ผู้ว่าฯเชียงราย มอบตัวแทนเยี่ยมจิตอาสาผจญเพลิงดับไฟป่าบาดเจ็บสาหัส

วันที่ 9 พฤษภาคม2562 นายประจญปรัชญ์สกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมอบหมายให้นายอำนาจเจิมแหล่ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายว่าที่ร้อยตรีกรกฏประเสริฐวงษ์นายอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายและกิ่งกาชาดอำเภอแม่ฟ้าหลวงเข้าเยี่ยมและมอบเงินกองทุนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงรายให้แก่นายอาล่องคาละจิตอาสาประชาชนซึ่งได้รับบาดเจ็บจากดับไฟป่าจำนวน5,000บาท

กรณีได้รับบาดเจ็บจากการช่วยดับไฟป่าท้องอำเภอแม่ฟ้าหลวงโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงและพลตรีสัชฌาการคุณยศยิ่งผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสามณฑลทหารบกที่37 เป็นผู้แทนกองทัพภาคที่3 และจิตอาสาของหน่วยเข้าเยี่ยมนายอาล่องคาละผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากไฟไหม้ตามร่างกาย

เนื่องจากร่วมดับไฟป่าบริเวณบ้านพญาไพรเล่ามาตำบลเทอดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงเพื่อให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น  ละเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงตำบลเทอดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวง

ล่าสุดนายอาล่องอาการปลอดภัยแต่มีบาดเเผลไฟไหม้ตามร่างกายประมาณ15 เปอร์เซ็นต์ได้รับการดูแลจากแพทย์และอยู่ในห้องพักฟื้นของผู้ป่วย

สำหรับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันพบการเกิดจุดความร้อนในพื้นที่ในวันนี้9 พฤษภาคม2562 จำนวน28 จุดเกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์1 จุดในพื้นที่เขตสปก.จำนวน2 จุดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจำนวน17 จุดและในพื้นที่เกษตรกรจำนวน5 จุดโดยเกิดในพื้นที่อำเภอเมือง3 จุดอำเภอเวียงชัย  3 จุดอำเภอเชียงของจำนวน1 จุดอำเภอป่าแดด  3 จุดอำเภอแม่จัน  1 จุดอำเภอขุนตาล  3 จุดอำเภอแม่ฟ้าหลวง  8 จุดอำเภอแม่ลาว  2 จุดอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  3 จุดอำเภอดอยหลวง  1 จุด

ส่วนคุณภาพอากาศมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 เท่ากับ87 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตรจุดวัดอำเภอแม่สายด้วยคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน  เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน