“ร.อ.ธรรมนัส “เปิดงานประเพณีปีใหม่คิ้วเมี่ยน สนามโรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น อำเภอเชียงคำ (คลิป)

124

“ร.อ.ธรรมนัส “เปิดงานประเพณีปีใหม่คิ้วเมี่ยน สนามโรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น อำเภอเชียงคำ

วันที่ 20 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีปีใหม่คิ้วเมี่ยน ประจําปี 2566 ไม่มีพี่น้องประชาชนชาวเชียงคำมาร่วมงานอย่างคึกคักและภายในงานมีการแต่งชุดพื้นถิ่นของชนเผ่ารวมทั้งมีการแสดงโชว์ในงาน สำหรับประเพณี ปีใหม่คิ้วเมี่ยนเป็น วัฒนธรรมอันดีงามของชน เผ่าจิ๋วเมี่ยน ตลอดจน เป็นการบำรุงรักษาศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี ของบรรพบุรุษ ที่สืบสานมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

โดยนายเพชรรัตน์ พรหมเทพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น กล่าวรายงานต้อนรับในพิธีเปิด งานประเพณีปีใหม่คิ้วเมี่ยน การจัดงานประเพณีปีใหม่คิ้วเมี่ยน ประจำปี 2566 มี วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชน เผ่าจิ๋วเมี่ยน ตลอดจน เป็นการบำรุงรักษาศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี ของบรรพบุรุษ ที่สืบสานมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เป็นการเผยแพร่ให้ลูกหลาน และบุคคลทั่วไป ได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิต ของพี่น้องชาวเขาเผ่าอิ้วเมี่ยน

องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น จึงนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น พร้อมกับคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ 7 หมู่ 10 หมู่ 11, หมู่ 16 และหมู่ 19 ได้ร่วมเป็น เจ้าภาพ จัดงานประเพณีปีใหม่คิ้ว เมี่ยน ประจำปี 2566 ขึ้น ภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตพื้นบ้านของพี่น้องชนเผ่าจิ๋วเมี่ยน จากหมู่บ้านต่าง ๆ ได้แก่ การสาธิต การทำไข่แดง ซึ่งเป็นสัญลักษ์ของ ประเพณีปีใหม่คิ้วเมี่ยน สาธิตพิธีแต่งงานของ ชนเผ่าจิ๋วเมี่ยน สาธิตการทำขนม ทำอาหาร และแสดงวิถีชีวิตชนเผ่าอิ้วเมี่ยน ที่ทางคณะกรรมการ หมู่บ้าน ได้จัดแสดงในบริเวณงาน