ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบเหตุพายุฤดูร้อนบ้านพัง 480 หลังคาเรือนที่อำเภอพิชัย

จากกรณีเกิดเหตุพายุพัดแรงในเขตพื้นที่อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ในวันที่ 7 พ.ค 62 เวลา 17.00 น.ทำให้บ้านเรือนเสียหายกว่า 480 หลังคาเรือน ในพื้นที่ ตำบลท่าสัก ตำบลไร่อ้อย ตำบลบ้านดารา ตำบลคอรุม ของอำเภอพิชัย โดยในเช้าวันนี้ 8 พฤษภาคม 2562 นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เดินทางลงพื้นที่ประสบภัย พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด/กิ่งกาชาดอำเภอ อำเภอ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตรวจสอบความเสียหาย ให้กำลังใจและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพายุฤดูร้อน ในพื้นที่บ้านดารา อำเภอพิชัย

สำหรับบ้านเรือนได้รับความเสียหายเบื้องต้น รวม 4 ตำบล 23 หมู่บ้าน จำนวน 480 หลังคาเรือน ได้แก่ ตำบลบ้านดารา จำนวน 216 หลังคาเรือน 7 หมู่บ้าน (หมู่ 1,หมู่ 3 ,หมู่4, หมู่ 5,หมู่ 6,หมู่ 7 ,หมู่ 8) ตำบลท่าสัก จำนวน 214 หลังคาเรือน 9 หมู่บ้าน ตำบลไร่อ้อย จำนวน 45 หลังคาเรือน 5 หมู่บ้าน (หมู่ 2,หมู่ 6,หมู่ 7, หมู่9, หมู่ 11) และตำบลคอรุม จำนวน 5 หลังคาเรือน 2 หมู่บ้าน (หมู่ 5 และ หมู่ 10)
นับว่าเป็นการเกิดวาตภัยในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจำนวนมากในรอบปีนี้

ในการนี้ทางจังหวัดได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น และทางกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 ค่ายพระศรีพนมมาศ ได้จัดกำลังพลทหาร จำนวน 20 นาย เข้าให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหาย ขณะนี้อยู่ในระหว่างสำรวจความเสียหาย เพื่อที่จะอนุมัติงบประมาณบรรเทาสาธารณภัยให้ความช่วยเหลือเรื่องของวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยต่อไป

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน