แม่ทัพภาคที่ 3 ส่งมอบบ้านและความรัก ความห่วงใย ช่วยเหลือประชาชนอำเภอบางมูลนาก

122

แม่ทัพภาคที่ 3 ส่งมอบบ้านและความรัก ความห่วงใย ช่วยเหลือประชาชนอำเภอบางมูลนาก

วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 เดินทางไปเป็นประธานพิธีมอบบ้าน ให้กับครอบครัวนางกัน จารุวาที อายุ 68 ปี ณ บ้านเลขที่ 163/3 ถ.ประเวศน์ใต้ ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โดยเป็นการบูรณาการร่วมมือกันระหว่างกองทัพภาคที่ 3 กับสโมสรไลออนส์แพร่ สโมสรไลออนส์พิจิตรเมืองคุณธรรม และส่วนราชการหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการดำเนินการกว่า 40 วัน จึงแล้วเสร็จ

โดยมี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร ฝ่ายทหาร ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 4 นายอำเภอบางมูลนาก นายกสโมสรไลออนส์แต่ละสโมสร ในส่วนของ ภาค 310 เอ 2 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนประจำอำเภอกองพันทหารม้าที่ 26 กรมทหารม้าที่ 3 ร่วมพิธีดังกล่าว

ในการนี้ การสร้างบ้านหลังดังกล่าว ได้จัดกำลังพลจากกรมทหารราบที่ 4 เข้าดำเนินการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก ในการก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านพักอาศัย ให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการดูแลพื้นที่ และช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือมาอย่างต่อเนื่อง โดยพร้อมสนับสนุนกำลังพล และเครื่องมือ เข้าไปดูแลและเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส