696

พิษณุโลก งาน”แผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”ชมละครอิงประวัติศาสตร์ แสง เสียง ระลึกถึงนักรบเกรียงไกรในปฐพี

จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก กำหนดจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 6– 20 มกราคม 2562 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

โดยกำหนดจัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อประกอบพิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงานในวันที่ 6 มกราคม 2566 และจัดงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีในวันที่ 18 มกราคม ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณพระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ในระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 จังหวัดพิษณุโลก โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เชิญชมการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แสง สี เสียง “เทิดยศ ยอเกียรติ มหาราชองค์นเรศราชา” ณ พระราชวังจันทน์

สำหรับกิจกรรมภายในงานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีพิธีเปิดงานในวันที่ 6 มกราคม เวลา 19.30 น. วันที่ 14 มกราคม การประกวดไก่ชนนเรศวร วันที่ 15 มกราคมวันที่ 13 มกราคม ประกวดไก่ตั้งไก่ต่อ ประกวดเดินแบบผ้าไทยตระการตา ผ้าไทยสไตล์เมืองสองแคว

-6 ม.ค. เวลา 19.30 น.การแสดงศิลปวัฒนธรรม ชมรมเอ็งกอวังทอง ชมรมอาวุธไทยโบราณ เรือนนเรศ
-7 ม.ค.เวลา 19.00 น.การแสดงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
-8 ม.ค. การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีสตริง The Wiingz
-9 ม.ค. การแสดงศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี -ที่ทำการปกครองอำเภอบางระกำ -ชมรมคาราโอเกะผู้สูงอายุ
-10 ม.ค. การแสดงศิลปวัฒนธรรม -เทศบาลนครพิษณุโลก -สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
-11 ม.ค. การแสดงศิลปวัฒนธรรม -โรงเรียนนครไทย-โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12-โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม -มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
-12 ม.ค. การแสดงศิลปวัฒนธรรม-โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ-กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ 6 พิษณุโลก-ชมรมคาราโอเกะผู้สูงอายุ
-13 ม.ค.การประกวดร้องเพลงท้องที่/ท้องถิ่น

สำหรับวันที่ 14 ม.ค. การประกวดแข่งขันไก่ชนนเรศวร ไก่พื้นเมืองไทย -การแสดงศิลปวัฒนธรรม -โรงเรียนวัดโบสถ์-โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม -สมาคมสตรีอาสารักษาดินแดน-สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
-15 ม.ค. การประกวดสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว -การเดินแบบผ้าไทยการกุศล”ห่มภูษาศิลป์ เยือนถิ่นสองแคว”
-16 ม.ค.ถนนสายวัฒนธรรม “เลียบวัดเคียงวัง”
-17 ม.ค.ถนนสายวัฒนธรรม “เลียบวัดเคียงวัง” การแสดงศิลปวัฒนธรรม-ชมรมดนตรีผู้สูงอาย-เทศบาลตำบลบ้านคลอง-องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
-18 ม.ค.บวงสรวง ครั้งที่ 2 (งานรัฐพิธี) ถนนสายวัฒนธรรม”เลียบวัดเคียงวัง”การแสดงแสง/เสียง “ เทิดยศ ยอเกียรติ มหาราชองค์นเรศราชา” -การแสดงศิลปวัฒนธรรม-สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
-19 ม.ค. ถนนสายวัฒนธรรม “เลียบวัดเคียงวัง” การแสดงแสง/เสียง “เทิดยศ ยอเกียรติ มหาราชองค์นเรศราชา” การแสดงศิลปวัฒนธรรม-สำนักดาบวังจันทน์ โรงเรียนพิษณุโลก-ชมรมคาราโอเกะผู้สูงอายุ
-20 ม.ค. ถนนสายวัฒนธรรม “เลียบวัดเคียงวัง”-การแสดงแสง/เสียง “เทิดยศ ยอเกียรติ มหาราชองค์นเรศราชา”
-การออกรางวัลสลากกาชาด