พิษณุโลก ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์สามเณร 500 รูป วันขึ้นปีใหม่ 2566

122

พิษณุโลก ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์สามเณร 500 รูป วันขึ้นปีใหม่ 2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ณ บริเวณสี่แยกธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลกนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีนำพุทธศาสนิกชนชาวพิษณุโลก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสามเณร จำนวน 500 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566 และในวันที่ 1 มกราคม 2566 นับเป็นการเริ่มต้นวันแรกของปีศักราชใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองแลครอบครัวในการเริ่มต้นปีใหม่ โดยกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

โดยนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศในตรีนครพิษณุโลก นายพงษ์มนู ทองหนัก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางประนอม ทิวะพันธ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางสุวิมล ปราบศรีภูมิ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายอดุลวิทย์ วิวัฒน์ธนาฒย์ และนายเศรษฐา กิตติจารุรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก

โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และมี พระศรีรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก กล่าวส้มโมถนียคาถา และผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวอวยพรปีใหม่แก่ประชาชนชาวพิษณุโลกที่มาร่วมตักบาตร

จากนั้นพระภิกษุสามเณรจำนวน 500 รูป ออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห่งจากพุทธศาสนิกชนตามถนนสายต่างๆ จำนวน 5 สายทั่วเมืองพิษณุโลกพร้อมประพรมน้ำมนต์ให้แก่ประชาชนที่มารอตักบาตรตามถนนสายต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคล ท่ามกลางประชาชนจำนวนมากมารอตักบาตรกันอย่างคึกคัก

ขอบคุณภาพ: มาโนช บุญยัง ปชส.อบจ.พิษณุโลก