พิษณุโลก สมโภชพระพุทธชินราช 27 ม.ค.- 2 ก.พ.งดมหรสพทุกชนิด เปิดพระปรางค์กราบพระบรมสารีริกธาตุ

122

พิษณุโลก สมโภชพระพุทธชินราช 27 ม.ค.- 2 ก.พ.งดมหรสพทุกชนิด เปิดพระปรางค์กราบพระบรมสารีริกธาตุ

สำหรับงานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี 2566 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก หลังเจอภาวะโควิด -19 ระบาดหนักต้องงดจัดงานมานานกว่า 2 ปี โดยปีนี้กำหนดจัดระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2566 รวม 7 วัน 7 คืน เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมนมัสการพระพุทธชินราช และบำเพ็ญกุศลในด้านต่างๆ พร้อมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ดำรงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนจัดหารายได้สมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

การจัดงานสมโภชพระพุทธชินราช ปีนี้ จังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานหลายภาคส่วน ยังคงสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการจัดเทศน์ปุจฉาชาดก พิธีบวชเนกขัมมบารมี การประกวดมารยาทไทย กิจกรรมตอบปัญหาศีลธรรมชิงรางวัล การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และในช่วงระยะเวลาการจัดงาน 7 วัน ทางวัดเปิดโอกาสให้พุทธศาสชิกชน ได้ขึ้นพระปรางค ด้านหลังวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช เพื่อไปกราบพระบรมสารีริกธาตุ ที่บรรจุอยู่ในเจดีย์ขนาดเล็กใจกลางพระปรางค์ ซึ่งจะไม่ได้เปิดเป็นประจำจะเปิดเฉพาะช่วงงานสมโภชพระพุทธชินราช และงานสำคัญทางศาสนาเท่านั้น

ส่วนพิธีเปิดงานในวันที่ 26 มกราคม 2566 ตั้งแต่ เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พระอารามหลวง ชั้นเอก ของดจัดกิจกรรมงานมหรสพทุกชนิด เพื่อในการจัดงานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี 2566 เป็นไปอย่างเหมาะสมตามประเพณีนิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยสืบไป

นอกจากนี้ ภายในงานยังเปิดให้ชาวบ้านประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดต่างๆ นำสินค้า มาจำหน่ายสร้างรายได้จากสินค้าที่เป็นของดีแต่ละชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัด ต่างจังหวัด และชาวต่างชาติ ได้มาเที่ยวชมเลือกเลือกซื้อสินค้าไปเป็นที่ระลึกและใช้ในครอบครัว