว.พม. ) พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก นำทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ลงพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านม่วงหอม ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม.มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด กระทรวง พม. ติดตามให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิตามโครงการ "เราชนะ" ให้สามารถเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง ตลอดจนศูนย์ฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าห่ม ผ้าอ้อมสำเร็จรูป รวมทั้งช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ให้แก่กลุ่มเปราะบาง...
นอภ.เมืองพิษณุโลก พร้อมหน่วยงานช่วยเหลือแม่ลูก 4 คน พิการ 2 คน สามีทิ้ง บ้านถูกยึด วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา​ 11.00 น.​ นายเจษฎา  ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) พิษณุโลก, ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก, เทศบาลตำบลหัวรอ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระโคล่, กำนันตำบลหัวรอ, และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กรณีปรากฎข่าวสารทางสื่อมวลชนว่า "วอนช่วยเหลือแม่ดูแลลูก 4 คน พิการ 2 คนตามลำพัง เคราะห์ซ้ำสามีทิ้ง บ้านถูกยึด" ซึ่งพักอาศัยอยู่บ้านเช่าของ ผู้ใหญ่บ้านหมู่  7 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จากการตรวจสอบผู้ได้รับความเดือดร้อน คือ น.ส.วันทินี ชาญประสิทธิ์ อายุ...
กองพันทหารม้าที่ 28 พล.ม.1 ช่วยสร้างบ้านให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ 2 พี่น้อง พิการทางหู วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 จัดกำลังพลจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ชุดช่างสร้างบ้านร่วมบูรณาการกับอำเภอหล่มสัก, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า, ผู้นำหมู่บ้าน, มวลชน/ส่วนราชการต่างๆ และประชาชนจิตอาสา ร่วมสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ ร่วมดำเนินการสร้างบ้านให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ คือ นาย บุญเนียม สุขมา และ นาง กลั่น สุขมา เป็นผู้พิการทางหูมาตั้งแต่กำเนิด(เป็นใบ้) ซึ่งทั้งสองพี่น้องไม่มีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง ณ บริเวณตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ล่าสุดมีความคืบหน้าในการดำเนินการ 40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งดำเนินการสร้างเป็นวันที่ 8 ทั้งนี้หน่วยร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการสร้างบ้านอย่างเต็มขีดความสามารถให้แล้วเสร็จต่อไป ...
พิษณุโลก ทีมกระทรวง พม.เร่งช่วยเหลือหญิงวัย 40 ปี ลูก 4 พิการ 2 เบื้องต้นมอบสื่งของและเงินสงเคราะห์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ภายหลังจากมีสื่อโซเซียลเผยแพร่ข่าวออกไป กรณี หญิงวัย 40 ปี เลี้ยงบุตรคนเดียว 4 คน ซึ่งเป็นผู้พิการตั้งแต่กำเนิดจำนวน 2 คน เป็นออสทิสติก 1 ราย และโปลิโอ พิการติดเตียง 1 ราย ในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านสระโคล่ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ต่อมาวันเดียวกัน เวลา 13:30 น. นายณรงค์เกียรติ สิทธิเวช ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายลาภิศ พระภูจำนงค์ ที่ปรึกษาและผู้ประสานงาน นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์...
นอภ.พิษณุโลก จัดกิจกรรม"ปั่นกันวันพุธเยี่ยมบ้านยามเย็น" ครั้งที่ 78 วันที่ 17 ก.พ. 64 เวลา 16.00 น. นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลวัดพริก, อสม. และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมปั่นกันวันพุธเยี่ยมบ้านยามเย็น ระยะทาง 38 กิโลเมตร พร้อมเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุในเขตตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1.นายเช้า  บุญเรือง อายุ 69 ปี บ้านเลขที่ 47/5 ม.2 บ้านท่าโรงตะวันออก  ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก 2.นายวงเดือน  พลประถม  บ้านเลขที่ 12/1 หมู่ม.3 บ้านยางโทน ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก 3.นางกุม...
พิษณุโลก "วันวาเลนไทน์"หนุ่ม-สาว จดทะเบียนสมรส บนที่ว่าการอำเภอเมืองคึกคัก แบบ New Normal วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 สํานักทะเบียนที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก ได้มีการจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส วันวาเลนไทน์ หรือวันแห่งความรัก โดยมีนางเอมอร วิจิตรพงษา ปลัดอําเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองพิษณุโลก และ นางสาวอัจฉรา พานนาค ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ) เป็นนายทะเบียน โดยบรรยากาศได้มีผู้ที่มาจดทะเบียนสมรส ในวันแห่งความรัก หรือวันวาเลนไทน์ ได้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยการให้บริการในครั้งนี้เป็นแบบ New Normal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส covid-19 ในการทิ้งระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ โดยจะมีการถอดหน้ากากอนามัยต่อเมื่อ บันทึกภาพเท่านั้น
error: Content is protected !!