อบจ.พิษณุโลก จัดพิธีลงนามถวายพระพร”พระองค์ภา” ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

157

อบจ.พิษณุโลก จัดพิธีลงนามถวายพระพร”พระองค์ภา” ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

วันที่ 9 มกราคม 2566 ณ บริเวณหน้ามุข อาคาร 1 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายพงษ์มนู ทองหนัก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

โดยร่วมพิธีกล่าวคำถวายพระพรและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน ตลอดจนเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธาณอันมุ่งมั่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน

ทรงเป็นประธานในงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 อย่างต่อเนื่องจวบจนถึงปัจจุบัน โดยเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรอย่างพร้อมเพรียง