ผู้นำสตรีจังหวัดแพร่ ร่วมลงนามถวายพระพร พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวาย”พระองค์ภา”

159

ผู้นำสตรีจังหวัดแพร่ ร่วมลงนามถวายพระพร พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวาย”พระองค์ภา”

เวลา 9:00 น วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ 2565 เครือข่ายผู้นำสตรีสมาคมสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่และพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ร่วมประกอบพิธีลงนามถวายพระพร พร้อมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชระกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีพระครูภาวนา เจติยานุกิจ เจ้าอาวาสวัดบ้านถิ่น นำประกอบพิธีที่ห้องประชุมสำนักงานสมาคมพัฒนาสตรีจังหวัดแพร่ ถนนช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

นางอัมราพร มุ้งทอง นายกสมาคมสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่กล่าวว่า พสกนิกรชาวจังหวัดแพร่ถ้วนหน้าต่างเอาใจช่วยตั้งจิตภาวนาอธิษฐานจิต อวยพรถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชระกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันนี้สตรีทั้งจังหวัดแพร่ได้รวมพลังร่วมสวดมนต์ถวายพระองค์ขอให้พระองค์ท่านจงหายจากพระประชวนในเร็ววัน ส่งพระเจริญยิ่งๆขึ้นไปเป็นร่มโพธิ์ร่มเกล้าของปวงชนชาวไทยตลอดไปซึ่งพสกนิกรชาวไทยถ้วนหน้าเป็นห่วงพระองค์ท่าน รักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านหายจากพระประชวรในเร็ววัน