เกิดพายุพัดกระหน่ำ ในเขตพื้นที่อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ บ้านเรือนเสียหาย 282 หลังคาเรือน

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. ได้เกิดเหตุลมพายุพัดอย่างรุนแรงในพื้นที่ ตำบลท่าสัก ตำบลไร่อ้อย ตำบลบ้านดารา ตำบลคอรุม ของอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเหตุให้บ้านเรือนราษฎรจำนวน 282 หลังคาเรือน ได้รับความเสียหายจากพายุลมแรงดังกล่าว

ในเบื้องต้นนายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายแล้ว และในวันพรุ่งนี้หากสำรวจความเสียหายครบแล้วจักได้รายงานให้จังหวัดอุตรดิตถ์ทราบ และทำการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรตามมาตรการช่วยเหลือของทางราชการต่อไป

ขณะเดียวกันนายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สวนทุเรียนของชาวสวนตำบลแม่พูล อำเภอลับแล ที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก เนื่องจากไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่ทำให้ต้นลองกองและต้นทุเรียนยืนต้นแห้งตาย และส่งผลให้ทุเรียนหมอนทอง หลง – หลินลับแล ที่กำลังติดลูกล่วงหล่นและในหลายๆหมู่บ้านน้ำประปาหมู่บ้านแห้งน้ำส่งผลให้น้ำไม่พอใช้คณะกรรมการหมู่บ้านต้องเปิดน้ำเป็นเวลาช่วงเช้าและช่วงเย็นเป็นแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นไปก่อน

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน