กองบิน 46 ส่งมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับนักเรียน และประชาชนในพื้นที่อำเภอนครไทย

160

กองบิน 46 ส่งมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับนักเรียน และประชาชนในพื้นที่อำเภอนครไทย

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ ผู้บังคับการกองบิน 46 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 46 มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 200 ผืน ให้กับโรงเรียนในพื้นที่อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
2. โรงเรียนยางโกลนวิทยา อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
3. โรงเรียนบ้านหลังเขา อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

เพื่อส่งต่อและนำไปแจกให้พี่น้องประชาชน ในการบรรเทาภัยหนาวในเบื้องต้น ณ ห้องประชุมเฉลิมอากาศ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก