กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณริมน้ำน่าน

85

กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณริมน้ำน่าน”

วันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณริมน้ำน่าน” ณ บริเวณริมแม่น้ำน่าน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

เพื่อปรับภูมิทัศน์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ทหาร ตำรวจ เทศบาลนครเมืองพิษณุโลก สถาบันการศึกษา​ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หอการค้า สมาคม ชมรม​ นักศึกษาวิชาทหาร​ พ่อค้า ประชาชน ฯลฯ ร่วมใจพัฒนาพื้นที่ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ร่วมกันจัดเก็บขยะ วัชพืช ขุดลอกกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ สร้างจิตสำนึกในการดูแล รักษา พัฒนา สิ่งแวดล้อมตลอดทั้งสองฝั่งริมแม่น้ำน่าน ตั้งแต่ สะพานพระราชวังจันทน์​ ถึง หน้าวัดโพธิญาณ

ทั้งนี้ พล.ต.ประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย นายอำเภอเมืองพิษณุโลก​ จังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด พร้อมทั้งตรวจพื้นที่และพบปะให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดสองฝั่งริมแม่น้ำน่าน