เพชรบูรณ์ เจ้าภาพแข่งกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 “มะขามหวานเกมส์”

 

จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 “ มะขามหวานเกมส์” ระหว่าง 9-12 พฤษภาคม 2562

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น.ท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นสบาย หลังฝนหยุดตก ณ สนามกีฬากลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี ดร.สันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด  ดร.วินิตย์ จันทร์มนตรี ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา กรมพลศึกษา กล่าวรายงาน และ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับ พร้อมรองผู้ว่าราชจังหวัดเพชรบูรณ์, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่น ร่วมต้อนรับ นักกีฬา คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ เจ้าหน้าที่ ผู้ชม และกองเชียร์

ทั้งนี้ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ กรมพลศึกษา ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2562 ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ และ จังหวัดพิษณุโลก (กีฬากอล์ฟ) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ได้มีโอกาสออกกำลังกายกันอย่างทั่วถึง

โดยใช้กิจกรรมทางการกีฬา และนันทนาการเป็นสื่อ เพื่อพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ ให้มีสุขภาพร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ที่ดี สามารถอยู่ในสังคมผู้สูงอายุได้อย่างมีความสุข เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ในกลุ่มผู้สูงอายุ และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในหน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการ ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

สำหรับการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 จัดให้มีการแข่งขัน จำนวน 9 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา, กอล์ฟ, แบดมินตัน, เปตอง, วู้ดบอล, หมากรุกไทย, ลีลาศ, แอโรบิคมวยไทย, ตะกร้อ มี 2 ประเภท ได้แก่ตะกร้อวงเตะทน และ เซปักตะกร้อ , และเกทบอล (กีฬาสาธิต) //อีกทั้ง 1 กิจกรรมนันทนาการ ได้แก่การประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ ทั้งลูกทุ่งและลูกกรุง ชิงชัยทั้งสิ้น 147 เหรียญทอง

โดยทั้ง 76 จังหวัด ได้ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งสิ้น 5,138 คน เป็นนักกีฬา จำนวน 4,385 คน และเจ้าหน้าที่ 753 คน ในการนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจ จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตลอดจนชมรมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นอย่างดี

จังหวัดเพชรบูรณ์ และประชาชนชาวเมืองมะขามหวาน รู้สึกยินดีที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 และยินดีต้อนรับคณะนักกีฬาผู้สูงวัย จากทั่วประเทศที่เดินทางมาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ และคาดหวังว่านักกีฬาจะได้เก็บความประทับใจจากการมาเยือน จังหวัดเพชรบูรณ์กลับไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลังจบการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยแล้ว ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จะไม่ลืมจังหวัดเพชรบูรณ์ และกลับมาเยือนจังหวัดเพชรบูรณ์อีกต่อไป

Cr: เพลินจิต สวนศิลป์พงศ์ :/ข่าว

ขอบคุณ: ชัยยงค์ ไชยปัน /ภาพ