เชียงใหม่ “จุติ” บรรพชาอุปสมบท 9 ชนเผ่า 100 รูป ถวายพระพรชัยมงคล
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

วันที่ 15 มกราคม 2566 ที่วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง จำนวน 100 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน

อีกทั้งยังเป็นการสร้างศาสนาทายาทของพระธรรมจาริกในการดำเนินงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดาร โดยมี พระธรรมวชิราธิบดี เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม, พระเทพโกศล เจ้าอาวาสวัดศรีโสดาพระอารามหลวง และ พระวิมลมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนา เป็นพระอุปัชฌาย์ ในการนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำส่วนราชการ และประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมพิธีฯ

สำหรับการบรรพชาอุปสมบท ในครั้งนี้ มีราษฎรบนพื้นที่สูง 9 ชนเผ่า เข้าร่วมการบรรพชาอุปสมบท ได้แก่ กะเหรี่ยง มัง ลาหู่ ลีซู ลั๊วะ ถิ่น ขมุ เมี่ยน อาข่า และราษฎรพื้นที่ราบจากจังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน เชียงใหม่ ตาก ลำพูน สุโขทัย และลำปาง