เทศบาลนครพิษณุโลก จัดงานวันเด็กแห่งชาติ สวนชมน่าน 

130

เทศบาลนครพิษณุโลก จัดงานวันเด็กแห่งชาติ สวนชมน่าน


วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น.ณ เวทีสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ เขตเทศบาลนครพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี ดร.เปรมฤดีชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนงานการ ให้การต้อนรับ

โดยเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดทั้งสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ได้ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีโอกาสได้แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ในอันที่ก่อให้เกิด ความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในตนเอง ส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีระเบียบ วินัย คุณธรรม สิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตัวเอง ครอบครัวและสังคม เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบต่ออนาคตของเด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน

สำหรับกิจกรรมการแสดงความสามารถด้านต่างๆของเด็กและเยาวชน การแสดงนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆของภาครัฐและเอกชน การส่งเสริมความรู้ตอบปัญหาชิงรางวัล การแข่งขันเกมกีฬาพื้นบ้าน กีฬาเพื่อสุขภาพ และมีเครื่องเล่นสำหรับเด็ก

นอกจากนั้น มีการแสดงรถถังยานเกราะสามล้อสายพาน จากกองพันทหารม้าที่ 9 กองพลทหารราบที่ 4 กองทัพภาคที่ 3 รถยนต์หุ้มเกาะ วี-150 จาก กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 รถดับเพลิง รถกู้ภัยและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณะภัย จาก เทศบาลนครพิษณุโลก พร้อมมีของขวัญของรางวัลอีกมากมาย