รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

139

รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อ 23 ม.ค.66 เวลา 09.00 น.พล.ต.ประสาน แสงศิริรักษ์ รอง มทภ.3 และคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านกำลังพล เพื่อรับฟังการดำเนินงาน รวมไปถึงปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย และได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ หน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ กองพันทหารสื่อสารที่ 23, ฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3, โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และกองร้อยกองบังคับการกองทัพภาคที่ 3