เกษตรจังหวัดพิษณุโลก จัดงาน”พิษณุโลกเมืองสารพันพฤกษา”

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น บริเวณลานกลางเมือง สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานวันเกษตรกรจังหวัด พิษณุโลก ประจำปี 2562 โดยมีนายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกรชาวจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับ

จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับองค์กรเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกันจัดมหกรรมเกษตร วันเกษตรกรเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนพฤษภาคม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพเกษตรกรรม ที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดและเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรโดยในปีนี้เน้นผลงานของการส่งเสริมการเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ กลุ่มยุวเกษตรกร จาก 9 อำเภอ

กำหนดจัดงานวันเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2562  ในช่วงระหว่างวันที่ 8 – 14 พฤษภาคม 2562 เป็นเวลา 7 วัน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการแสดงสินค้าและผลิตผลทางการเกษตร ขององค์กรเกษตร 9 อำเภอ การประกวดพืชผลทางการเกษตร ได้แก่ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มะม่วงเขียวเสวย มะม่วงยักษ์ กล้วยน้ำว้า และมะพร้าวน้ำหอม

นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันส้มตำลีลาจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทั้ง 9 อำเภอ การแข่งขันทอดแหบก การแข่งขันจับปลาไหล การแสดงและจำหน่ายสินค้าขององค์กรเกษตรกรและภาคเอกชน เป็นต้น