เหนือหนาว อุณหภูมิลดลงต่อเนื่อง

224

เหนือหนาว อุณหภูมิลดลงต่อเนื่อง

นายประพฤติ ยอดไพบูลย์ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า สภาพอากาศยังหนาวเย็นต่อเนื่อง ในช่วงวันที่ 17 – 19 ม.ค. 66 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง และ

ในช่วงวันที่ 20 – 22 ม.ค. 66 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ลงมากคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียง
เหนือที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทย
และภาคใต้มีกำลังแรงค่อนข้างแรง
ส่งผลให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทย
ตอนล่าง มีคลื่นสูง 2 -3 เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง
มากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอน
บนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง
มากกว่า 2 เมตร

ข้อควรระวัง: ขอให้ประชาชน
บริเวณประเทศไทยตอนบนดูแล
รักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพ
อากาศที่หนาวเย็นลง สำหรับชาว
เรือบริเวณอ่าวไทยเพิ่มความ
ระมัดระวังในการเดินเรือ หลีกเลี่ยง
การเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้า
คะนอง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทย
ตอนล่างควรงดออกจากฝั่ง

ในช่วงวันที่ 20 – 24 ม.ค. 66
บริเวณความกดอากาศสูงหรือ
มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีก
ระลอกหนึ่งจะแผ่ลงมากคลุม
ประเทศไทยตอนบนและ
ทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยตอน
บนมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง และ
ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนน
ตกหนักบางแห่ง

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียง
เหนือที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทย
และภาคใต้มีกำลังแรงค่อนข้างแรง
ส่งผลให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทย
ตอนล่าง มีคลื่นสูง 2 -3 เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง
มากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอน
บนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง
มากกว่า 2 เมตร http://www.cmmet.tmd.go.th/station/phit/index1.php