พะเยา ประเพณีแห่ข้าวทิพย์ทางเรือในกว๊าน ถวายพระเจ้าตนหลวง โบราณอายุ 532 ปี

107

พะเยา ประเพณีแห่ข้าวทิพย์ทางเรือในกว๊าน ถวายพระเจ้าตนหลวง โบราณอายุ 532 ปี

วันที่ 6 ม.ค 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมจัดขบวนแห่ข้าวทิพย์ทางน้ำ บรรทุกเรือแจวพาย ลอยน้ำในกว๊านพะเยา จากท่าเรือวัดติโลกอาราม นำไปถวายพระเจ้าตนหลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณองค์ใหญ่สุดของล้านนา อายุกว่า 532 ปี ณ วัดศรีโคมคำ(พระอารามหลวง)ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา

ด้วยขบวนเรือแจวกว่า 10 ลำ ล่องน้ำกว๊านพะเยาเข้าถวายองค์พระเจ้าตนหลวงเพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีล้านนาดั้งเดิมที่ดีงามของจังหวัดพะเยา และเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนจังหวัดพะเยา

สำหรับการล่องเรือถวายข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวงที่วัดศรีโคมคำ จะตั้งริ้วขบวนเรือแจว ณ ท่าเรือวัดติโลกอาราม เพื่อเคลื่อนขบวนแห่ข้าวใหม่ใส่บาตรหลวงทางน้ำในกว๊านพะเยาจากท่าน้ำวัดติโลกอาราม ผ่านหน้าเรือนโบราณ อนุสาวรีย์พญางำเมือง พญานาค ไปขึ้นที่ท่าน้ำหลังอุโบสถกลางน้ำ วัดศรีโคมคำ โดยตั้งขบวนแห่ข้าวใหม่ทางบก ที่หน้าพระอุโบสถกลางน้ำ วแล้วเคลื่อนขบวนแห่เข้าสู่พระวิหารพระเจ้าตนหลวงและทำพิธีถวายข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวงตามลำดับ โดยมีผู้คนเข้ามาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก