พะเยา พล.อ.ประวิตร รองนายกฯ มอบเอกสารสิทธิ์ คทช. ,สปก.4-01ติดตามแผนขุดลอก-ฟื้นฟูกว๊านพะเยา (คลิป)

100

พะเยา พล.อ.ประวิตร รองนายกฯ มอบเอกสารสิทธิ์ คทช. ,สปก.4-01ติดตามแผนขุดลอก-ฟื้นฟูกว๊านพะเยา

วันที่16 ม.ค. 66 15.30 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) พร้อมด้วย ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดพะเยา โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับ และรายงานโครงการพัฒนาจังหวัดพะเยา ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา

หลังจากนั้นพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีได้ มอบเเอกสารใบอนุญาต คทช. ให้กับว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และเอกสาร สปก.
4-01 ให้ นายอำเภอ9 อำเภอ นำไปมอบต่อให้เกษตรกรในพื้นที่ หลังพิธีมอบก็ได้กล่าวให้โอวาท ข้าราชการและกล่าวทักทายประชาชนที่มาต้อนรับพร้อมกล่าวว่างบประมาณที่จังหวัดขอไปอนุมัติให้ทั้งหมด ทำไมชาวบ้านที่มาร่วมต้อนรับต่างพากันเฮลั่น หลังจากเขาทักทายกับข้าราชการและชาวบ้านแล้วก็ได้เดินทางไปติดตามดู โครงการขุดลอกกว๊านพะเยาให้มีน้ำต้นทุนเพียงพอต่อการทำการเกษตร และการอุปโภคบริโภคในพื้นที่รอบกว๊าน เร่งรัดดำเนินการตามแผนการพัฒนากว๊านพะเยาให้แล้วเสร็จภายในปี 2567 รวมถึงให้กรมชลประทาน ก่อสร้างทำนบดินลาดยางรอบกว๊านพะเยา เพื่อความสะดวกและเชื่อมการท่องเที่ยวรอบกว๊านพะเยา

สำหรับบรรยากาศการต้อนรับรองนายกได้มีการกางเตนท์กว่า50หลังสีขาว โดยมีประชาชนมานั่งรอ ต้อนรับจำนวนมาก ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อ.เมืองพะเยาโดยมีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า สส. เขต 1 พรรคเศรษฐกิจไทยและคณะให้การต้อนรับด้วย