กองบิน 46 แจกน้ำอุปโภค-บริโภคช่วยประชาชน บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนต่อเนื่อง

122

กองบิน 46 แจกน้ำอุปโภค-บริโภคช่วยประชาชน บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนต่อเนื่อง

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ ผู้บังคับการกองบิน 46 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 46 สั่งการให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 46 นำรถบรรทุกน้ำประปา จำนวน 18,000 ลิตร ออกแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในเบื้องต้น

เนื่องจากพี่น้องประชาชนได้ร้องขอ และกำลังประสบปัญหาระบบน้ำประปาชำรุด ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อน และไม่ไหลทำให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ณ พื้นที่ชุมชนสีหราชเดโชชัย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก