พิษณุโลก พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ คล้ายวันประสูติ

88

พิษณุโลก พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ คล้ายวันประสูติ

วันที่ 18 มกราคม 2566 ณ วัดคูสวรรค์อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566

โดยมีนายพชรเสฏฐ์ บุญศิริสาริศา นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายนิสิต สวัสดิเทพ ปลัดจังหวัดพิษณุโลก นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอเมืองพิษณุโลกนายพงษ์มนู ทองหนัก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางสาวนิภาวรรณ กาญจนพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธี

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันทำความดีถวายพระราชกุศล แสดงออกถึงความรักและหวงแหนในสถาบันหลักของชาติ นำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต สืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางด้านศาสนาและเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนในชาติให้มั่นคงสืบไป

ในการนี้มีพระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 99 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าห้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ครั้งนี้ด้วย.