พิษณุโลก “วันยุทธหัตถี” น้อมรำลึก”สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

229

พิษณุโลก “วันยุทธหัตถี” น้อมรำลึก”สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

เมื่อเวลา 07.29 น. วันที่ 18 มกราคม 2566 ที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถี หรือวันกองทัพไทย ประจำปี 2566 ซึ่งตรงกับวันที่ 18 มกราคมของทุกปี

เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ได้ทรงกระทำยุทธหัตถี มีชัยชนะเหนือมวลหมู่อริราชศัตรูทั้งปวง พระองค์ได้ประกาศอิสรภาพให้กับชนชาติไทย สร้างชาติไทยให้เป็นปึกแผ่น แข็งแกร่งและมีเอกราชตราบจนทุกวันนี้

แผ่นดินเมืองสองแคว เป็นดินแดนถิ่นประสูติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระราชวังจันทน์ แห่งนี้ ความเสียสละของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ต่อพสนกนิกรไทยทั่วประเทศ ด้วยต้องตกเป็นองค์ประกัน เมื่อมีพระชนม์มายุเพียง 9 พรรษา พระหฤทัยตั้งมั่นในการกอบกู้เอกราชชาติไทย จากหมู่ภัยพาลและทรงวิริยะอุตสาหะ เพียรพยายามในการรวบรวมชาวไทย ที่มีจิตใจรักชาติเป็นที่ตั้ง ฝึกฝนวิชาการรบจนแกล้วกล้าอาจหาญ เชี่ยวชาญเชิงยุทธ หามีผู้ใดในขณะนั้น อาจหาญสู้ได้ จนสามารถชนะศึกพม่า กอบกู้เอกราชคืนคงกรุงศรีอยุธยาสำเร็จ

พิธีดังกล่าว มีพิธีสงฆ์ พิธีพราหมณ์ บัณฑิตประกาศพระบรมราชโองการบวงสรวง จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและร่วมร้องเพลงมาร์ชนเรศวร การแสดงศิลปะป้องกันตัว จากชุดองค์การแสดงศิลปะการต่อสู้ ทีมเสือ ยุทธศิลป์ ทีมงานยุทธศิลป์ แผ่นดินสยาม ทีมสตั๋น แสดงเสียง ทีมสองแควรณยุทธ และจากชมรมศิลปะการต่อสู้ด้วยอาวุธโบราณ กองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 การแสดงชุดไก่ชนพระนเรศวรกับไก่ชนพม่า และชุดระบำไก่ จากโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกุล