พิษณุโลก บวงสรวง”พระองค์ดำ”ขอพระบรมราชานุญาตจัดงาน”แผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

178

พิษณุโลก บวงสรวง”พระองค์ดำ”ขอพระบรมราชานุญาตจัดงาน”แผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

วันที่ 6 มกราคม 2566 ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ คณะกรรมการจัดงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อขอพระบรมราชานุญาต จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2566 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-20 มกราคม 2566 ณ บริวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลและให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 2,500,000 บาท เพื่อจัดการแสดง แสง เสียง(Light and Sound) ละครอิงประวัติศาสตร์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันที่ 18-20 มกราคม 2566 ณ พระราชวังจันทน์ โดยเปิดให้ประชาชนได้ชมฟรีตั้งแต่เวลา 19.30 น . เป็นต้นไป พร้อมกันนี้ยังมีตลาดเลียบวัดเคียงวังให้ประชาชนได้เลือกช็อป ชิม แบบย้อนยุคอีกด้วย