สอ.รด.พิษณุโลก – มูลนิธิ พล.อ. ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ และภาคีเครือข่าย “ปันน้ำใจ ให้ความรัก สู่ชายแดน”

191

สอ.รด.พิษณุโลก – มูลนิธิ พล.อ. ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ และภาคีเครือข่าย “ปันน้ำใจ ให้ความรัก สู่ชายแดน”

วันที่ 10 มกราคม 2566 พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานมูลนิธิสี่แยกอินโดจีน และอดีตแม่ทัพภาคที่ 3 ได้นำคณะสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ มูลนิธิ พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก และโรงพยาบาลพิษณุเวช รวมทั้งภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันจัดโครงการ “ปันน้ำใจ ให้ความรัก สู่ชายแดน” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2566 โดยรวมสิ่งของสื่อถึงน้ำใจแนวหลังสู่ทหารและพี่น้องลูกหลานไทยที่ชายแดนอำเภออุ้งผาง จังหวัดตาก

พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ กล่าวว่า การนำคณะลงพื้นที่ชายแดน อำเภออุ้งผาง จังหวัดตาก ในครั้งนี้ เพื่อเยี่ยมทหารหาญกองกำลังนเรศวร ฐานมหาราช ซึงปฏฺบัติหน้าที่ประจำอยู่ติดแนวชายแดน พร้อมมอบสิ่งของสนับสนุน แก่โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ โรงเรียนบ้านกล้อท้อ ซึ่งมีจำนวนนักเรียน 1,132 คน และ โรงเรียนนุเซะโปล้ มีจำนวนนักเรียน 506 คน ซึ่งโรงเรียนทั้ง 2 แห่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีเด็กตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้น ม.6 ส่วนใหญ่เด็กนักเรียนเป็นชาวกระเหรี่ยง สัญชาติไทย และที่สำคัญ เด็กนักเรียนในท้องที่ห่างไกล จะได้รับการช่วยเหลือ ด้วยความรัก และความห่วงใย จาก โครงการปันน้ำใจ จากโครงการ “ปันน้ำใจ ให้ความรัก สู่ชายแดน”

ทั้งนี้ ทางสมาคมฯและมูลนิธิฯ จะจัดกิจกรรม เป็น ครั้งที่ 2 ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด จ.ตาก พร้อมยังได้กล่าวขอบคุณ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้