เชียงราย นักท่องเที่ยวขี่ช้างชมธรรมชาติ คาด นทท.พุ่ง 3.8 ล้านคน

165

เชียงราย นักท่องเที่ยวขี่ช้างชมธรรมชาติ คาด นทท.พุ่ง 3.8 ล้านคน

วันที่ 8 ม.ค.66 นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ได้เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากขึ้น โดยที่ปางช้างบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ภายหลังที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้การท่องเที่ยวได้ชะงักไปถึง 3 ปี ผู้เลี้ยงช้างหลายรายขายช้างไป จากเดิมที่มีอยู่กว่า 50 เชือก ปัจจุบันเหลืออยู่ในปางช้างแห่งนี้เพียง 14 เชือก

โดยที่ปางช้างบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร มีกิจกรรมนั่งช้างชมวิถีชีวิตของชุมชนชาวกะเหรี่ยง นั่งช้างล่องแม่น้ำกกชมธรรมชาติของริมฝั่งแม่น้ำ ชมความน่ารัก และให้อาหารช้าง ซึ่งปัจจุบันยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ โดยคิดค่าบริการนั่งช้างเพียงคนละ 150 บาท
นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ตั้งแต่ปลายปี 2565 ยาวไปถึงปี 2566 ทางจังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมหลากหลายในการดึงดูดนักท่องเที่ยว การจัดวิ่ง ปั่นจักรยาน ประกอบกับประเทศจีนมีการเปิดประเทศ ทำให้คาดว่าปี 2566 นักท่องเที่ยวอาจเพิ่มจำนวนขึ้นไปถึงหลัก 4 ล้านคน ซึ่งจะทำให้รายได้และเศรษฐกิจของพื้นที่ดีขึ้น โดยปี 2565 เชียงรายมีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 29,000 ล้านบาท ปีนี้คาดว่าจะมากกว่านี้

“สถานการณ์ท่องเที่ยวของเชียงรายปีนี้ดีมาก ติดอันดับ 1 ใน 10 ของจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เฉพาะช่วงต้นปีถึงตุลาคม 2565 มีนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่กว่า 3.6 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 กว่า 200 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2562 ก่อนสถานการณ์โควิด ที่มีนักท่องเที่ยว 3.8 ล้านคน ในปี 2566 นี้คาดการณ์ว่าการท่องเที่ยวจะกลับมาเป็นปกติหรืออาจจะดีกว่าเดิม เพราะถึงแม้โควิดจะไม่หายแต่ทางผู้ประกอบการก็มีการปรับตัวเพื่อรับนักท่องเที่ยว” ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงกล่าว