กองกำลังผาเมือง สกัดจับ 29 ผู้ลักลอบเข้าเมือง ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ -เชียงราย – น่าน

138

กองกำลังผาเมือง สกัดจับ 29 ผู้ลักลอบเข้าเมือง ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ -เชียงราย – น่าน

เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 66 หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเฝ้าตรวจ เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง บริเวณช่องทาง บ้านผาหมี ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ได้ตรวจพบผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จำนวน 7 คน หน่วยจึงได้ควบคุมตัวส่งให้ สภ.แม่สาย ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ต่อมาวันเดียวกัน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 กองกำลังผาเมือง ได้ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเฝ้าตรวจ เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง บริเวณช่องทางน้ำหลุ ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน ได้ตรวจพบผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จำนวน 2 คน หน่วยจึงได้ควบคุมตัวส่งให้ สภ.สองแคว ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ในวันที่ 4 ม.ค. 66 หน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเฝ้าตรวจ เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง บริเวณช่องทางผาหินใหม่ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ได้ตรวจพบผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จำนวน 8 คน

ต่อมาได้ตรวจพบผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จำนวน 12 คน โดยสารมากับรถยนต์ต้องสงสัยที่ตรวจพบ บริเวณ ช่องทางหนองกะลาง บ้านอรุโณทัย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่