เชียงใหม่ รอง ผบ.ตร. เปิดอบรมสร้างเครือข่ายประชาชนป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดการอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (Stronger Together)

วันที่ 4 มกราคม 2566 ที่ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (Stronger Together ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของประชาชนในการป้องกันอาชาญกรรมในพื้นที่ เป็นการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน เจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา และภาคเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมต่างๆในพื้นที่ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ส่วนราชการ หัวหน้าสถานีตำรวจ และเครือข่ายประชาชนเข้าร่วมการฝึกอบรมกว่า 1,000 คน

สำหรับการฝึกอบรม ตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล จัดขึ้นตามยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอและแก้ไขปัญหา ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ ส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

โดยบูรณาการความร่วมมือของส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน รวมพลังกันเพื่อทำนุบำรุง ตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติ เพื่อความผาสุกของประชาชนอย่างยั่งยืน