พิษณุโลก เปิดนมัสการ “พระพุทธชินราช” ถึง 2 ทุ่ม ถนนสายวัฒนธรรม “เลียบวัด เคียงวัง”ในพระราชวังจันทน์

379

พิษณุโลก เปิดนมัสการ “พระพุทธชินราช” ถึง 2 ทุ่ม ถนนสายวัฒนธรรม “เลียบวัด เคียงวัง”ในพระราชวังจันทน์

นางสาวนิภาวรรณ กาญจนพิทักษ์วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก มีการจัดงานถนนสายวัฒนธรรม  “เลียบวัด เคียงวัง”และงานการแสดงแสง เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 ณ พระราชวังจันทน์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประการสำคัญวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ เปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว นมัสการหลวงพ่อพระพุทธชินราช ตั้งแต่เวลา 06.00 – 20:00 น.

วันที่ 16-17 มกราคม 2566
เวลา 15.00-21.00 น.-ชมการสาธิตงานศิลป์และผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ผ้าถิ่น ผลิตภัณฑ์ CPOT/CCPOT ณ ลานศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์
-ชิม ช็อปอาหารรสชาติติดดาวบนเส้นทางถนนสายวัฒนธรรม “เลียบวัดเคียงวัง”
-ร่วมเสริมสร้างความสุข สนุกสนานกับศิลปะการแสดงรำวงย้อนยุคเมืองสองแคว

วันที่ 18 มกราคม 2566
เวลา 17.00 น -แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนเวลา 18.00 น.-ประธานในพิธี นายอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางถึงพระราชวังจันทน์
-วงดนตรีมังคละ นำประธานไปยังบริเวณการจัดงานถนนสายวัฒนธรรม “เลียบวัด เคียงวัง”
-ประธานในพิธีสักการะพระอัฏฐารส ณ ลานพระอัฏฐารส วัดวิหารทอง
-พิธีเปิดงานถนนสายวัฒนธรรม “เลียบวัด เคียงวัง” ณ เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม
-นายภูสิต  สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ
-ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานถนนสายวัฒนธรรม “เลียบวัด เคียงวัง”
-ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ  ชมการแสดงดนตรีมังคละเภรีศรีสองแควและเยี่ยมชมลานศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์  ถนนสายวัฒนธรรม “เลียบวัดเคียงวัง”

เวลา 18.00 น. -ประธานในพิธีเดินทางไปยังศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  จุดเครื่องทองน้อยและถวายพวงมาลัยพระกร คล้องพระแสงดาบ ลั่นฆ้องชัย 9 ครั้ง
-นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับ
-นายภูสิต  สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
-นายอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดโครงการ
-การแสดงศิลปวัฒนธรรม รำเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
-บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

เวลา 20.00 น.-การแสดงแสง เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 19 มกราคม 2566 และวันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา15.00-21.00 น. -ชมการสาธิตงานศิลป์และผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ผ้าถิ่น ณ ลานศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์
-ชิม ช็อปอาหารรสชาติติดดาวบนเส้นทางถนนสายวัฒนธรรม “เลียบวัดเคียงวัง” และตลาดคนวังจันทน์
-ร่วมเสริมสร้างความสุข สนุกสนานกับศิลปะการแสดงรำวงย้อนยุคเมืองสองแคว

นาวสาวนิภาวรรณ กล่าวด้วยว่า ถนนสายวัฒนธรรม “เลียบวัด เคียงวัง” จัดจำหน่ายอาหารของผู้ประกอบการ จำนวน 35 ร้าน  การจัดแสดงนิทรรศการผ้าไทย  จากมหาวิทยาลัยนเรศวร การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรรม CPOT/CCPOT  ลานศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สาธิตศิลปะหัตถกรรมและการวาดภาพ  ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถร่วมฝึกทักษะกับศิลปินหรือภูมิปัญญาได้  นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้ร่วมสนุกสนานและออกกำลังกายร่วมกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมรำวงย้อนยุคเมืองสองแคว ตลอดการจัดงาน 5 วัน

สำหรับการแต่งกายชุดผ้าไทย ผ้าถิ่น สไตล์ย้อนยุค และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิท-19  ตรวจวัดอุณหภูมิ  ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างขณะนั่งชมการแสดง