นอภ.แม่สาย เปิดฝึกอบรม อส.ปภ. พัฒนาศักยภาพการแจ้งข่าวสาธารณภัย

76

นอภ.แม่สาย เปิดฝึกอบรม อส.ปภ. พัฒนาศักยภาพการแจ้งข่าวสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 65 เวลา 09.00 น. นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สายได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อส.ปภ.) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย

พร้อมด้วยหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา เจ้าหน้าที่ ทหาร กกล.ผาเมือง ตำรวจ สภ.แม่สาย ตชด.327 และสมาชิกผู้เข้าอบรม (อส.ปภ.) รับฟังการบรรยายความรู้ในด้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) จากวิทยากรฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชียงราย โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแจ้งข่าวสาธารณภัยและเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่

ซึ่งหลักสูตรการอบรมในครั้งนี้ท่าน นอภ.แม่สาย ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้จำนวน 50 คน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้วางเอาไว้

ณัฐชนน มงคลดี นักศึกษาราชภัฏเชียงราย สาขานิเทศศาสตร์(ดิจิตอลมัลติมีเดีย) ฝึกงานสำนักข่าวแม่สายนิวส์ออนไลน์ / รายงาน