พิษณุโลก ชมรมอดีต ขรก.บำนาญ กปส.สปข.4 คึกคัก “วิรัช โต๊ะถม” นั่งเก้าอี้ประธานคนใหม่

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 จังหวัดพิษณุโลก มีการประชุมชมรมอดีตข้าราชการ การบำนาญ กรมประชาสัมพันธ์ สาขา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก โดยมีนายประเวศน์ เทพบุญ ประธานชมรมอดีตข้าราชการบำนาญ กรมประชาสัมพันธ์ สาขา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 เป็นประธานการประชุม

ทั้งนี้ จากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ทำให้ว่างเว้นจากประชุม สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวาระที่สำคัญคือ นายประเวศน์ เทพบุญ ประธานชมรมฯขอลาออกจากตำแหน่ง และที่ประชุมได้เลือกนายวิรัตน์ โต๊ะถม อดีตประชาสัมพันธ์จังหวัด เป็นประธานชมรมคนใหม่ พร้อมทั้งรับมอบเงินชมรมฯ เพื่อนำไปใช้จ่ายในกิจกรรมชมรมฯต่อไป

ในที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำนินกิจกรรมของชมรมฯ อย่างกว้างขวาง รวมทั้งข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาชมรมฯ ระยะเวลาการประชุม ตลอดจนการจ่ายค่าสมาชิก เป็นต้น ภายหลังการประชุมสมาชิกได้รับประทานอาหารร่วมกัน โดยนางระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ให้การสนับสนุนอาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น