พิษณุโลก “เทิดยศ ยอเกียรติ มหาราชองค์นเรศราชา”การแสดง แสง เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์

156

พิษณุโลก “เทิดยศ ยอเกียรติ มหาราชองค์นเรศราชา”การแสดง แสง เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 19.00 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธีเปิดการแสดง แสง เสียง (Light & Sound) ละครอิงประวัติศาสตร์ “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2566 ชื่อชุด “เทิดยศ ยอเกียรติ มหาราชองค์นเรศราชา” ภายในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 18–20 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 19.00 น.ณ บริเวณพระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก ชมพระวีรกรรมสุดยิ่งใหญ่ที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวพิษณุโลก และเปิดให้ชมฟรี

โดยมีนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในนามคณะกรรมการดำเนินงานฯ กล่าวรายงาน ภายในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการ และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และผู้มีเกียรติร่วมพิธีจำนวนมาก

โดยในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 2.5 ล้านบาท จัดการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน มีจิตสำนึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์แลพวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก ด้วยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตพิษณุโลก เพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกให้มากขึ้น ตลอดจน

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระเกียรติภูมิของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าผู้เกรียงไกร ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของชาติไทยที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวไทยและชาวพิษณุโลก ซึ่งในการแสดงครั้งนี้มีสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการและนักเรียนจากโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมทำการแสดงด้วย โดยได้รับความสนใจจากประชาชนร่วมชมการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ครั้งนี้จำนวนมาก

นอกจากนี้ยังมีตลาดชุมชนท้องถิ่น “ฅนวังจันทน์” ระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2566 ณ บริเวณวัดวิหารทอง ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ มาให้เลือกช็อป ชิม มากมายและทานอาหารแบบขันโตก ท่ามกลางบรรยากาศ วัด วังในยามค่ำคืนอีกด้วย

ขอบคุณภาพ: มาโนช บุญยัง ปชส.อบจ.พิษณุโลก