“สุดเจ๋ง”ชมรมเชียงรายสกายลิงค์ ร่มบินพารามอเตอร์ คว้าเหรียญทองระดับประเทศ


หลังจากที่ ชมเชียงรายสกายลิงค์ (ฝ่าย) กีฬาทางอากาศ ร่มบิน พารามอเตอร์ – ร่มร่อนพาราไกล์ดิ้ง- โดรน และอากาศยานเบา นำโดย พ.ต.ท.รฤชภล เมฆสงค์ รอง ผกก.ป สภ.บ้านดู่ ประธานชมรม เชียงรายสกายลิงค์ ได้นำนักกีฬาร่วมแข่งขัน ร่มบินชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 11-15 ม.ค.66 ที่ สนามกีฬาทางอากาศชั่วคราว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุทยา ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมกีฬาทางอากาศ และการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยชมรมเชียงรายสกายลิงค์ ได้ส่งนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีมเข้าร่วม จำนวน 8 คน โดยสามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้หลายประเภท โดย ประเภททีม ชมรมเชียงราย สกายลิงค์ฯ (เชียงราย-พารามอเตอร์) จังหวัดเชียงราย ได้รับวัลชนะเลิศ

อันดับที่ 1 เหรียญทอง
#_พ.ต.ท.รฤชภล เมฆสงค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 1 เหรียญทอง ประเภททีม

#_พ.อ.อ.สุทัสพันธ์ บรรทัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน แบ่งเป็น เหรียญทองประเภทบินเดินทางPF1 และเหรียญทอง ประเภทกองทัพไทย เหรียญเงินประเภท บินแม่นยำ และเหรียญเงิน ประเภท บุคคลคะแนนรวม

#_ส.ต.ต.ชยพล สะถิตรโชติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 5 เหรียญทอง แบ่งเป็น เหรียญทอง ประเภททีมคะแนนรวมสูงสุด เหรียญทอง ประเภทประหยัดน้ำมัน PL1 เหรียญทองประเภทเดินทาง PL1 เหรียญทองประเภทบุคคลคะแนนรวม และ เหรียญทองประเภท ความแม่นยำ PL1

#_ส.ต.อ.เจษฎา ขันทอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ 1 เหรียญทอง 1เหรียญทองแดง แบ่งเป็น เหรียญทองประเภทคะแนนรวมสูงสุด และเหรียญทองแดงประเภทประหยัดน้ำมัน PF1

สำหรับชมเชียงรายสกายลิงค์ (ฝ่าย) กีฬาทางอากาศ ร่มบิน พารามอเตอร์ – ร่มร่อนพาราไกล์ดิ้ง- โดรน และอากาศยานเบา ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พศ.2564 โดยเริ่มต้นจากแนวคิด ส่ง เสริมความเป็นเลิศด้านการกีฬาและสนับสนุนภารกิจตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย และส่วนราชการอื่น หรือ หน่วยงานเอกชนโดยการ ปฏิบัติตามคำร้องขอ ซึ่งมีพันตำรวจโทรฤชภล เมฆสงค์ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรบ้านดู่ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งชมรม โดยได้ขึ้นทะเบียนสังกัดกับสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงรายในปีพ.ศ. 2565 เป็นต้นมา