พะเยา อุณหภูมิลด 10-11 องศาเกิดปรากฏการณ์ ไออุ่นหมอกลอยเหนือน้ำ

74

พะเยา อุณหภูมิลด 10-11 องศาเกิดปรากฏการณ์ ไออุ่นหมอกลอยเหนือน้ำ

วันที่ 8 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสภาพอากาศ จังหวัดพะเยาในช่วงเช้าวันนี้ อุณหภูมิลดเหลือ 10-11 องศาเซลเซียสทำให้อากาศหนาวเย็นมีหมอกปกคลุมหลายพื้นที่และเกิดปรากฏการณ์เกิดไอน้ำ หมอกขึ้นเหนือน้ำ ตามแหล่งน้ำต่างๆ เนื่องจากอากาศได้หนาวเย็นและอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องทุกวัน ชึ่งที่ผ่านมาอุณหภูมิในพื้นที่จังหวัดพะเยาเริ่มลดลงเรื่อยๆสำหรับวันนี้อุณหภูมิลดลงต่ำจนทำให้เกิดไอน้ำเป็นหมอกลอยเหนือน้ำขึ้น

สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยาช่วงที่ผ่านมาอุณหภูมิลดลงเรื่อยๆทำให้อากาศหนาวเย็นซึ่งสำหรับวันนี้อุณหภูมิลดลงต่ำเหลือ10- 11 องศาเซลเซียสทำให้เกิดไอน้ำหมอกตามพื้นที่แหล่งน้ำต่างๆ เป็นปรากฏการณ์ที่หาดูยาก ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงอุณหภูมิที่ลดต่ำลงเท่านั้น ทำให้เกิดไอน้ำ ขึ้นเหนือน้ำตามแหล่งน้ำต่างๆในพื้นที่จังหวัดพะเยา