มรภ.พิบูลสงคราม จัดงานเกษตรแฟร์ “ศึกช้างชนช้าง” 13-19 ก.พ.นี้

98

มรภ.พิบูลสงคราม จัดงานเกษตรแฟร์ “ศึกช้างชนช้าง” 13-19 ก.พ.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก (ส่วนทะเลแก้ว) ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม รศ.ดร.โชติ บดีรัฐ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นายวิรัช ทับทองหลาง ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนพันธุ์พืชและกล้วยไม้ พร้อมด้วผู้เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน เกษตรแฟร์ “ศึกช้างชนช้าง”

โดยภายในงานมีไฮไลน์ที่น่าสนใจคืองานประกวดกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุด ชิงถ้วยประทานพระเจ้าววรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยออกสู่สังคม เปิดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ โดยใช้งานเกษตรแฟร์ “ศึกช้างชนช้าง” เป็นห้องปฏิบัติการภาคสนามเพื่อถ่ายทอดความรู้ทุกมิติจากห้องเรียน

อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบการให้มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนกลับไปสู่ชุมชนและสังคม สร้างความสุขให้กับครอบครัว เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติ และเพื่อกระตุ้นให้มีการปลููกเลี้ยงกล้วยไม้ ขยายพันธุ์กล้วยไม้ เป็นศูนย์การพัฒนาพันธุ์และเป็นศูนย์กางเศรษฐกิจการค้ากล้วยไม้ โดยงานมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2566

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ได้กล่าวว่า งานเกี่ยวกับพันธุ์พืช ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลกของเรา คืองานกล้วยไม้ โดยเฉพาะพื้นที่พิษณุโลก คือกล้วยไม้ตระกูลช้างที่มีต้นกำเนิดอยู่พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยเฉพาะ จ.พิษณุโลก กล้วยไม้พันธุ์ช้างเรากำลังจะส่งเสริมเพื่อให้เป็นสินค้าเป็นพันธุ์พืชที่เป็นอัตลักษณ์ของพิษณุโลกโดยตรง ภายในงานจะมีการประกวดกล้วยไม้ ชิงถ้วยประทานฯ การประกวดผลิตผลทาางการเกษตร การประกวดตำข้าวลีลา ส้มตำลีลา การประกวดร้องเพลงร้องเพลงลูกทุ่ง ตลาดนัดสินค้า พันธุ์ไม้นานาชนิดจากทั่วประเทศ การจัดมหกรรมสินค้าปลอดภัย คาราวานสินค้าทางการเกษตร จัดงานวิ่ง NIGHT RUN BACK TO TECHNO กิจกรรมการแสดงของนักศึกษาลิเกคณะพิบูลฯ ที่เป็นนักศึกษาของเราทั้งหมดเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมให้คงไว้