กอ.รมน.ภาค 3 เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระราชกุศล “พระองค์ภา”

139

กอ.รมน.ภาค 3 เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระราชกุศล “พระองค์ภา”

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 66 เวลา 1700
พล.ท.สุริยะ เอี่ยมสุโร ผอ.รมน.ภาค 3 มอบหมายให้ พล.ต.ประสิษฐิพงศ์ มูลดี เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 3 เป็นประธานการจัดกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาสนสถาน กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก

โดยมี พระครูวินัยธรสิงห์ ปภาวโร จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร นำสวด พร้อมด้วยจิตอาสา 904 และกำลังพล กอ.รมน.ภาค 3 รวมจำนวน 103 นาย เข้าร่วมกิจกรรม