พิษณุโลก ส่งทัพนักกีฬา รร.กีฬา อบจ.47 คน ร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ

194

พิษณุโลก ส่งทัพนักกีฬา รร.กีฬา อบจ.47 คน ร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ

วันที่ 4 มกราคม 2566 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายพงษ์มนู ทองหนัก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวให้โอวาทแก่ทัพนักกีฬาโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ก่อนเป็นตัวแทนจังหวัดพิษณุโลกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 “เทียนนกแก้วเกมส์” ระหว่างวันที่ 5-14 มกราคม 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีนายวิโรจน์ มะลิซ้อน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อม สิบเอกชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายสราวุฒิ กุลแดง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้โอวาท ณ ห้องประชุมโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้สำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 “เทียนนกแก้วเกมส์” มีนักกีฬาโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 47 คน พร้อมผู้ฝึกสอน รวมทั้งสิ้น 64 คน เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 9 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา, เซปักตะกร้อชาย, เซปักตะกร้อหญิง, เปตอง, มวยไทยสมัครเล่น, มวยสากลสมัครเล่น, ยูโด, วอลเลย์บอลชาย และวูซู

โดยกล่าวให้กำลังใจนักกีฬาทุกคนตั้งใจแข่งขัน ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดและเต็มความสามารถเพื่อนำชัยชนะและชื่อเสียงมาสู่จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งเชิญชวนชาวพิษณุโลกร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42