พะเยา อากาศร้อนจัดและแล้งสวนมะเขือยาวเสียหายหนัก

สภาพอากาศที่ร้อนจัดและแล้งส่งผลให้สวนมะเขือยาว ที่เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเจริญราษฏร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ได้รับความเสียหายหนัก หลังออกผลแล้วเกิดอาการเหลืองและแห้งเหี่ยวเสียหาย จนไม่สามารถใช้การได้ เกษตรกรต้องปล่อยทิ้งร้างเนื่องจากไม่สามารถดูแลได้

เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเจริญราษฏร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ต้องปล่อยให้สวนมะเขือยาวที่เขาปลูกไว้ทิ้งร้าง เนื่องจากได้รับความเสียหายจากสภาวะอากาศที่ร้อนจัดและแล้งยาวนาน ทำให้ผลผลิตมะเขือยาวที่กำลังจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ เกิดการเหลืองและแห้งเหี่ยวตายเสียหายแทบทั้งหมด จากสภาวะอากาศที่ร้อนจัดตลอดทั้งวัน และแล้งรงจนไม่สามารถที่จะดูแลผลผลิตได้

ซึ่งจากการสังเกตและสอบถามเกษตรกรในพื้นที่ พบว่าหลังจากที่มีการปลูกมะเขือยาว ดังกล่าวไว้พบว่าในช่วงที่ ออกผลและกำลังจะอยู่ในช่วงที่กำลังจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิต พบว่ามะเขือยาวออกลูก และกำลังจะโตและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ก็ เกิดการเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองและแห้งเหี่ยวลงในที่สุด ขณะที่บางลูกเกิดการคดงอและจากนั้นก็จะเหี่ยวแห้งลงไปจนไม่สามารถ ที่จะเก็บผลผลิตได้ ถึงแม้ว่าจะให้น้ำโดยตลอดแต่ก็ไม่สามารถที่จะทนกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดได้เกษตรกรจึงปล่อยทิ้งสวนมะเขือยาวดังกล่าวทิ้งร้างเนื่องจากไม่สามารถที่จะดูแลได้ ซึ่งจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงนี้ยังส่งผลกระทบกับพืชผล ทางการเกษตรชนิดอื่นอีกเป็นจำนวนมาก

ขุนพันธ์ กว๊านพะเยา ภาพ /ข่าว